Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Egenkontroll vårdhygienisk standard

SJUKHUS. På den här sidan finns verktyg för egenkontroll. Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vården.  Det förebyggande arbetet innebär bland annat att säkerställa att vården håller en god hygienisk standard och att vårdgivare, personal, lokaler och utrustning har förutsättningar för att uppfylla det kravet.

För att uppnå en god hygienisk standard och identifiera vårdhygieniska förbättringsmöjligheter finns det ett verktyg av egenkontrollmodell, som kan utgöra en enkel och begriplig metod.

Läs mer om VRI

Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vården.  Infektionerna är både resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren och samtidigt ett onödigt lidande för den drabbade. Att förebygga vårdrelaterade infektioner är därför en prioriterad patientsäkerhetsfråga. Patientsäkerhet är inte bara vårdhygien men vårdhygien är alltid patientsäkerhet.


Senast uppdaterad: 2019-10-17 13:48