Smitta

SJUKHUS. Här kan du läsa om vårdhygieniska rekommendationer vid olika smittor. Det finns även rutiner för stick- och skärskador, råd om smittrisker samt information till studenter inför VFU/APL/LIA.

Stick- och skärskador


Läs mer om smitta