Gastroenterit

SJUKHUS. Här kan du läsa om vårdhygieniska rutiner och råd vid gastroenterit. Det finns även informationsmaterial.

Se handläggning

Observera! Kontakta Vårdhygien för rådgivning, på ett tidigt stadium.


Desinficera med Incidin Oxyfoam S

Incidin används vid punkdesinfektion hos patient med diarré och/eller kräkning av okänd orsak. Incidin används också vid konstaterad virusgastroenterit/vinterkräksjuka eller infektion orsakad av Clostridium difficile. Incidin används tills patients diarré/kräkning upphört.

Här finner du mer information om städning och avfallshantering. 


För loggbok

För loggbok under utbrottet. Observera! Loggboken behåller ni på enheten.

 


Läs mer om gastroenterit

Gastroenterit ger upphov till kräkningar och diarré, med plötslig debut, och är mycket smittsam. Smittvägarna är fekal-oral smitta eller stänk och droppar från kräkningar. Den vanligaste orsaken till gastroenterit är virusinfektion.