MRSA

SJUKHUS. Här kan du läsa om vårdhygieniska rutiner och råd för MRSA. Det finns även patientinformation.