VRE

SJUKHUS. Här kan du läsa om vårdhygieniska rutiner och råd för VRE. Det finns också patientinformation. För att förebygga smittspridning följs alltid basala hygienrutiner.