Västsvenska paketet

www.vgregion.se/vastsvenskapaketet

Västsvenska paketet ska bidra till ett starkt och attraktivt Västsverige och innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Satsningarna ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och främja sysselsättning och tillväxt. Satsningarna ska också bidra till att bromsa trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen. Västsvenska paketet är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Landstinget Halland, Västtrafik samt Trafikverket, som är huvudman för projektet.

Här på Västra Götalandsregionens sidor kan du läsa mer om bakgrunden till paketet, varför det behövs, med mera

På Transportstyrelsens sidor kan du läsa mer om hur trängselskattesystemet fungerar i praktiken, hur du betalar och under vilka tider de olika avgifterna tas ut mm.  


Nyheter och pressmeddelanden

Så kan centrala Göteborg utvecklas med Västlänken (video)
2014-07-07

Första spadtaget för Marieholmstunneln
2013-05-23

Öppet Hus om Västsvenska paketet den 27 november
2012-10-08

Brev om trängselskatt från Transportstyrelsen
2012-09-11

"Vi står eniga bakom Västsvenska paketet"
2012-09-07

Ytterligare 45 miljoner till Västsvenska paketet
2011-06-07

Infrastrukturministern invigde det Västsvenska paketet
2011-03-31

Nu inleds arbetet i det Västsvenska paketet
2011-03-28

Information från Finansdepartementet: Förslag på förändringar angående trängselskatten i Göteborg
2011-03-03

Beslut om Västsvenska paketet
2010-11-24

Västsvenska infrastrukturpaketet går in i en ny fas
 2010-09-10

Jättesatsning på infrastrukturen i Västra Götaland. Klart med 61 miljarder för satsningar på infrastrukturen i Västsverige
2010-03-30

Beslut om ungefärlig sträckning för snabbjärnväg mellan Borås och Linköping
2010-03-26

Avtal klart för Västsvenska infrastrukturpaketet 
2009-11-09

Nya steg mot det Västsvenska infrastrukturpaketet
2009-10-13

Västsvenska infrastrukturpaketet tar form 
2009-09-08

Information om fortsatt arbete med Västsvenska infrastrukturpaketet 
2009-09-04

Stor uppslutning bakom Västsvenska infrastrukturpaketet 
2009-08-27

Kraftfullt infrastrukturpaket planeras i Västsverige  
2009-08-18


 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m