Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Näringsliv

Västra Götalandsregionen ska medverka till att skapa ett livskraftigt, innovativt och hållbart näringsliv. Målet är att fler nya jobb skapas genom nyföretagande och växande företag.

Tillsammans med andra organisationer i Västra Götaland hjälper vi företag med utvecklingskapital och erbjuder dem som vill utveckla en idé eller starta företag tillgång till kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling.

Entreprenörskap är så mycket mer än företagande. För oss handlar det om att ta tillvara idéer som kan bidra till nyskapande och utveckling av både samhälle och näringsliv

Vi främjar företagande i alla åldrar och inom social ekonomi. Vi verkar också för att företag och människor på landsbygden kan utvecklas och få en bra service.

Exempel på hur vi arbetar med utveckling av näringslivet. 

 

Företagsfinansiering

Företagsfinansiering för satsningar inom bland annat digitalisering, innovationer och forskning, internationalisering och kommersiell service

Tillsammans med andra hjälper vi dig att utveckla en idé eller företag. Vi erbjuder finansiering, kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling.

Kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar (KKN) och besöksnäring är ett styrkeområde i Västra Götaland och bidrar till att stärka Västra Götalands innovationsförmåga och attraktionskraft.

Northvolt/Volvo batterifabrik

Etablering

Regionala etableringskontor och VGR kan stötta med beslutsunderlag, finansiering, praktiska frågor, kunskap och kontakter.

Exportrådgivning

Exportcenter Väst består av tio västsvenska organisationer som ger Information och rådgivning om export.

Verksamt.se

På webbplatsen verksamt.se finns information om företagsrådgivning, finansiering och lokala nätverk. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Stärkt innovationskraft

VGR:s regionala serviceprogram

VGR:s regionala serviceprogram för landsbygds- och skärgårdsområden i Västra Götaland ska bidra till att Skapa attraktiva livsmiljöer genom att stimulera till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gles-, landsbygder och skärgårdsområden.

Regionalt serviceprogram 2023-2030

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Kontakt näringsliv och innovation

Relaterat innehåll

Innovation

Forskning, innovationsmiljöer, entreprenörskap.

Kompetens

Kompetensomställning, livslångt lärande, matchning.

Klimat

Klimatarbetet drivs framåt i bred samverkan med aktörer i Västra Götaland. Inom VGR som organisation bedrivs ett ambitiöst klimatarbete.


Senast uppdaterad: 2023-09-12 13:19