Näringsliv

Västra Götalandsregionen ska medverka till att skapa ett livskraftigt, innovativt och hållbart näringsliv. Målet är att fler nya jobb skapas genom nyföretagande och växande företag.

Tillsammans med andra organisationer i Västra Götaland hjälper vi företag med utvecklingskapital och erbjuder dem som vill utveckla en idé eller starta företag tillgång till kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling.

Entreprenörskap handlar om att ta tillvara idéer som kan bidra till nyskapande och utveckling av både samhälle och näringsliv

Vi främjar företagande i alla åldrar och inom social ekonomi. Vi verkar också för att företag och människor på landsbygden kan utvecklas och få en bra service.

Två kvinnor vid laptop

Företagsfinansiering

Företagsfinansiering för satsningar inom bland annat digitalisering, innovationer och forskning, internationalisering och kommersiell service

Northvolt/Volvo batterifabrik

Etablering

Regionala etableringskontor och VGR kan stötta med beslutsunderlag, finansiering, praktiska frågor, kunskap och kontakter.

Entreprenörskap

Entreprenörskap och nyföretagande handlar om att ta tillvara idéer som kan bidra till utveckling av både samhälle och näringsliv.

Vi stöttar näringslivsutveckling och innovation i hela Västra Götaland. Ihop men våra samarbetspartner erbjuder vi stöd att utveckla idéer, kostnadsfri rådgivning och finansiering.

Går du i export-tankar?

Exportcenter Väst består av tio västsvenska organisationer som ger Information och rådgivning om export.

Inkubatorer

Har du en idé som du tror kan utvecklas till ett framgångsrikt företag? I så fall kan en inkubator vara en hjälp på vägen. En inkubator har till uppgift att underlätta för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag genom rådgivning, hjälp med patent, finansiering med mera.

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

VGR:s regionala serviceprogram

Regionalt serviceprogram för Västra Götaland 2023-2030 ska genom att stimulera god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service bidra till att skapa attraktiva livsmiljöer för invånare och näringsliv i gles- och landsbygder och skärgårdsområden i Västra Götaland.

Stärkt innovationskraft

Byggklossar

Statistik och analys

Ta del av rapporter, statistik och analyser av den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Relaterat innehåll

Innovation

Forskning, innovationsmiljöer, entreprenörskap.

Kompetens

Kompetensomställning, livslångt lärande, matchning.

Västra Götaland i EU

VGR medverkar i flera EU-program främst genom sammanhållningspolitiken och deltar i satsningar och projekt med stor betydelse för den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Solceller sedda ovanifrån på tak

Klimat

Klimatomställningen drivs i bred samverkan med aktörer i Västra Götaland, främst genom Klimat 2030 och med stöd av ett forskarråd och ett Industriråd. VGR har tagit fram en koldioxidbudget för Västra Götaland.