Social hållbarhet

Vi vill skapa förutsättningar för alla individer att kunna vara aktiva i arbets- och samhällsliv. Men också öka människors tillit till varandra, till samhället och till demokratin. Våra största utmaningar är ojämlika livsvillkor, och ökande psykisk ohälsa. Det vill vi ändra på genom att vara en föregångare och som samhällsaktör arbeta för ett jämlikt och öppet samhälle.

VGR arbetar med frågor som mänskliga rättigheter och jämställdhet. Att stärka barn och ungas förutsättningar för god hälsa och inflytande är grunden för ökad inkludering.

Personer som stretchar på yogamatta

Folkhälsa

Här kan du läsa om folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen.

Social ekonomi

Den sociala ekonomin består av aktiviteter för allmän- eller medlemsnytta i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande, bidrar till utveckling och en demokratisk grund och identitet.

Social hållbarhet i VGR

Så arbetar vi med Mål för social hållbarhet 2030 som är en del av VGR:s hållbarhetsmål. De gäller för alla förvaltningar och bolag.

Sociala investeringar

VGR:s sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg.

Överenskommelsen - VGR och det civila samhället

Enligt överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället från 2014, arbetar VGR tillsammans med företrädare för det civila samhället för en utökad samverkan med syfte att stärka demokratin och välfärden i Västra Götaland.

Öka inkluderingen

Läs mer om vårt program för att öka inkluderingen, en del av Regionala utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. 

 

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Kontakt

Om du vill ha kontakt med avdelning hållbarhet kan du mejla oss på regionstyrelsen@vgregion.se

Vi läser mail som kommer in till adressen varje vardag, och skickar vidare din fråga till ansvarig person på avdelningen. 

Kontakt avdelning hållbarhet