Digitalisering och bredband

Ny digital teknik leder till spännande innovationer, kreativitet och effektivisering som gör att vi måste tänka om och tänka nytt. Digitaliseringen innebär stora möjligheter men samtidigt utmaningar för privat, offentlig och ideell sektor.

Vi skapar nytta för invånare och företag genom att främja utbyggnad av bredband och ge förutsättningar för en ökad digitalisering. Samtidigt måste risker hanteras kring datafrågor, etik och integritet, informationssäkerhet och utmaningar kring kompetensförsörjning.

Digitaliseringsrådet driver insatser för digital utveckling bland annat genom samverkan för att göra öppna och delade data tillgängliga och internet of things, men också för säker och hållbar digital infrastruktur i Västra Götaland.

Kraftsamling digitalisering

Vi kraftsamlar kring näringslivets digitala transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation och invånarnas digitala delaktighet och tillit.

Digitaliseringsrådet i Västra Götaland

Digitaliseringsrådet och dess styrgrupp Västgruppen föreslår hur man samverkar och arbetar strategiskt och synkroniserat i Västra Götaland med digitalisering. Digitaliseringsrådet hanterar idéer och pågående projekt i Västra Götaland som VGR stödjer genom miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU).

Bredband

En robust och väl utbyggd it-infrastruktur är en förutsättning för digitaliseringen och för att det moderna samhället ska fungera.

Internet of Things (IoT)

Internet of Things eller ”sakernas Internet” är en avgörande teknologi för digitalisering av vårt samhälle. VGR:s samverkansprojekt ska etablera en gemensam plattform och driva utvecklingen av IoT i Västra Götaland

En dator med ikoner som symboliserar AI

Behov av AI-samverkan

Det finns behov och intresse för samordning och utveckling av AI-lösningar både inom kommunerna och VGR.

Collage med foton från områden där man har nytta av öppna data

Öppna data

Samverkan kring öppna och delade data i Västra Götaland är en viktig satsning för att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället. Det ger också företag möjligheter att skapa nya innovativa digitala tjänster.

Informationssäkerhet

Samverkan kring Informationssäkerhet ska bidra till att säkra kvalitet och trygghet i digitaliseringen, och skapa bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data som kan utvecklas till nya e-tjänster.

Byggklossar

Statistik och analys

Ta del av rapporter, statistik och analyser av den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Kontakt digitalisering

Digitalisering pågår överallt och arbetet inom regional utveckling sker främst inom dessa avdelningar:

  • Forskning, omställning och kompetens
  • Näringsliv och innovation
  • Regional samhällsplanering

Kontakt regional utveckling

Koncernstab digitalisering 

Kontakt västsvensk kraftsamling digitalisering

Relaterat innehåll

Innovation

Forskning, innovationsmiljöer, entreprenörskap.

Näringsliv

Entreprenörskap​, etablering, företagsstöd, platsutveckling.