Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Innovation

Västra Götaland rankas som en av de främsta innovationsregionerna i Europa. Här finns framgångsrika forskningsmiljöer, huvudkontor för Sveriges samlade industrisektor och samt fem nationella lärosäten. Med många globala och kunskapsintensiva företag på plats skapas inte bara en grogrund för innovation utan också entreprenörskap.

Ökade krav på hållbarhet samt utvecklingen inom digitalisering, automatisering och artificiell intelligens innebär behov av ny kunskap och nya kompetenser. Genom nya lösningar, arbetssätt och samverkansformer skyndar VGR på utvecklingen inom områden där förändringstakten behöver öka.

Innovationsmiljöer

Innovationsmiljöer är fysiska miljöer där entreprenörer, företag, akademi och offentliga aktörer samverkar kring idéer och lösningar som ökar takten i omställningen. Dessa miljöer möjliggör ett gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte.

Entreprenörskap

Vi vill ta tillvara idéer som kan bidra till nyskapande och utveckling av både samhälle och näringsliv.

Etablering

Vi hjälper till med beslutsunderlag, finansiering, praktiska frågor och bidrar med kunskap och kontakter.

Stärkt innovationskraft

Klimat

Klimatarbetet drivs framåt i bred samverkan med aktörer i Västra Götaland. Inom VGR som organisation bedrivs ett ambitiöst klimatarbete.

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Relaterat innehåll

Näringsliv

Entreprenörskap​, platsutveckling, etablering, företagsstöd.

Kompetens

Kompetensomställning, livslångt lärande, matchning.

Västra Götaland i EU

VGR värnar västsvenska intressen genom att följa och påverka beslut på nationell och europeisk nivå.


Senast uppdaterad: 2023-09-04 11:08