Läsning utan gränser har invigts i Montevideo

Maria Bouroncle har blond pagefrisyr och blå ögon. Hon är klädd i en svart tröja och sitter vid ett fönster med vita gardiner.
Maria Bouroncle, författare och projektledare för Läsning utan gränser.
Fotograf: Lars Ardarve

På bokmässan 2022 presenterades projektet Läsning utan gränser – ett internationellt samarbete som ska öka mångfalden i barnlitteraturen och ge kunskapsutbyte om barns lärande och läsande. Alldeles nyligen invigdes projektet i Uruguay. Med hjälp av utbildning och information ska man nå ut med budskapet hur viktigt det är att läsa högt för sina barn.

Läsning utan gränser är ett samarbete mellan Uruguay, Sydkorea och Västsverige. Projektet drivs av Författarcentrum Väst och är en del av Litteraturstaden Göteborg. En del av projektet är att en barnbok från vart och ett av de tre länderna väljs ut och översätts för att sedan spridas. Det svenska bidraget blev Lyckokakan av Kerstin Lundberg Hahn och nu har även de två andra böckerna valts ut. 

- Den koreanska boken blev Konstig mamma skriven av Almapristagaren Baek Heena. Den kommer ut på svenska lagom till bokmässan i höst. Från Uruguay valdes en bok av författaren Laura Santullo, den kommer ut på svenska våren 2025, berättar Maria Bouroncle, projektledare för Läsning utan gränser.  

Svensk satsning på export 

En stor del av projektet är att Göteborgs Stads satsning, Staden där vi läser för våra barn, går på export. I tre områden i östra Uruguay kommer man nu att satsa på att via utbildning och information uppmana familjer och skolpersonal att läsa för sina barn. Läsning utan gränser är en stor sak i Uruguay, inte minst för att projektets stora finansiär IDB, Inter-american Development Bank, har mycket verksamhet i landet berättar Maria.  

- Projektet invigdes den 13 maj i Montevideo av Uruguays utbildningsdepartement, både svenska ambassaden och svenska konsulatet var inbjudna. Om Staden där vi läser kommer att bli en succé återstår att se. IDB har satsat på en stor utvärdering efteråt och om den visar att det gick bra finns möjligheten att de tar modellen vidare till fler länder.  

På hemmaplan har projektet, bland annat med hjälp av Folkuniversitetet, resulterat i både läsecirklar och föreläsningar. Maria hoppas även på att Göteborgs Stad kommer att köpa in projektets tre böckerna och att Läsning utan gränser kommer att ha en programpunkt på årets kommande bokmässa i Göteborg.  

Stora vinster med projektet 

I Uruguay har projektet inneburit att två personer arbetar heltid med det. Landet har mycket att vinna tycker Maria, berättelserna i barnlitteraturen är homogena och att få in andra perspektiv är väldigt viktigt. Sydkoreas del i projektet är framför allt att de finansierar det via en fond på IDB.  

- Det gör de för att de tror på sin skola och läroplan, de har mycket litteratur i läroplanen. För dem är det mer en export av sin modell. Precis som för Sverige – vi exporterar Staden där vi läser för våra barn, säger hon.  

Men för Sverige finns fler saker att vinna tycker Maria. Den svenska bokvärlden består nästan enbart av svenska böcker och det är viktigt att vi inte blir så självcentrerade.  

- Svenskar har en självbild av att vara väldigt toleranta och öppna, det håller jag inte riktigt med om. Jag tycker ofta att vi är oss själva nog och det syns i litteraturen. Det finns exempelvis nästan inga latinamerikanska barnboksförfattare översatta i Sverige, det tror jag hade banat väg för andra, konstaterar hon.  

Text: Annsofie Andersson 

Läs mer om Läsning utan gränser här

Läs om Litteraturstaden Göteborg här

Fakta

Läsning utan gränser - projektet finansieras bland annat med medel från Västra Götalandsregionen och Kulturrådet. Största finansiär är Inter-american Development Bank, IDB, som har stöttat projektet med fyra miljoner kronor.  

Staden där vi läser för våra barn – en satsning från Göteborgs Stad med syfte att främja barns språk- och läsutveckling tidigt i livet. Målet är att barns ordförråd, läslust och läsförmåga ska öka och att skapa en mer jämlik stad. 

Författarcentrum Väst – en ideell förening för yrkesverksamma författare. Föreningen har funnits sedan 1967 och har drygt 400 medlemmar. Verksamheten består bland annat av att driva läs- och skrivfrämjande projekt och arrangera litteraturevenemang.  

Litteraturstaden Göteborg – Göteborg är en av 41 andra litteraturstäder världen över som alla ingår i Unescos nätverk för kreativa städer. De utsedda städerna ska främja litteratur, läsning och yttrandefrihet genom residens, temadagar, projekt och utbyten. 

Källor: Författarcentrum Väst, Göteborgs Stad