Den svenska spelskatten samlas på Kungliga biblioteket

Daria Stroucken-Gerke.står i ett arkiv, bakom henne finns hyllor fyllda med olika typer av material. Hon är i 30-35-årsåldern, har axellångt blont hår och bär en svart polotröja.
Daria Stroucken-Gerke handläggare på Kungliga biblioteket, KB
Fotograf: Eric Eskilsson KB

Sedan 1995 samlar Kungliga biblioteket in svenska dator- och tv-spel för eftervärlden. Samlingen innehåller allt från cd-romskivor och konsoler, till gitarren från spelet Guitar Hero. Men hur sparar man ett spel för framtiden när de inte längre går att hålla i handen? Det är ett utmanande jobb som kräver en hel del detektivarbete och uppfinningsrikedom.

I ett underjordiskt magasin i Stockholm finns runt fysiska 5500 dator- och tv-spelspel bevarade för framtida forskning. Lagen om pliktexemplar innebär att när exempelvis en ny bok, tidskrift eller skiva sprids i Sverige, ska även KB få ett exemplar. Från och med 1995 innefattar lagen även fysiskt distribuerade datorspel och interaktiva medier 

- I början samlades det in mycket multimedia, cd-rom, kartor, läromedel och liknande. Vi har en hel del roliga pärlor från den tiden. Ett av de första spelen var ett spel om Storstockholms lokaltrafik, berättar Daria Stroucken-Gerke, handläggare på KB och en av fyra i KB:s spelgrupp.  

Hoppas på en uppdaterad lagstiftning 

Spelen som samlas in ska ha en svensk anknytning. Det kan innebära att det är svensk musik i spelet, textat på svenska eller att en svensk studio har skapat spelet. Och när man pratar om fysiska spel i det här sammanhanget menar man inte brädspel. Med fysiskt menar man att man kan hålla det i handen, som exempelvis blu-ray.  

- Vi håller även på att samla in digitala spel och då menar man digitalt utgivna spel. Men lagen som gäller digitalt material täcker inte in digitalt utgivna spel, förklarar Daria.  

I dag laddar man ner spel från exempelvis Steam och vi har inget lagstöd att ta in de spelen. Därför har vi under de senaste åren frågat efter donationer från bland annat spelutvecklare. Men vi hoppas på uppdaterad lagstiftning i framtiden, berättar Björn Lindell, handläggare på KB.  

Björn Lindell sitter vid ett skrivbord, framför sig har han en laptop. Han är i 50-årsåldern, har skägg och glasögon och bär en svart t-shirt med tryck.
Björn Lindell, handläggare på Kungliga biblioteket, KB
Fotograf: Anders Hejll

Ett komplext arbete att samla och bevara 

Vare sig de har lagstöd eller ej är det lite av ett detektivarbete att få in material till samlingen. Efter att ha gjort en kartläggning i fjol visade det sig att det finns runt 900 spelföretag i landet. Att sedan hitta kontaktuppgifter till alla är i sin tur ett digert arbete.  

- Även om branschen vill donera så kanske det inte är så högt prioriterat för dem. I de fall vi har lagstöd är det inte heller så att de alltid skickar frivilligt. Dessutom är allt så globaliserat, även om det är en svensk spelstudio kanske de har kontor i Frankrike och jag kan tyvärr inte skicka krav till Frankrike, förklarar Daria.  

En annan utmaning för KBs spelgrupp är hur man ska bevara data- och video-spel för framtiden. Det är ett komplext arbete berättar Björn. Varje spel kräver en viss typ av maskin eller hårdvara för att kunna spelas upp. 

- Vi har exempelvis ett spel för Android, men hur ska man titta på det om 50 år? Då måste man ha ett program som kan simulera att vara en mobiltelefon från den tiden. Vi har inte löst sådant ännu, det är frågor som alla som jobbar med att bevara spel brottas med. 

Inte ett pojkrumsfenomen 

Trots att de gärna vill samlar inte KB in moderna spel såsom onlinespel och appar, de distribueras på ett för komplext sätt. Onlinespel har ingen tydlig avgränsad programvara, spelets kärna ligger i upplevelsen och här kan man hitta en lösning.  

- När det inte går att bevara spelet kan man spara själva upplevelsen. Man kan till exempel ladda ner videor från YouTube där personer spelar spelet. Då får man en bild hur det var, vad folk reagerade på och det är ett sätt att bevara spelupplevelser på, berättar Daria.  

Spelgruppen på KB är med i en europeisk organisation där alla tampas med liknande problem när det gäller spelbevarandet. I dag har ingen av de fyra i KBs spelgrupp spelsamlingen som huvudsyssla, men Björn önskar att de hade mer kapacitet.   

- Det hade varit kul att satsa mer på det, Sverige är ett stort land både vad det gäller spelande och spelutvecklande, det känns viktigt att samla in det vi kan, säger han.  

Både han och Daria hade gärna sett ett större intresse för spelbevarandet från statligt håll.  

- Om vi inte får lagstiftning som hjälper oss med insamlandet får vi hitta sätt att arbeta med det. Alla har redan förstått att spel inte är något pojkrumsfenomen, det är på riktigt och det är ett kulturarv, säger Daria. 

Text: Annsofie Andersson

Läs om figurspel på Tidaholms bibliotek här 

Läs om expertnätverket för bibliotekens arbete med spel och spelkultur här