Alla artiklar

 • Publicerad:
  ”Om tio år kommer spel på biblioteket vara en självklarhet”

  Svensk biblioteksförening har många nätverk och ett av dem är expertnätverket för bibliotekens arbete med spel och spelkultur. Nätverket främsta fokus är höja kunskapen om kulturformen spel och kollegialt lärande. "Vi kan lära oss mycket av varandra" säger bibliotekarien Pontus Kjellberg.

 • Publicerad:
  Sagoskogen – en ny oas för de minsta på Åmåls bibliotek

  Tidigare i vår invigdes Sagoskogen, den nya småbarnsavdelningen på Åmåls bibliotek. Här samsas bokhyllor och barnvagnsparkering med vilda djur och grönskande natur. Madeleine Eriksson är barnbibliotekarie och tf bibliotekschefen och kan berätta om hur de har utformat den nya avdelningen.

 • Publicerad:
  Läsambassadören Shana inspirerar barn att läsa

  Under våren har sextonåriga Shana Sulaiman varit en av fyra läsambassadörer på Läsklubben på Friskväderstorget i Biskopsgården. Hennes arbete är att vara en läsande förebild för yngre barn - ett jobb som kräver både tålamod och fantasi.

 • Publicerad:
  Läsfrämjande bingo

  Med utgångspunkt i metoden UX och inom ramen för Läsfrämjandelyftet har biblioteken i Borås skapat en bingobricka med nio aktiviteter som på olika sätt utvecklar allas kompetens kring läsfrämjande arbete för barn och unga.

 • Publicerad:
  Läsklubb skapar läslust i Biskopsgården

  Hur man ska locka barn till läsning och hitta bra läsfrämjande metoder är en ständig fråga. I Biskopsgården har man under våren provat på att ha en Läsklubb. Varje fredag har unga läsambassadörer tagit emot barn från närområdet och tillsammans har de samlats kring böcker och läsning.

 • Publicerad:
  Bokpåsar blev ögonöppnare

  På biblioteket i Stenungsund är bokpåsar en självklar del av verksamheten. Förutom återkommande personliga lovbokpåsar till barn- och unga, har barnbibliotekarierna inom ramen för Läsfrämjandelyftet packat bokpåsar till kollegorna i vuxenteamet.

 • Publicerad:
  Internationellt projekt vill öka mångfalden i barnlitteraturen

  Det nystartade västsvenska projektet Läsning utan gränser sätter strålkastarljuset på barns läsande. Genom utbyte och samarbete hoppas man bland annat att kunna öka mångfalden i barnlitteraturen och att skicka västsvenska barnboksförfattare på export.

 • Publicerad:
  Läsning utan gränser har invigts i Montevideo

  På bokmässan 2022 presenterades projektet Läsning utan gränser – ett internationellt samarbete som ska öka mångfalden i barnlitteraturen och ge kunskapsutbyte om barns lärande och läsande. Alldeles nyligen invigdes projektet i Uruguay. Med hjälp av utbildning och information ska man nå ut med budskapet hur viktigt det är att läsa högt för sina barn.

 • Publicerad:
  Kulturskola och bibliotek går samman i gemensam satsning i Västerås

  När kulturskolan startade en filial på området Vallby fick de snabbt elever till sina kurser. Samtidigt kunde biblioteksbussen vittna om ett stort sug efter läsning, språkutveckling och böcker i området. Nu satsar Västerås Stad och skapar ett kulturcentrum för barn och unga på Vallby, där kulturskola och bibliotek kommer finnas under samma tak

 • Publicerad:
  ”Se inte riktlinjerna som någon mur"

  I Umeå kommun har biblioteken haft riktlinjer gällande digital hjälp sedan två år tillbaka. Den vanliga besökaren har nog inte märkt någon större skillnad, men för medarbetaren har det inneburit ett stöd. "Det är skönt att veta att det är ok att säga nej till vissa saker" säger Jon Fällström, IKT-pedagog på Umeå stadsbibliotek.

 • Publicerad:
  Biblioteksplanen – ett verktyg som hjälper till att hålla kursen

  Diskussionen om armlängds avstånd har tidvis varit aktuell på både museer och bibliotek, då det har förekommit exempel där politiker har velat detaljstyra arbetet. Anna-Stina Takala, handläggare på Kungliga biblioteket, menar att biblioteksplanen ska vara en hjälp i den här typen av situationer. Det handlar om att placera en biblioteksplan på strategisk nivå så att de politiska besluten hamnar på rätt nivå.

 • Publicerad:
  Den svenska spelskatten samlas på Kungliga biblioteket

  Sedan 1995 samlar Kungliga biblioteket in svenska dator- och tv-spel för eftervärlden. Samlingen innehåller allt från cd-romskivor och konsoler, till gitarren från spelet Guitar Hero. Men hur sparar man ett spel för framtiden när de inte längre går att hålla i handen? Det är ett utmanande jobb som kräver en hel del detektivarbete och uppfinningsrikedom.

 • Publicerad:
  Figurspel gör Tidaholms bibliotek till mötesplats

  Varje onsdag eftermiddag kan den som vill komma till biblioteket i Tidaholm och ägna sig åt figurspel. Det är en mångfacetterad hobby som innebär mycket mer än att bara spela.

 • Publicerad:
  Tjänstedesign som stöd

  Tre folkbibliotek i Västerbotten deltar i ett tvåårigt projekt där de tillsammans med Regionbibliotek Västerbotten använder Innovationsguiden för att arbeta med tjänstedesign i ett barnrättsperspektiv.

 • Publicerad:
  Användardriven utveckling

  Med stöd av olika UX-metoder pågår just nu ett utvecklingsarbete på två folkbibliotek i Blekinge län och Kronobergs län. På det mindre biblioteket i Åseda är inriktningen mot biblioteksrummet, på det större biblioteket i Karlskrona jobbar de med bibliotekets verksamhet och med bemötandet av nya besökare.

 • Publicerad:
  Samverkan ger samlingspunkter i Färgelanda

  Folkhögskolan, kyrkan, förskolan, ABF och äldreomsorgen. Det är några av aktörerna som biblioteket i Färgelanda samverkar med. Det har bland annat lett till fler samlingsplatser för kommuninvånarna och att fler har fått ett ansikte på bibliotekspersonalen.

 • Publicerad:
  Framtidens bibliotek i Helsingborg

  När stadsbiblioteket i Helsingborg planerar en om- och tillbyggnad involverar de invånarna i staden. Tillsammans försöker man identifiera de behov, funktioner och önskemål som finns, och mycket handlar om bibliotekets verksamhet.