Tjänstedesign som stöd

bildkollage med arbetsmaterial i form av legobitar, post-it-lappar och färgglada pennor på ett bord
Kollage av bilder - legobitar, post-it-lappar och div material
Fotograf: Johan Sundlöf

Tre folkbibliotek i Västerbotten deltar i ett tvåårigt projekt där de tillsammans med Regionbibliotek Västerbotten använder Innovationsguiden för att arbeta med tjänstedesign i ett barnrättsperspektiv.

- Regionbibliotek Västerbotten har jobbat med tjänstedesign och Innovationsguiden sedan 2018, och vi har funderat på hur vi skulle kunna använda oss av detta i mer konkreta sammanhang. När vi fick ett utökat uppdrag att ta ett större grepp kring barnrätt, sjösatte vi idén om pilotbibliotek som tillsammans med oss ska jobba med en barnrättstjänsteprocess, säger Johan Sundlöf, biblioteksutvecklare Regionbibliotek Västerbotten.

Innovationsguiden

De tre folkbiblioteken som deltar har alla formulerat en önskan om att de vill bli bättre på att implementera barnkonventionen i sin verksamhet. Något bibliotek har också en problemformulering kring utmaningar som att hitta sätt att få barn från olika delar av världen att mötas.

- När man gör en sådan här resa för första gången är Innovationsguiden ett stort stöd. Här finns bland annat tydliga frågeställningar och checklistor kopplade till varje steg, säger Johan och berättar att första steget är att undersöka de utvecklingsområden biblioteken sedan tidigare identifierat tillsammans med barn.

- Genom att använda metoder som observationer och intervjuer såväl i grupp som enskilda sätter biblioteken en grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Egen process

De tre folkbiblioteken är alla mindre bibliotek där chef och all personal deltar. Under arbetet har det utkristalliserats tre ganska olika områden och sätt att angripa arbetet vilket, säger Johan, har medfört ett flexibelt tillvägagångssätt med olika behov av stöd.

- Det är också av stor vikt att göra en sådan här process tillsammans med andra. Man inspireras av varandra och kan prata om allt från praktiska lösningar till mer existentiella frågor. I vårt projekt har det bland annat varit många diskussioner om hur man intervjuar barn på bästa sätt.

Att jobba med tjänstedesign på bibliotek handlar, menar Johan, om att de med begränsade resurser kan hitta en lösning genom att bygga nätverk och tillsammans hitta och skapa tid. Ett tidskrävande arbete till en börja, men som på sikt skapar nya förhållningssätt att arbeta på.

- Men framför allt handlar det om vad som händer när man skapar saker tillsammans med den målgrupp man har. Och att axla en sådan utvecklingen och göra den till sin egen är väl det som är tjusningen i ett sådant här arbete.

Text: Helen Andersson

Läs mer om tjänstedesign på Helsingborgs stadsbibliotek här

 

FAKTA

Innovationsguiden ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Innovationsguiden erbjuder stöd till offentliga verksamheter som vill skapa innovativa lösningar tillsammans med sina användare. Metoderna bygger på tjänstedesign, också kallat användardriven eller behovsdriven innovation.

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och tar fram lösningar tillsammans med användare och utförare.

Källa: SKR

Om Innovationsguiden | Innovationsguiden | SKR