Läsfrämjande bingo

Maria Nordin har blont långt rakt hår och är klädd i en lila blus. Hon ler mot kameran.
Maria Nordin, verksamhetssamordnare för biblioteken i Borås.
Fotograf: Helen Andersson

Med utgångspunkt i metoden UX och inom ramen för Läsfrämjandelyftet har biblioteken i Borås skapat en bingobricka med nio aktiviteter som på olika sätt utvecklar allas kompetens kring läsfrämjande arbete för barn och unga.

- Vi har inte uppfunnit hjulet på nytt. Det är enkla saker som att läsa en bok och sätta ett kryss, säger Maria Nordin, verksamhetssamordnare för biblioteken i Borås.

Gemensamt behov

Idén till en bingobricka kom i samband med att Maria tillsammans med två chefskollegor på biblioteket parallellt med att de jobbade med Läsfrämjandelyftet gick en UX-utbildning. UX-metoden gav dem idén att med hjälp av övriga professioner på biblioteket undersöka hur de bäst skulle jobba med Läsfrämjandelyftet, och efter att ha intervjuat 12 utvalda kollegor kunde de konstatera att svaren var väldigt likriktade. Alla uttalade en önskan om att ha tid för att botanisera mer bland barn- och ungdomslitteratur.

-  Det blev väldigt tydligt att vi skulle fokusera på att alla ska bli bättre på sitt arbete med barn och unga och att det skulle få ske på arbetstid, säger Maria och berättar hur de spånade runt en lista med flera aktiviteter för personalen att pricka av. En lista som utvecklades till något som kan liknas med en bingobricka.

Bingobricka

Bingobrickan som så småningom tog form innehåller nio rutor med olika aktiviteter. En ruta blev till exempel att delta på BTJs förlagsdagar med fokus på barn och unga, en annan att skapa en profil och läsa en bok i Bibblix, en ruta handlade om att göra ett besök på ett annat bibliotek i Borås och en annan om att läsa på arbetstid.

- En fin punkt på brickan var att botanisera bland barn- och ungahyllorna, en annan att genomföra en bokpresentation för kollegorna. Alla aktiviteter är rätt klassiska saker som borde vara självklara saker att göra, säger Maria och berättar att de kollegiala bokpresentationerna fortsatt efter projektet och att besök på andra bibliotek har lett till både samarbeten och nya idéer.

- Men framförallt, fortsätter Maria, handlar det om arbetstid och att det ska vara ok att be sin chef om vikarie för att göra en aktivitet.

Final

Projektet på biblioteken i Borås avslutades i december 2023 men fortfarande ser Maria förkryssade bingobrickor upphängda vid kollegornas skrivbord.

- Jag hoppas att det upplevdes som en trevlig och enkel sak, ingen ytterligare prestation som skulle redovisas. Jag vet tyvärr inte hur många som gjorde alla rutor, men alla deltog och vi avslutade med en gemensam final med inspirationsföreläsningar kring barn-och ungdomslitteratur och kring bemötande av barn och deras vuxna. Att alla engagerar sig i barn- och unga hör inte till vanligheterna, men genom projektet tror jag att fler känner sig trygga med att ta ett pass på barnavdelningen och att våga ge ett boktips.

Text: Helén Andersson