Läsklubb skapar läslust i Biskopsgården

Barn ligger på golvet och ritar teckningar.
Full fart i Läsklubben vid Friskväderstorget.
Fotograf: Abdullahi Muhiaddin

Hur man ska locka barn till läsning och hitta bra läsfrämjande metoder är en ständig fråga. I Biskopsgården har man under våren provat på att ha en Läsklubb. Varje fredag har unga läsambassadörer tagit emot barn från närområdet och tillsammans har de samlats kring böcker och läsning.

Sedan hösten 2022 arbetar Malin Carlsson på Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Som projektledare för metodutvecklingsprojektet Läsfrämjande insatser utanför skolan vill hon nå barn som är behov av läsning.  

- Det kan vara barn som kanske har svag språkutveckling eller bor i områden som är socioekonomiskt utsatta. Efter att ha provat på tre olika metoder kom vi fram till att det var det här med unga läsambassadörer vi skulle vidareutveckla.   

Mycket var krattat för Läsklubben 

Metoden med unga läsambassadörer gick hem hos Delregional nämnd Göteborg som bekostar projektet och mycket var redan krattat för det säger Malin. Det finns redan ung arbetskraft via olika kommunala verksamheter och det finns även en stark vilja i de här områdena.  Man vill lyfta sitt område för att vända en negativ utveckling - allt från bostadsbolag till ideella föreningar och biblioteken som sitter med kunskapen om läsfrämjande konstaterar Malin. 

- Allt man behöver göra är att sammanföra dem och låta de olika kompetenserna bidra till att arbeta med det gemensamma målet att få fler barn och unga att läsa. Det är också viktigt att det finns en person som håller ihop arbetet och ser till att det utvecklas i en önskvärd riktning och att det finns en samsyn kring vad man ska göra.  

När det gäller Läsklubben har den ideella föreningen Biblioteksvännerna i Biskopsgården spelat en stor roll. Efter att ha testat att arbeta med unga läsambassadörer i Bergsjön under sommaren 2023 hörde föreningen av sig till Malin Via kommunens jobbsatsning Ung Extra hade Biblioteksvännerna fått till sig ett antal ungdomar som de skulle sätta i extrajobb.   

- Ung Extra behöver ju mottagare som hittar meningsfulla arbetsuppgifter till ungdomarna. Biblioteksvännerna i Biskopsgården hörde av sig och undrade om vi inte kunde sätta några av ungdomarna i att bli unga läsambassadörer. Nu har vi fyra läsambassadörer som är från närområdet.   

Malin har brunt axellångt hår, hon är klädd i en mönstrad skjorta.
Malin Carlsson, projektledare, Läsfrämjande insatser utanför skolan

Bra att ha förankring i området 

Friskväderstorgets bibliotek erbjöd att Läsklubben kunde få låna deras barnbibliotek och projektet har även fått stöttning av två barnbibliotekarier. De har bland annat varit med och planerat innehåll till den introduktion ungdomarna har fått och tipsat om vilka böcker som är populära bland barnen i området. 

Förutom fyra läsambassadörer i gymnasieåldern arbetar också två handledare med Läsklubben, båda två har bibliotekserfarenhet och är bekanta med lokalområdet. Malin tycker att det är ett stort plus att de som jobbar med Läsklubben har en koppling till området de arbetar i.  

- Dels för att aktiviteten blir mer trovärdig när folk som kan och känner sitt område utför den. Barnen kan spegla sig i de här ungdomarna, de kanske går på samma skola och känner varandras storasyskon. Och för att kunskapen stannar kvar i området, det är en jättevinst, säger hon.  

Vill lyfta läsningens status  

Läsklubben på Friskvädertorget startade i början av februari. Varje fredag eftermiddag ses man i två timmar, cirka 10-15 barn i åldrarna 8-11 brukar delta. Man börjar oftast med någon form av högläsningsstund som sedan övergår till någon aktivitet som är kopplad till läsning, språk eller böcker.  

- Boken ska alltid vara i fokus. Vi försöker fånga upp vad barnen vill, men det ska handla om läsning, säger Malin.   

Läsklubben i Biskopsgården pågår endast under våren och avslutas i slutet av maj. I sommar blir det i stället verksamhet i Länsmansgården under rubriken Sommar i Länsman. Fjorton ungdomar och tre handledare kommer då att arbeta med läsfrämjande blandat med rörelse, idrott och skapande under sex sommarveckor.   

 - Med de här projektet vill vi lyfta läsningen som en social aktivitet och som en fritidsaktivitet. Vi vill även lyfta läsningens status, man ska kunna säga att “jag är inte med i fotbollsklubben, men i läsklubben”, säger Malin.   

Text: Annsofie Andersson

Läs om Läsambassadören Shana här

 

Malins tre råd till den som vill starta en läsklubb på sitt bibliotek:  

1. Tacka ja till att ta emot en praktikant eller prao. Använd ungdomarna till att utveckla verksamheten. De kan utföra verksamheter för barn, de som vill praoa på bibliotek är ofta intresserade av det.  

2. Sondera terrängen i ditt lokalområde. Vad finns det för föreningar, kommunala förvaltningar, bostadsbolag som jobbar med ungdomar? De kanske vill vara med på en läsfrämjande satsning! 

3. Gör upp en plan. Var inte rädd för att sätta ungdomarna i hårt arbete, de vill hjälpa till. Ta med dem ut på uppsökande verksamhet, till badet eller på fotbollsplanen - det brukar funka.  

Fakta

Projektet Läsfrämjande insatser utanför skolan handlar om kravlös och lustfylld läsning på fritiden. Det är ett projekt som utgår från erfarenheterna med Sommarboken, en läsfrämjande lovverksamhet som handlar om just lusten till läsning.  

Läsfrämjande insatser utanför skolan är en del av Västra Götalandsregionens kraftsamling Fullföljda studier med strävan att fler unga ska fullfölja sina studier med godkända resultat. Projektet är finansierat av Delregional nämnd Göteborg.  

En tygpåse hänger på en krok. PÅ påsen står det
Fotograf: Malin Carlsson