Kulturskola och bibliotek går samman i gemensam satsning i Västerås

Östra hamnen i Västerås, flygfoto.
Östra hamnen Västerås
Fotograf: Västerås stad

När kulturskolan startade en filial på området Vallby fick de snabbt elever till sina kurser. Samtidigt kunde biblioteksbussen vittna om ett stort sug efter läsning, språkutveckling och böcker i området. Nu satsar Västerås Stad och skapar ett kulturcentrum för barn och unga på Vallby, där kulturskola och bibliotek kommer finnas under samma tak

Just nu rivs väggar och inredning i en gammal vårdcentral på Vallby centrum i Västerås. Här skapas ett kulturcentrum för barn och unga som förhoppningsvis ska öppna i september.  

 - Det är verkligen en vårdcentral just nu, men det kommer bli helt annorlunda. Man ska känna att man är där och gör något lustfyllt, säger Marie Sundin, utvecklingsledare på Regional kulturskola i Västmanland. 

Hon började jobba på Vallby för ett år sedan, ett socioekonomiskt utsatt område som räknas som ett prioriterat område av Västerås Stad. Redan i höstas startade Kulturskolan en filial i den gamla vårdcentralen.  I dag går 66 elever på filialen, det är bra siffror i ett område som Vallby konstaterar Marie.  

 - När jag såg biblioteksbussen i området tänkte jag, tänk om vi kunde få ihop bibliotek och kulturskola här - vilket fantastisk kombo det skulle vara!

Marie Sundin, utvecklingsledare, regional kulturskola i Västmanland, Västerås Kulturskola.

Trygghetsmedel bakom satsningen 

Västerås Stad satsar stort på trygghetsarbete. Under den pågående mandatperioden satsas pengar på att öka tryggheten i prioriterade områden i kommunen. Idén om ett kulturcentrum för barn och unga på Vallby presenterades först i den verksamhetsnära ledningsgruppen i området. Gruppen består av kommunala chefer som har verksamhet i ett av de prioriterade områdena och de arbetar tillsammans för att hitta gemensamma riktningar och satsningar. 

- När förslaget om ett kulturcentrum presenterades visade det sig att många gått i samma tankar. Vår gemensamma förvaltning, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, ansökte om pengar och fick trygghetsmedel för att genomföra det, berättar Marie. 

- I trygghetspaketet finns ett antal miljoner att söka varje år och om man levererar blir det en ramökning. Det blir alltså inte projektmedel, vilket innebär att man kan satsa och anställa personal, förklarar Vera Håkansson, projektledare Vallby barnkulturcentrum och medarbetare på Västerås stadsbibliotek.  

Fanns ett sug efter läsning och böcker 

Mariana Hede är enhetschef för Lokal biblioteksverksamhet i Västerås. Hon berättar att det inte har funnits ett fysiskt bibliotek på Vallby, däremot har biblioteksbussen haft ett stopp i området.  Med hjälp av statistiken kunde man se vilket sug det fanns i området efter läsning, språkutveckling och böcker.  

- Framför allt barn besökte bussen. Biblioteksbusspersonalen uttryckte också att de var ”besökare” i området och att de behövde en fast plats på Vallby. Ur biblioteksperspektiv betyder det mycket att vi får ett fysiskt bibliotek - vi kan ge mer till de som behöver det mest och kan jobba med jämlika förutsättningar. 

Biblioteksdelen i det kommande kulturcentrumet kommer att vara för de upp till 12 år medan kulturskolan har sitt uppdrag för de upp till 20 år. Det kommer även finnas böcker, tidningar och tidskrifter för vuxna i en angränsande byggnad. Där finns också medborgarkontor, café, fritidsgård och familjecentrum berättar Mariana.  

Biblioteksdelen kommer att vara väldigt mobil. Vi har även tankar på att vi ska kunna låna ut biblioteket som yta till andra aktörer, säger Vera. 

Mariana Hede har mörkt uppsatt hår, hon bär glasögon och en prickig blus. Vera Håkansson har blont långt hår och bär en beige v-ringad tröja.
Mariana Hede, enhetschef Lokal biblioteksverksamhet i Västerås Stad och Vera Håkansson, projektledare Vallby barnkulturcentrum, Västerås stadsbibliotek.
Fotograf: Göran Thorsell

Hoppas öppna vägar och ge framtidstro 

Just nu arbetar Vera med att samla in och kartlägga hur andra aktörer, såsom föreningar, skola, trygghetsamordnare i området, skulle vilja utforma verksamheten. Hur samverkan mellan bibliotek och kulturskola kommer att se ut kommer att arbetas fram efter hand.  

- Det vi har gemensamt är fokus på berättandet och berättelser, där försöker vi hitta sätt att jobba tillsammans, säger Mariana. 

I september slår portarna upp till det nya kulturcentrumet för barn och unga på Vallby. Vera Håkansson säger att grunden till trygghetsmedlen de har fått för att skapa centrumet är att minska utanförskap, förhoppningen är att fler blir delaktiga i samhället. Marie och Mariana tror även att kulturcentrumet kommer att bidra till att öka den sociala hållbarheten och ge både barn och vuxna framtidstro.  

- Vi ger dem tillit till staden, området och samhället – det här kommer att vara en trygg plats i området. Våra politiker satsar på kultur, de ser vikten av vad vi kan göra för samhällets demokratiska utveckling och att de som bor i de här områdena ska få de bästa möjligheterna att utvecklas. Det känns jätteroligt, säger Mariana.  

Text: Annsofie Andersson