Hälsa och vård

Västra Götalandsregionen ansvarar för att du som bor i Västra Götaland kan få den hälso- och sjukvård du behöver. Hälso- och sjukvården är vår mest omfattande verksamhet. Här arbetar omkring 48 000 medarbetare och cirka 90 procent av den totala budgeten går till olika former av hälso- och sjukvård.

1177

Söker du vård? På 1177.se finns uppgifter till all vård i Västra Götaland samlad.

Patientnämnden

Om du upplevt något i vården som du inte är nöjd med kan du klaga eller lämna synpunkter.

Vårdgivarwebben

På Vårdgivarwebben finns information som är riktad till dig som är vårdgivare, samarbetspartner eller jobbar på någon av kommunerna i Västra Götaland.

Vårdskiftet

På Vårdskiftet finns information för dig som vill följa utvecklingen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Kvinnlig forskare använder ett mikroskop.

Forskning och utveckling

VGR verkar för att stimulera forskning i hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och näringsliv.