Alla verksamheter

Förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen.

Länkarna leder till respektive verksamhets webbplats.

Hälsa och vård

Folktandvården

Habilitering & Hälsa

Hälsan och Arbetslivet 

Institutet för stressmedicin 

NU-sjukvården

Närhälsan

Patientnämnden

Regionhälsan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukhusen i väster

Skaraborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus  

Kultur

Kulturförvaltningen

Folkhögskolor och naturbruksskolor

Folkhögskoleförvaltningen

Naturbruksförvaltningen

Service och förvaltning

Regionarkivet

Koncernkontoret

Revision

Försörjningsförvaltningen

Fastighet, stöd och service

Övrigt

Göteborgs botaniska trädgård

Informatik och standardardisering

Bolagsinformation om bolag som VGR äger

Film i Väst

GöteborgsOperan

Göteborgs Symfoniker

Regionteater Väst

Turistrådet Västsverige

Västtrafik

Delfinansierade verksamheter

Dessutom delfinansierar Västra Götalandsregionen en mängd verksamheter, till exempel:

 • Vara konserthus
 • Västkuststiftelsen
 • Dalslands kanalbolag
 • Almi företagspartner
 • Innovatum Science Park
 • Design med omtanke
 • Not Quite
 • Science park Borås
 • Science Park Skövde
 • Chalmers Innovation
 • Agroväst
 • Folkteatern Göteborg
 • Göteborgs konstmuseum
 • Göteborgs stadsmuseum
 • Göteborgs stadsteater
 • Läckö slott
 • Nordiska Akvarellmuseet
 • Röhsska museet
 • Sjöfartsmuseet Göteborg.