Barnskyddsteam

Barnskyddsteam Västra Götaland har uppdrag att arbeta för barnskydd inom hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen. Vårt mål är att alla barn i Västra Götalandsregionen ska mötas av personal som har god kunskap och en trygghet i att agera gällande barn som far illa eller att riskera fara illa. Vi erbjuder kostnadsfri konsultation, rådgivning och utbildning till dig som arbetar inom privat och offentlig hälso- och sjukvård i Västra Götaland.

Barnskyddsteam Västra Götaland är en verksamhet med förvaltningstillhörighet Regionhälsan.

Barnskyddsteam Västra Götalands uppdrag är att:

 • Förbättra arbetet med och öka kunskapen om barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa.
 • Öka medvetenheten om utsatta barn.
 • Framföra en hållbar struktur för barnskyddsarbete inom hälso- och sjukvården

Utbildning

Barnskyddsteam Västra Götaland, föreläser kostnadsfritt för hälso- och sjukvården i VGR inom området: Barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa.

Vi föreläser i första hand på enheter för grupper större än 50 deltagare. Föreläsningar på kurser och utbildningar prioriteras.

Exempel på ämne till föreläsningar:

 • Fysisk misshandel
 • Psykisk misshandel
 • Omsorgssvikt
 • Dokumentation
 • Psykosocialt omhändertagande
 • Barnpsykologiskt perspektiv och intervention
 • Etik och bemötande
 • Brottsstatistik
 • Juridik

Ta kontakt med oss:

Ring

Mejl

Målgrupp

Vi stöttar dig som arbetar inom privat
och offentlig hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

 • Sjukhus
 • Vårdcentraler
 • Barnavårdscentraler
 • Mödravårdscentraler
 • Barnmorskemottagningar
 • Tandvårdsenheter
 • Ungdomsmottagningar