Föreläsningar och Utbildningar

Vi erbjuder kostnadsfri konsultation, rådgivning och utbildning till dig som arbetar inom privat och offentlig hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Vi föreläser i första hand på enheter för grupper större än 50 deltagare. Föreläsningar på kurser och utbildningar prioriteras.

Utbildningar från Barnskyddsteamet Västra Götalandsregionen

Externa utbildningar om Barn som far illa