Samverkan

Samverkan

Vi samverkar med andra verksamheter och har ett kunskapsutbyte med bland annat:

 • Socialtjänster i VGR
 • Polismyndighet i VGR
 • Åklagarmyndighet i VGR
 • Elevhälsa
 • Barnahusen i VGR
 • Barnskyddsteamen i Sverige
 • Barnafrid, nationellt centrum för kunskap om våld mot barn
 • Inom VGR är det bland annat:
  • Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)
  • Avdelning Social Hållbarhet-Barnets mänskliga rättigheter
  • Utväg Skaraborg/Södra Älvsborg
  • Kunskapscentrum för jämlik vård.
  • Regionala Barnuppdraget - utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård