Om en patient drabbas

På denna sida kan du som vårdgivare få information om hur du går tillväga om en patient drabbas av vårdskada. Du kan också läsa om hur och när en lex Maria-anmälan ska göras. Här finns också information om hur Västra Götalandsregionen arbetar med avvikelser och patientsäkerhetsarbetet på en regionövergripande nivå.

Klagomål

Här kan du läsa mer om hur du kan arbeta med klagomålshantering från patienter och närstående.

Lex Maria

Här kan du läsa mer om när en lex Maria-anmälan ska göras och hur du går tillväga.