Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Säkerhetskultur

En god patientsäkerhetskultur är en förutsättning för att skapa en säker vård. Det innebär att vårdpersonalen ges förutsättningar och verktyg att hantera oväntade vårdsituationer utan att allvarliga händelser behöver inträffa.

Med säkerhetskultur menas gemensamma förhållningssätt och normer hos en organisations medarbetare vad gäller risker och säkerhet i syfte att uppnå hög tillförlitlighet för verksamheten. 

Mätningar av patientsäkerhetskultur ska genomföras i Västra Götalandsregionens utförarförvaltningar vartannat år. Senaste mätningen genomfördes hösten 2019 och samordnades för de offentliga vårdgivarna med medarbetarenkäten.

Handbok för att mäta patientsäkerhetskulturen

Patientsäkerhetskulturen mäts genom enkäter. Syftet är att kartlägga styrkor och förbättringsområden. Denna handbok och enkät riktar sig till hälso- och sjukvårdens sluten- och öppenvård.

Tipsguide för att mäta patientsäkerhetskulturen

Tipsguiden riktar sig till ledning och ansvariga för mätprocessen och ger tips och råd för hur mätningar genomförs och hur resultat analyseras, tolkas och återförs. Det ges också exempel på verktyg och metoder som kan utveckla och förbättra patientsäkerheten.

Agneta Resare

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-13 09:39