eTjänstekort

Västra Götalandsregionen erbjuder  vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen eTjänstekort. eTjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. eTjänstekort är den tjänst som Västra Götalandsregionen erbjuder. Du måste vara registrerad i Katalog i Väst, KiV, för att kunna beställa ett eTjänstekort.

Mer information finns på TjänsteID Service

Information om eTjänstekort (TjänsteID Service, Regionservice webb)

Information till Privata vårdgivare (TjänsteID Service, Regionservice webb)

Senast uppdaterad: 2018-08-08 14:39