Migränappen

Med hjälp av Migränappen vill VGR ge personer med huvudvärk och migrän ett stöd att bättre kunna dokumentera sina anfall och bidra till att patienten får tillgång till pålitlig information. Appen är ett verktyg för användaren att lättare förstå sin egen huvudvärk/migrän, få hjälp till självhjälp och underlätta för dialog med vården.

Den som besväras av migrän eller annan huvudvärk kan via en huvudvärkskalender registrera och dokumentera:

  • sina besvär,
  • intag av akuta läkemedel,
  • eventuella utlösande faktorer.

Informationen som användaren registrerar sammanställs i appen och ger återkoppling på den inmatade datan.

Appen ger stöd för patienten att själv hantera sin migrän/huvudvärk och stöd åt egenvård. Patienter som använder appen kommer att kunna ge bättre information i sina kontakter med vården, till exempel ge patienten stöd att berätta hur ofta anfall kommer eller vilken smärtnivå de har.

Hur kan vårdgivare använda sig av appen?

Genom informationen som patienten samlar i appen skapas en samlad historik över patientens huvudvärk. Appen ger bland annat återkoppling på:

  • huvudvärksfrekvens
  • smärtintensitet
  • hindrandenivå
  • användning av akutläkemedel
  • eventuella utlösande faktorer

Den samlade informationen kan ge ett bättre underlag i patientens kontakt med vården, och därav underlätta för vården att sätta en diagnos samt följa effekten av en behandling.

Informationsmaterial

Migränappen - APT-material för primärvården.pdf

Väntrumsinformation om Migränappen.pdf

Väntrumsinformation om Migränappen.ppt

 

Utbildning om migrän

Utbildningen riktar sig till dig som möter patienter med migrän och består av ett flertal filmer vilka ger grundläggande kunskaper om migrän och behandlingar.

Invånarsupporten

Invånare och patienter som behöver teknisk support i Migränappen kan du hänvisa till invånarsupporten på 1177.se.

Mer om migrän

Migrän är ett samlingsbegrepp för ett femtontal olika sjukdomar. Läs mer på sidan Regionalt processteam Migrän.

Funktionsbrevlåda

Skicka in frågor och förslag om appen

Mikael Edsbagge

Ställföreträdande verksamhetschef