Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetslista

Nyheter vård och hälsa

 • 13 oktober anordnar Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR-dagen 2022 – en konferens om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i hälso- och sjukvården.

 • SRHR-nytt är ett nyhetsbrev om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I det senaste numret ges exempel på hur vården kan säkerställa och underlätta för personer i missbruk att få sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodosedda.

 • I bussen kan invånare bland annat ta cellprov, testa sig för könssjukdomar och prata om sin sexuella hälsa.

 • I höst genomförs Forum sexuell hälsa som fyra digitala lunchseminarier på olika teman – Sex i september. Seminarierna ger fördjupade kunskaper och perspektiv inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

 • Västra Götalandsregionen har tecknat nytt avtal med Diaverum Sweden AB. Avtalet gäller poliklinisk hemodialysbehandling för patienter med kronisk njursvikt.

 • Avtal om specialiserad gynekologisk öppenvård mellan Marika von Hamos Läkarmottagning AB och östra hälso- och sjukvårdsnämnden med utbudspunkt Lidköping löper ut 2022-07-31. Västra Götalandsregionen har tecknat nytt avtal med Karlsfors Gyn AB.

 • Västra Götalandsregionen har tecknat avtal med Psykiatripartners i Östergötland AB gällande specialiserad vuxenpsykiatrisk öppenvård.

 • VKV:s utbildningar vänder sig till alla anställda inom hälso- och sjukvård och tandvård som Västra Götalandsregionen finansierar.

 • För att kunna ta hand om sin hälsa och söka vård är information om hälso- och sjukvården Sverige mycket viktigt. Kunskapen är extra betydelsefull för de som är nya i vårt land och som även kan behöva hjälp med sin psykiska hälsa på grund av flykt och andra svåra upplevelser.

 • I september kommer en nätbaserad utbildning för läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, samt stödmaterial för implementering att erbjudas som hjälp i förändringsarbetet.

 • Till verksamheter och personer som möter barn och unga:

 • Västra Götaland har en nollvision för suicid, och i Handlingsplan för suicidprevention definieras aktiviteter som under perioden 2020-2025 ska leda oss närmare målet.

 • E-hälsomyndigheten kommer att byta driftsleverantör eftersom myndighetens nuvarande avtal för IT-drift löper ut under fjärde kvartalet 2022. Därför har myndigheten tecknat en överenskommelse med Försäkringskassan om samverkan kring IT-drift vilket innebär flytt av produktionsmiljöer, testmiljöer, servrar och tjänster till Försäkringskassan.

 • Se VGR:s webbinarier som berör teman om att möta personer som flytt från krig.

 • Ofrivillig ensamhet är inget nytt fenomen, men under pandemin har frågan blivit än mer aktuell. Ensamheten påverkar människor oavsett ålder, kön och bakgrund och den upplevs på olika sätt.

 • Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har sedan 2013 arbetat med att utveckla frågeformuläret FOV – Frågor om våld, som används inom regionens hälso- och sjukvård och tandvård, för att ställa frågor på rutin om våld till patienter. Nu är formuläret validerat.

 • Under 2022 införs modellen för specialiserad palliativ vård i hemmet, med särskilda resursteam som utgår från SU, i Göteborgs Stad och kommunerna Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö.

 • Nu kan verksamheter i kommuner och regioner söka utvecklingsmedel för 2022 för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

 • Anmäl dig till konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare, på Svenska Mässan i Göteborg, 20 - 22 juni 2022.

 • Globala logistik- och produktionsstörningar och komponentbrister har under en tid påverkat leveransen av hjälpmedel. Sedan årsskiftet har läget ytterligare förvärrats och tyvärr verkar problemen hålla i sig. För att säkerställa tillgången har Hjälpmedelscentralen vidtagit ett antal åtgärder och skulle också behöva hjälp från dig som förskriver och beställer.

 • Nu kan du som är vårdgivare eller jobbar inom kommun eller Migrationsverket i Västra Götalandsregionen få telefonkonsultation kring flyktinghälsa.

 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ingår ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Svenska Livräddningssällskapet Göteborg och Ljungskile folkhögskola från och med 1 mars 2022. IOP:et gäller i fem år.

 • Namnet på varumärket 1177 Vårdguiden ändras till 1177. Syftet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt i Sverige idag.

 • Västra Götalandsregionen har genomfört en upphandling av hälsokontroll genom mammografiscreening och klinisk radiologisk bröstdiagnostik. Unilabs AB har tilldelats fyra avtal som  börjar gälla 2022-04-01 och är uppdelade på  följande delregionala områden:

 • Oftast vet vi precis hur vi egentligen skulle äta eller bete oss för att må bra. Men det är inte alltid så lätt att omsätta teorin i praktik – det är där Hälsocoach online kommer in i bilden. Från årsskiftet finns en vårdöverenskommelse för tjänsten, som förvandlar det tidigare projektet till permanent verksamhet.

 • För andra året i rad utlyser Kunskapscentrum för jämlik vård två miljoner kronor för insatser kopplade till jämlik hälsa, hälso- och sjukvård och tandvård.

 • Nu går det att anmäla sig till vårens Forum sexuell hälsa. Temat är bäckenbottensmärta och seminariedagen riktar sig till dig som är fysioterapeut.

 • Stadsmissionens uppdrag om avgiftning av vuxna missbrukare vid vårdavdelning med tillhörande öppenvårdsmottagning upphör den 30 april.

 • Ordförande STOK har beslutat om återinförande av regional kod för rutinmässiga frågor om våld i nära relationer:

 • Att uppleva ett krig innebär att utsättas inte bara för en traumatisk upplevelse, utan en rad olika. För att kunna hjälpa patienter med sådana händelser i bagaget finns Kris- och traumamottagningen.

 • Läkemedelsrestnoteringar har ökat de senaste åren och orsakar problem i verksamheterna.

 • Den 17 januari är det åter dags att uppmärksamma och accelerera life science-arbetet i Sverige genom en nationell konferens. Denna gång är det Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West som står som värdar.

 • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ingår ett IOP med Skyddsvärnet från och med 1 januari 2022. IOP:et gäller i fem år. Syftet är att samverka kring en socialmedicinsk mottagning i Göteborg, som erbjuder hälso- och sjukvårdande insatser till personer på Skyddsvärnets boenden.

 • Det finns en kritisk sårbarhet i en IT-komponent som är vanligt förekommande i många IT-system världen över. Just nu pågår ett intensivt arbete med identifiera sårbarheten och säkerställa att den inte påverkar Västra Götalandsregionens IT-miljö.

 • Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning uppmärksammas genom en nationell konferens.

 • Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, inför tidbokning via 1177 på Provtagningen Östra (Centralkliniken), Provtagningen Mölndal och Provtagningen Sahlgrenska.

 • Under 2022 erbjuds alla personer som är folkbokförda i Västra Götaland och som fyller 60, 62 och 64 år (personer födda 1958, 1960 och 1962) provtagning för tjock- och ändtarmscancer.

 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att teckna en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med föreningen SHEDO. Överenskommelsen handlar om förebyggande och utvecklande arbete gällande självskadebeteende och/eller ätstörningar.

 • Från 1 januari 2022 samverkar Västra Götalandsregionen (VGR) med Svenska kyrkan och Kraftens hus Sjuhärad genom ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) gällande stödgruppsverksamhet för barn, tonåringar och vuxna i familjer där en förälder avlidit. IOP:t gäller i fem år.

 • Socialstyrelsen har i samarbete med VKV ­– Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer -  tagit fram ett utbildningsmaterial om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld för personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och tandvården.

 • "En väg in” öppnar för alla nya invånarkontakter och remisser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götalandsregionen under första kvartalet 2022.

 • Information från Ledningsråd Medicintekniska produkter, genom ordförande Peter Amundin:

 • Från och med 1 november kan verksamheter som har behov av att förse patienter i hemmet med material för skötsel och hantering av centralvenös infart beställas via Läkemedelsnära produkter/Skövdedepån.

 • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar avtal med Smärthjälpen Sverige AB i Göteborg om diagnostisering och behandling gällande fibromyalgi, långvarig smärta som inte är cancerrelaterad, och/eller Myalgic Encephalomyelitis (ME).

 • Diagnostiken i Västra Götalandsregionen har i flera år arbetat för att bli mer enhetlig. Nyligen invigdes den nya och gemensamma utrustningsplattformen som ska bidra till att skapa en mer jämlik och effektiv vård för alla patienter i hela Västra Götalandsregionen.

 • Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har ett uppdrag att hålla utbildningar inom våld i nära relationer för alla anställda hos vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen (VGR), alla anställda inom VGR:s egna verksamheter samt inom den tandvård som VGR finansierar. Basutbildningen (steg 1) är obligatorisk för all personal, medan metodutbildningen (steg 2) är för de som ska ställa frågor om våld på rutin. Nytt för hösten 2021 är att metodutbildningen nu också ges som webbaserad utbildning.

 • Hälsocoach online är en individanpassad tjänst som erbjuder motiverande videomöten i mobilen, surfplattan eller via dator för att förbättra levnadsvanor. Nu kan även klienter som behöver tolk coachas. De språk som finns med tolkstöd är: Albanska, Arabiska, Bosniska, Dari, Kroatiska, Persiska, Polska, Serbiska, Somaliska, Tigrinja, Turkiska och Teckenspråk.

 • I september ersätts nuvarande Sminet av en ny systemversion. Det nya systemet gör det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar som lyder under smittskyddslagen.

 • Från den 15 juni 2021 har Västra Götalandsregionen (VGR) riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvårdstjänster. Riktlinjerna gäller all verksamhet som finansieras av VGR både i egen regi, upphandlad och avtalad. Riktlinjerna är teknikoberoende och gäller alla vårderbjudanden, både fysiska och digitala.

 • Snurrar väntrums-TV:n om våld i nära relationer i ert väntrum?

 • Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Med den nya lagen är det möjligt för hälso- och sjukvården, apotek och patienter att få tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel. Syftet med den nya lagen är att öka patientsäkerheten och bidra till att patienter får bästa möjliga läkemedelsbehandling.

 • I år får flera av Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) mottagningar nya namn. Syftet är att förenkla för patienter, allmänhet och remittenter genom att göra namnen tydligare och mer beskrivande.

 • Från 1 juni införs remisskrav till neuropsykiatriska utredningar som en fristående vårdtjänst. Remisskravet innebär att patienten behöver en remiss från läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin för att göra en neuropsykiatrisk utredning. Remisskravet införs för att öka kvaliteten i vårdkedjan och ge bättre förutsättningar för jämlik vård.

 • Från 1 januari 2021 samverkar Västra Götalandsregionen med Göteborgs Parasportförbund genom avtalet Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) gällande hjälpmedelsträning för personer som använder manuell rullstol.

 • På grund av rådande situation med covid-19-pandemin är belastningen stor på regionens sjukhus. Patienter som remitterats till regionens sjukhus drabbas av långa väntetider, både när det gäller bedömningsbesök och åtgärder/operationer.

 • SVF-remisser som ska till Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas från och med 9 november 2020 till ett gemensamt faxnummer via Remissportalen. Det faxnummer som gäller från och med den 9 november 2020 är 010-435 75 50.

 • Den svenska söksidan SVELIC samlar nu utredningar gjorda av fem av de sju svenskaläkemedelsinformationscentralerna, liksom av den norska regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS).

 • Patientnämnden har 3 juni presenterat rapporten Att möta med omsorg – Patientröster om bemötande i primärvård.

 • Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska.

 • Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har tagit fram ett bildspel till väntrums-TV, samt hjälpkort med information om vart patienten kan vända sig för vård och stöd.

 • Arbetsrelaterad information om de e-tjänster som Västra Götalandsregionen erbjuder idag har samlats på ett ställe på Vårdgivawebben.

 • Nyligen beslutades att e-tjänster är samlingsbegreppet för service som invånaren kan använda för att uträtta olika vårdärenden via webben eller andra elektroniska kanaler som mobiltelefon eller läsplatta.

 • Nu finns ett bildspel om levnadsvanor att visa i väntrum, personalrum och i entréer. Lägg ut det i tv-skärmar eller använd det i samband med diskussioner kring hälsa och livsstil.

 • Tolkförmedling Väst inför en ny tjänst, TolkNu, som möjliggör telefontolk inom fem minuter. TolkNu är särskilt framtagen för er som jobbar i verksamheter där tolkbehoven kan uppstå akut. Tjänsten är tillgänglig på alla språk dygnet runt, årets alla dagar.

 • Nu finns sidor på Vårdgivarwebben som ger dig stöd vid remittering till sjukhus av patienter med svårläkta sår. Bakgrunden är den regionala medicinska riktlinjen (RMR) ”Sår – handläggning av svårläkta sår” som nu är införd i Västra Götalandsregionen.

 • Västra Götalandsregionen ställer om för en vård närmare patienterna. Det var huvudtemat när över 400 representanter från primärvården samlades för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR.

 • 16 april lanseras podden "Sex på arbetstid" som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Varje program har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips.

 • Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen etablerar en gemensam infrastruktur för prov- och vävnadshantering och insamling av kvalitetsregisterdata för cancerpatienter i Västra Götalandsregionen. Satsningen, har gjorts möjlig genom ett bidrag från Sjöbergsstiftelsen och kommer att ge bättre förutsättningar för individanpassad behandling av cancer.

 • Den 7:e september samlades 250 vårdgivare, representanter från Koncernkontoret, SKL och politiker för en utvecklande, informativ och inspirerande endagskonferens där utvecklingen av Primärvården stod i centrum.

Senast uppdaterad: 2017-03-17 15:39