Nyheter

Sortimentsrådet Läkemedel
Anmälan öppen inför höstens informationsmöten om FVM
Välkommen till höstens informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö! Nu går det att anmäla sig till de 36 möten som äger rum runt om i Västra Götaland i november-december. Fyra av dem kommer att webbsändas.
Ny videomötestjänst under etablering
Västra Götalandsregionens upphandling av videotjänst för digitala vårdmöten blev klar i augusti. Visiba Care, som utvecklat en plattform som gör det möjligt för vårdgivare att öppna digitala mottagningar , valdes som lösning och den levereras av ATEA.
Inbjudan: Barnombudsutbildning
Podden Sex på arbetstid om hypersexualitet
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid. Denna gång handlar det om hypersexualitet.
Södra delen av Västra Götaland först ut med vårdens nya IT-stöd
Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) tillsammans med övriga aktörer i närområdet blir en av de första med att införa vårdens nya IT-stöd – kärnsystemet som ska utgöra navet i framtidens vårdinformationsmiljö.
Nytt om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård
Från och med 25 september implementeras den nya överenskommelsen avseende samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som tagits fram gemensamt av parterna i Västra Götaland.
Cera event - Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid 2018-10-25
Välkommen på event, arrangerat av CERA - Center for education and research on addiction
HSE Hållbart Säkerhets Engagemang
11 frågeställningar om patientsäkerhet och användaranvisningar.
Står du på ett ben under kampanjveckan
Vecka 40 äger den nationella kampanjen Balansera mera rum.
Seminarie om självskadebeteende 2018-11-05
Välkomna till seminarie om självskadebeteende, Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen i Göteborg. Målgrupp för seminariet är professionella som i sin yrkesroll möter personer med självskadebeteende.
Fortsatt hög användning av antibiotika på sjukhus i Västra Götalandsregionen
Användningen av antibiotika, mätt som antal doser/vårddygn, ökar. Flera sjukhus fortsätter dock att minska sin användning av antibiotikaklasser som driver resistens, såsom cefalosporiner.
Ny forskning kan ge bättre behandling av blodcancer
Patienter med blodcancersjudomen MDS kan slippa blodtransfusion i flera år om de snabbt behandlas med ESA-läkemedel. Det är ett av flera spännande resultat i en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.
Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 2 2018
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 3% den senaste tolvmånadersperioden fram till och med juni 2018 jämfört med samma period året innan.
Seminarieserie med tema migration och hälsa
Nya bildstöd för mag-tarm-levermottagning
2018-09-05 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Aktuell statistik 180903
Nu finns aktuell statistik per 180903 samt nytillkomna händelseanalyser i Nitha Kunskapsbank under augusti 2018.
Gratis eftermiddag om bildstöd
Ändrade öppettider och bokningssätt hos Punktionscytologiska mottagningen på SU
På grund av svårigheter att bemanna har Punktionscytologiska mottagningen på Sahlgrenska sjukhuset förändrade öppettider och bokningssätt från den 2 juli 2018.
Vårdpersonal testar framtidens IT-stöd
500 medarbetare från hälso- och sjukvården är just nu med och påverkar valet av nytt IT-system i vården.
Datum klara för höstens informationsmöten om FVM
I november-december besöker programmet FVM elva orter i regionen. Syftet är att ge en aktuell lägesbild, berätta mer om vilket kärnsystem VGR då kommer att ha valt, tidplan och genomförande.
Bildstöd på EuroPride
Just nu pågår EuroPride i Göteborg. I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa har KomHIT Flykting tagit fram två olika bildstödsknippor.
Basutbildning om spelproblem 2018-10-02 och 2018-10-12
Välkommen till en utbildningsdag om spelberoende, spelmissbruk eller problem med spel om pengar. Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem ekonomiska svårigheter och en allmän psykisk ohälsa är vanliga tecken
2018-07-23 Pregabalin narkotikaklassat
Nytt pris akut leverans
2018-06-20 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Handlägg akut cystit hos kvinnor efter grad av besvär och behandla inte asymtomatisk bakteriuri
Läkemedelsverkets rekommendationer om behandling av urinvägsinfektioner i öppenvård sammanfattas i en artikel i Substans nummer 3 tillsammans med regionala data.
Ny webbplats om samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland
Nu finns en ny gemensam webbplats för samverkan i vården i Västra Götaland: www.vardsamverkan.se. Här samlas information om länsgemensam samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet.
Filmpremiär för Stramadag 3 maj!
Nu kan ni ta del av filmade inspelningar av alla föredrag vid vår Stramadag för primärvård den 3 maj i Göteborg.
Nytt material till patienter och provtagande personal från Biobank Sverige
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har Biobank Sverige uppdaterat det informationsmaterial som riktar sig till provgivare/patienter och provtagande personal.
Online-utbildning om spelproblem
Både lika och olika
Regionala FoU-medel 2019
Ökad antibiotikaanvändning till inneliggande patienter på sjukhus
Antibiotikatrycket är högt på våra sjukhus. Användning till inneliggande patienter på sjukhus i VGR ökar.
Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 1 2018
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 4% den senaste tolvmånadersperioden fram till och med mars 2018 jämfört med samma period året innan.
Kub för jämlik vård
Föreläsning: The Alternative Model for Personality disorders 2018-08-30 med Joost Hutsebaut
Psykiatricentrum och Sveriges neuropsykologers förening inbjuder till föreläsning
Chefer i Västra Götalandsregionen får upp ögonen för bildstöd
Nu sprids information till chefer om möjligheten att underlätta för medarbetare och skapa större tillgänglighet och delaktighet för patienterna, med hjälp av översatta bildstöd. Redan nu har chefer hört av sig till projektansvariga och är intresserade.
Bildstöd om cellprovtagning
Cellprovsveckan är här och nu påminns personer som har livmoder om att gå på sina cellprovtagningar. Eftersom risken att få livmoderhalscancer minskar med 90 % om du går varje gång du blir kallad satsas stort på informationsspridning.
Behandling under ramadan
Nu har ramadan inletts. Under ramadan praktiserar muslimer fasta från gryning till solnedgång. Vissa behandlingar kräver dock intag av mat och därför behöver en muslim ta ställning till hur hen ska hantera detta. Det tillåts att sjuka avstår från att fasta, men vissa behandlingar kan också anpassas till följd av ramadan.
Implementering av regional medicinsk riktlinje Svårläkta sår – handläggning
Nu inleds implementeringen av den regionala medicinska riktlinjen (RMR) ”Handläggning av svårläkta sår”. Riktlinjen berör alla vårdcentraler, all kommunal sjukvård samt kliniker på i princip alla sjukhus i VGR. Planeringen har gjorts i samråd med representanter från förvaltningarna, privata vårdgivare och Västkom.
Rapport - Alkoholen och samhället 2017/2018
Svenska Läkaresällskapet, Centrum förberoendeforskning (CERA) och IOGT-NTO, med finansiellt stöd från Stiftelsen ansvar förframtiden, ger årligen ut forskningsrapporten Alkoholen och samhället, med syfte att belysa skadliga effekter av alkoholkonsumtion på individ och samhälle. Temat för i år är Alkohol och våld.
Antidepressiva läkemedel - Misslyckade droger eller missvisande studier? Lunchseminarium 2018-06-05
Seminarium med Fredrik Hieronymus, doktorand vid sektionen för farmakologi vid Sahlgrenska akademin
Nyhetsbrev 5 Journal via nätet/NPÖ del 2
Här kommer årets första nyhetsbrev som innehåller information om ombudsfunktion, försegling av direktåtkomst och vuxenpsykiatrin. Förutom det har vi även ny presstalesperson. Det är Anette Falkenrot, avdelningschef, Vårdens digitalisering Koncernkontoret.
Nya översatta bildstöd om mässlingsvaccin
Nya fall av mässling har upptäckts både i Stockholm och i Borås. Efter mässlingsutbrottet i Göteborg i vintras infördes funktionen grindvakt. KomHIT Flykting tar nu fram nya översatta bildstöd som informerar om erbjudandet att få vaccin.
Lär dig använda bildstöd!
Är du osäker på hur du själv ska använda de bildstöd som tagits fram av KomHIT Flykting tillsammans med sjukvårdspersonal?
KomHIT Flykting utvärderas
Nu erbjuder VGR-projektet KomHIT Flykting en kostnadsfri och verksamhetsanpassad information eller utbildning för barnmorskor i hela vårdkedjan, före, under och efter förlossning.
Resultat PPM trycksår vecka 10 2018
I årets punktprevalensmätning deltog drygt 2000 patienter inom Västra Götalandsregionen. Ögonblicksbilden som mätningen ger visar en något stigande trend avseende andelen patienter med trycksår kategori 2-4. Även nationellt ses en svag uppgång av andelen patienter med trycksår.
Lunchseminarium - Vad finns det för samband mellan ätstörningar och ADHD och autism? 2018-05-09
Föreläsare: Elisabet Wentz, Professor/specialistläkare vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin
Att möta självskadebeteende - nu arrangeras utbildning för utbildare 2018-09-04 - 2018-09-06
Nu arrangeras en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende. Utbildningen är en del av Nationella självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende.
Sex på arbetstid - en podcast om SRHR för dig som jobbar inom vården
16 april lanseras podden "Sex på arbetstid" som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Varje program har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips.
Apoteksboken – bildstöd för apotekspersonal
Nu introducerar KomHIT Flykting Apoteksboken, en sammanställning av bildstöd relevanta för samtal mellan apotekspersonal och kunder, som behöver hjälp i sin kommunikation.
Barn får inte användas som tolkar
Västra Götalandsregionen vill uppmärksamma barns rättigheter. Därför vill Lärandecentrum migration och hälsa förtydliga att barn inte får används som tolkar i våra verksamheter.
Beslut om mall för instruktion av chefläkare
Hälso- och sjukvårdsdirektören har nu fattat ett beslut gällande den koncerngemensamma mallen för instruktion till chefläkare.
Den uppkopplade patienten - ta del av semnarium från 9 februari
Vård via internet, appar och beslutsstöd - vad är möjligt idag och vad kan bli möjligt i framtiden?
Koncept för förskrivarkompetens
Nu finns ett koncept som ger dig samlad information om vad du behöver veta och kunna kring förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter!
Projektet KomHIT Flykting utvärderas
Ny regional medicinsk riktlinje för remiss inom hälso- och sjukvård
Nu finns en ny regional medicinsk riktlinje gällande remiss inom hälso- och sjukvård fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören och gäller till februari 2020.
2018-04-04 Uppdaterat sortiment i Hamlet