Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Informationsmöte om sociala investeringsmedel
I juni öppnade ansökan för sociala investeringsmedel (SIM) från Västra Götalandsregionen. Den 27 augusti 2019 (kl. 13:30-16:00) bjuder Västra götalandsregionen in till ett informationsmöte om sociala investeringsmedel.
Seminarium - Alkohol och arbetsliv
Den 10 oktober arrangerar Systembolaget tillsammans med CERA ett kostnadsfritt halvdagsseminarium med särskilt fokus på alkohol och arbetsliv.
Vill du stärka kvaliteten på dina anslagsansökningar och din forskning?
Akademistatistik erbjuder statistisk och hälsoekonomisk expertis för forskare inom Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Akademin.
Regionala FoU-medel för 2020
Nu är det möjligt att söka regionala FoU-medel till patientnära klinisk forskning och utvecklingsarbete för 2020. Utlysningen omfattar nya och fortsatta medel till regionala samarbetsprojekt, samt fortsatta medel till forskning inom patientsäkerhetsområdet. Ansökningsperioden pågår till och med 1 oktober 2019.
Utlysning av projektbidrag för klinisk behandlingsforskning
Nu är det möjligt att söka projektbidrag från Vetenskapsrådet för planering av klinisk behandlingsforskning.  Utlysningen stänger den 27 augusti 2019, klockan 14.
Chans gå utbildningen Handläggning svårläkta sår även i höst
Utbildningen Handläggning av svårläkta sår ges vid två avslutande tillfällen i höst.
När datorspelandet blir problematiskt – gaming disorder hos barn och unga
Två seminarietillfällen är inplanerade under hösten, Göteborg 5:e september och Trollhättan 19:e september.
2019-06-14
Appen "Strama nationell" med behandlingsriktlinjer mot infektioner
Nu övergår vi till att enbart använda nationella Stramas app med kopplad webbversion för aktuella behandlingsriktlinjer mot infektioner. Appen Strama VGR släcks ner.
2019-06-14 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Regionalt processteam ADHD/AST bjuder in till tre seminarier
I höst bjuder regionalt processteam ADHD/AST in till tre seminarier:
Hbtq-diplomering i nytt poddavsnitt
Nu finns ett nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid. Den här gången handlar det om Västra Götalandsregionens hbtq-diplomering.
Varierande användning av resistensdrivande antibiotika på sjukhus i VGR
Ny statistik för kvartal 1 2019 visar på varierande användning av resistensdrivande antibiotika och att det skiljer sig kraftigt mellan sjukhusen i VGR.
Välkommen till spridningskonferens för Hälsa i Sverige
I september avlutas projektet Hälsa i Sverige som har pågått sedan januari 2017. Innan avslut vill vi gärna bjuda in till en konferens för att sprida lärdomar, erfarenheter och metoder från projektet. Konferensen äger rum 30 augusti i Göteborg.
Nu rutin för hantering av person- och journaluppgifter vid könskorrigering
Nu finns en ny rutin som ska följas av hela VGR som gäller för hantering av person- och journaluppgifter vid könskorrigering. Här hittar du rutinen och samtyckesblanketten.
Ny utlysning av Innovationsfonden – fler möjligheter och längre tid
För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Utlysningen är öppen 10 juni 2019 – 1 mars 2020.
Utbildning: Utvecklingspsykologi och utvecklingspatologi
Psykologiska institutionen i Göteborg ger i samarbete med Västra Götalandsregionen en uppdragsutbildning i utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och löper under två terminer med start i augusti 2019 och avslut i januari 2020.
Välkomna till höstens regionala utbildningar från KPH!
Välkomna att anmäla er till höstens regionala utbildningar arrangerade av KPH, Kunskapsstöd för psykisk hälsa.
Utbildning i Återfallsprevention
En inbjudan till er som arbetar med eller kommer att arbeta med återfallsprevention.
Ansökan för sociala investeringsmedel - SIM
I juni öppnar ansökan för sociala investeringsmedel (SIM) från Västra Götalandsregionen. Syftet med SIM är att uppmuntra till verksamhetsutveckling och innovation för att främja barns och ungas framtida utveckling och hälsa med fokus på att gå ut grundskolan med godkända betyg.
Inspirationsdag: Levnadsvanor - på liv och död!
Vi upprepar förra årets succé! Levnadsvanor - på liv och död är en inspirationsdag om hälsa och levnadsvanor vid psykisk ohälsa.
Journal via nätet - införande av barns journaler 0-12 år
Västra Götalandsregionen ansluter barns journaler 0 till och med 12 år till e-tjänsten Journalen (journal via nätet) den 1 oktober 2019.
Vårdhygien - uppdaterade rutiner
Vårdhygien för primärvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen har uppdaterat rutinerna för basala hygienrutiner och klädregler samt städning och rengöring i primärvård - vårdpersonal:
Seminarium: Beroendesyndrom, teori och praktik - den beroende patienten i sjukvården
Regionalt processteam beroende bjuder in till seminarium "Beroendesyndrom, teori och praktik - den beroende patienten i sjukvården".
RMR Alkohol - påminnelse om utbildningar
Regionala medicinska riktlinjen (RMR) Alkohol - Skadligt bruk och beroende har nu lanserats. Här kommer därför en påminnelse om lämpliga utbildningar i åtgärder som är rekommenderade vid beroendetillstånd.
Nyhetsbrev 8 2019
Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Samordnade insatser för personer med samsjuklighet
Samordnade insatser för personer med samsjuklighet
Förändringar i regelverket för sjukresor från 1 juni
Regionfullmäktige beslutade 9 april om diverse förändringar i regelverket för sjukresor.
Den minskande trenden i antibiotikaförskrivningen håller i sig!
Förskrivningen av antibiotika på recept i Västra Götaland har minskat med 5% perioden april 2018 till mars 2019 jämfört med samma period föregående år.
"Jag har lärt mig att leva med det..."
I en intervjustudie berättade patienter med långvarig smärta att de efter att ha deltagit i multimodal smärtrehabilitering upplevde en större känsla av kontroll, både över smärtan och över sitt liv.
Nytt patientavgiftsanslag från 1 juni
Patientavgiftsanslag som gäller från 1 juni finns nu att ladda ner.
Bilder om levnadsvanor som informerar och inspirerar
Nu finns ett bildspel om levnadsvanor att visa i väntrum, personalrum och i entréer. Lägg ut det i tv-skärmar eller använd det i samband med diskussioner kring hälsa och livsstil.
Inbjudan: Arbetar du i reception/kassa på vårdcentral eller sjukhus?
Under tre tillfällen i september bjuder Lärandecentrum migration och hälsa (LMH) tillsammans med KomHIT in till en eftermiddag för utbildning i verktyg att använda i mötet med patienter som saknar svensk id-handling (bland annat nyanlända och asylsökande).
Nya intyg aktuella vid sjukskrivning av personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Den 1 januari 2019 har Arbetsförmedlingen tagit över hanteringen av läkarintyg för den som deltar i ett program och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från Försäkringskassan. För den som tar emot patienter i vården innebär detta bland annat att en ny intygsblankett ska användas om det blir aktuellt att sjukskriva patienter från sådan aktivitet. Patienten betalar patientavgift och läkarintyget ingår i avgiften.
Stramadag för primärvård 15 maj 2019
Nu kan du ta del av föreläsarnas presentationer från årets Stramadag för primärvård. Den ägde rum den 15 maj på Radisson Blu Hotell och lockade ca 110 deltagare, främst Stramas kontaktläkare i primärvården.
Unga och lust - nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar om unga och lust.
Seminarium Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre 20 maj
Nu kan du ta del av ett sammandrag av seminariet Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer som anordnades av CERA den 20 maj 2019
Anmälan till Förbygga.nu 2019 öppen
Välkommen att anmäla dig till Förebygg.nu den 13–14 november i Göteborg!
RMR-LM Bipolär sjukdom
Information för en god sjukskrivningsprocess
På sidorna för Försäkringsmedicin på Vårdgivarwebben hittar du som arbetar med sjukskrivning, rehabilitering eller andra försäkringsmedicinska frågor inom primärvård och länssjukvård det som behövs för att skapa en god sjukskrivningsprocess för patienter i Västra Götaland.
Inbjudan till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid självskadebeteende
Att möta anhöriga till personer med självskadebeteende.
Inbjudan: Utbildningsplanering för effekt i verksamhet
Här kommer inbjudan till en kurs i pedagogiska färdigheter för VGR:s interna utbildare.
Nytt register i den regionala förteckningen över kvalitetsregister
En nyhet i regional förteckning över kvalitetsregister 2019 är SiberR, Svenska internetbehandlingsregistret:
Ny standardremiss för cervixcytologi och HPV-analys
Ny nationell standardremiss gäller från och med 2019-04-26 i samband med att det nya nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention införs.
Nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid denna gång handlar det om våldtäkt.
Nyhetsbrev från CERA 190412
CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Inbjudan till lunchseminarium
”Spekulationer kring nya farmakologiska behandlingsprinciper för autism och negativa symptom vid schizofreni”
Höjdpunkter från säkerhetskulturdagen 10 april
Den 10 april 2019 ordnades en heldag om säkerhetskultur för vård- och HR-personal i VGR. Syftet var att belysa patientsäkerhet, arbetsmiljö och hur dessa är kopplade till varandra. Läs mer om dagen här och ta del av föreläsarnas presentationer.
Årsredovisning FoU i VGR 2018 – nu tillgänglig för alla på webben
Alla forskningsaktiva, deras chefer, kollegor och andra forskningsintresserade kan nu enkelt ta del av den forskning som pågick i Västra Götalandsregionen under år 2018.
Inbjudan till utbildning i spel-beroende och problem
Välkommen till utbildningsdagar om spelberoende, spelmissbruk eller problem med spel om pengar i Göteborg och Skövde. Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem ekonomiska svårigheter och en allmän psykisk ohälsa är vanliga tecken. Från och med 2018 har kommuner och landsting/regioner fått ett tydligare ansvar för att förebygga spelproblem samt erbjuda råd, stöd och behandling.
Möjligen en svag nedgång av andel patienter med trycksår inom VGR vid årets punktprevalensmätning
I årets mätning, som genomfördes under vecka 10, deltog ungefär 2100 patienter inom somatisk slutenvård. Västra Götalandsregionens målvärde på <5% nåddes inte vid denna mätning.
Nytt informationsmaterial till patient vid skada i vården
Nu finns två uppdaterade broschyrer för dig som jobbar i vården som du kan ge till patient eller närstående. Informationen kan ges vid skada i vården och för att få veta vad patienten tycker kan bli bättre.
2019-04-08 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Inbjudan Forum sexuell hälsa 190509
Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till fortbildning på temat psykiatri och sexuell hälsa tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) den 9/5 kl 13.00-16.00. Eftermiddagen är kostnadsfri.
Inbjudan till seminarium
Inbjudan till seminarium – ”Att möta människor med olika religiös tillhörighet”
Studie i egen regi ger evidens för behandling vid sömnproblem
Nu startar Västra Götalandsregionen (VGR) den första så kallade strategiska studien där VGR själv är forskningshuvudman. Studien syftar till att ta fram evidens för förskrivning av så kallade tyngdtäcken för patienter med sömnproblem genom att studera användningen av täcken samt visa eventuella effekter på förbrukning av sömnläkemedel.
Gemensam utbildning för allmänmedicin, psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri
De senaste åren har mycket hänt inom området psykisk ohälsa/psykisk sjukdom för barn, ungdomar och vuxna.
RMR Akne är uppdaterad mars 2019
Information Syntocinon 190329
Hitta till den gemensamma portalen för alla laboratorieanalyser
Förra året driftsattes en gemensam analysportal för Laboratoriemedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Syftet var att samla alla analyser och provtagningsanvisningar till en enda portal där vårdgivare kan hitta samtliga analyser oavsett vilket lab inom SU som utför dem. Portalen riktar sig till alla vårdgivare som beställer prover från SU. Om du inte hittat dit ännu är det hög tid nu.
Nyhetsbrev från CERA 2019-03-22
Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Inbjudan till hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre
Öppet seminarium om hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre
18 oktober: Levnadsvanor - på liv och död!
Save the date: 18 oktober 2019! Då upprepar vi förra årets succé med inspirationsdagen om hälsa och levnadsvanor vid psykisk ohälsa, Levnadsvanor - på liv och död!
Nu finns nya Regnbågshäftet 2019 att ladda ner och beställa!
Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat uppdaterade ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppen vård, 2019” det så kallade Regnbågshäftet. Läs mer om innehållet och hur du beställer det här.
Överanvändning av antibiotikagruppen fluorokinoloner med allvarliga konsekvenser för resistens och biverkningsrisk
Strama Västra Götaland publicerar nu en ny antibiotikarapport som visar användningen av fluorokinoloner på sjukhus i VGR.
VGR-föreläsning, användning av benzodiazepiner
Användning av benzodiazepiner (vuxenpsykiatri)
Nyhetsbrev från CERA
Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Ny rapport om vårdkonsumtion bland invånare med flyktingbakgrund
Ny rapport visar att det finns stora skillnader i hälsa hos invånare med och utan flyktingbakgrund. Skillnaderna ökar efter tid i landet framför allt i yngre medelåldern.
Inbjudan till Spelreklam i fokus
Omregleringen på den svenska spelmarknaden har inneburit att 69 spel­bolag hittills ansökt om och fått licens för att bedriva spel. I villkoren ställs bland annat krav på måttfullhet i marknadsföringen, vilket uppmärksam­mats i den allmänna debatten. Civilminister Ardalan Shekarabi har nyligen tagit initiativ till samtal med spelbranschen och krävt en förändring. I annat fall väntar en skärpt lagstiftning.
Senast uppdaterad: 2019-04-30 15:45