Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Information om Klorhexidinsprit 5mg/ml
RMR Sfinkterprofylax
Information om Multivitamindroppar
Webbsändning: Kraftsamlingsverkstad
SKR arrangerar webbsändningar de tre första dagarna i Almedalsveckan. Det samlande temat kommer vara Kraftsamling för psykisk hälsa som lanserades i Psykisk Hälsa-huset 2019 med start idag!
temarapport UVI
Kvinnor i åldrarna 65-74 år respektive 75-84 år får jämförelsevis många recept på antibiotika mot urinvägsinfektion. Skillnaderna är dessutom stora i regionen enligt en färsk temarapport som visar förskrivningen till äldre kvinnor av dessa preparat senaste 12-månadersperioden till och med mars 2020.
Höstens utbildningar i MI, MET och ÅP
Välkommen till höstens utbildningar inom MI, MET och ÅP, grundstenarna inom beroendevård.
Inbjudan seminarium spel om pengar 1 oktober 2020
Välkommen till seminarium om spel om pengar! Förebygga, upptäcka, stödja och behandla spelberoende – hur gör vi?
Inbjudan till seminarium om spel om pengar
Välkommen till seminarium 1 oktober i Göteborg och via webbsändning om spelberoende. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi inleder utifrån ett nationellt politiskt perspektiv.
Välkommen till Forum sexuell hälsa, 2 november 2020, fokus klimakteriet - Save the date!
Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till fortbildning på temat klimakteriet och sexuell hälsa.
Höstens utbildningar inom beroendekunskap
Kunskapsstöd för psykisk hälsa bjuder in till höstens utbildningar inom beroendekunskap. Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.
Utbildning i Interpersonell psykoterapi (IPT) blir digital
Utbildningen i Interpersonell psykoterapi (IPT) som ges i höst ställs om till digital utbildning förutom en gemensam fysisk uppstartsdag på Campus i Göteborg.
Inbjudan: Ortopedidagen 2020
Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in till Ortopedidagen 2020, den 11 november på SU/Mölndal.
Förändrad prioritering av prover hos klinisk patologi på SU
Till remittenter angående prioritering av prover:
Utlysning av regionala FoU-medel för 2021 till patientnära klinisk forskning
Aktuell utlysning omfattar nya och fortsatta medel till regionala samarbetsprojekt och fortsatta medel till forskning inom patientsäkerhetsområdet. Ansökningstiden pågår till och med 1 oktober 2020.
Riktlinje -Kompetens traumateam
Uppdaterat sortiment i Hamlet
Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg
Ny regional rutin ”Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg” finns nu publicerad på Vårdgivarwebben:
Webbaserad utbildning om att ställa frågor om våld är webbaserad året ut
Det är viktigt att kunskap om våld i nära relationer samt kunskap om att ställa rutinmässiga frågor om våld finns inom hälso- och sjukvården för att upptäcka patienter med erfarenhet av våld. Inte minst nu när corona sprids i vårt land och effekterna av coronaviruset är många och påverkar på olika sätt. .
Information om Moxifloxacin inf-vätska
Nyhetsbrev från CERA
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Covid-19
Årsredovisning FoU i VGR 2019 – nu tillgänglig för alla på webben
Alla forskningsaktiva, deras chefer, kollegor och andra forskningsintresserade kan nu enkelt ta del av den forskning som pågick i Västra Götalandsregionen under år 2019.
Klargörande kring AsthmaTuner
Klargörande kring AsthmaTuner, spirometer för egenkontroll och behandling av astma:
RMR Extern provtagning
Patientröster om bemötande i primärvård
Patientnämnden har 3 juni presenterat rapporten Att möta med omsorg – Patientröster om bemötande i primärvård.
Specialistkurs i Affektfokuserad psykodynamisk terapi
Restplatser till utbildning med kort anmälningstid, 16 juni. Utbildningsenheten VGR ger utbildningen i samarbete med Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling (SAPU) med start höst 2020.
Telefonlinje om corona på flera språk
Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska.
Information om Stesolid Novum injektion
Covid-19 och barnhälsovård
Rekommendationer om barnhälsovård under coronapandemin.
RMR-LM Restless legs syndrom
RMR-LM Depression
RMR-LM Ångestsjukdomar
RMR-LM KOL, diagnostik och behandling
Sex på arbetstid om chemsex
Det nya avsnittet av podden Sex på arbetstid handlar om skadereduktion i relation till chemsex.
FaR som hjälp att förändra en människas liv
Välkommen att följa med på en resa där ett recept på fysisk aktivitet (FaR) förändrar en ung tjejs liv:
Nästa år, 19-21 oktober 2021 arrangeras den 11:e Nationella Prioriteringskonferensen i Göteborg
Konferensen anordnas av Prioriteringscentrum, Linköpings universitet tillsammans med Västra Götalandsregionen. Reservera gärna dagarna redan nu!
kvartal 1 2020
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland har minskat med 4 % senaste 12-månadersperioden fram till och med mars 2020 jämfört med samma period året innan. VGR ligger nu på 268 antibiotikarecept/1000 invånare och år och det är bara sex regioner i landet som skriver färre recept till sina invånare.
Inbjudan föreläsning om beroende och samsjuklighet
Beroende och samtidig psykisk ohälsa - Hur kan vården utvecklas?
Covid-19 affischer Att uppmärksamma barnen nu på flera språk
De affischer som Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) tidigare tagit fram för att uppmärksamma barn med våldsutsatthet har nu översatts till ytterligare sju språk.
Tillägg i jourtjänsten
ytterligare webbinarier
Intresset för våra webbinarier om covid-19 och personlig skyddsutrustning är fortsatt mycket stort och vi erbjuder därför ytterligare två tillfällen. Medverkar göra Tinna Åhrén och Gunnar Jacobsson som ger korta presentationer och svarar på era frågor.
Kostnadsfri utbildning 7,5 hp för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa
Alla professionella som arbetar med barn och familjer behöver ha en god kunskap och förståelse för den psykiska ohälsans uppkomst och uttryck och vad som kännetecknar allvarlig psykisk ohälsa. Psykologiska institutionen i Göteborg ger i samarbete med Västra Götalandsregionen en uppdragsutbildning i utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi.
Utbildning: Interpersonell psykoterapi (IPT)
IPT är en högt rekommenderad behandling vid lindrig till måttlig depression hos vuxna och kan också erbjudas till barn och ungdomar med lindrig till måttlig depression.
Naloxon riktlinje
ännu fler webbinarier
Intresset för våra webbinarier om covid-19 och personlig skyddsutrustning är fortsatt mycket stort och vi erbjuder därför ytterligare två tillfällen för att försöka ge svar på era frågor.
Spelberoende - spel om pengar
Resultat punktprevalensmätning (PPM) trycksår vecka 10 2020
Inom VGR deltog drygt 2700 patienter i årets punktprevalensmätning av trycksår inom somatisk slutenvård.
Utlysning av ALF-projektmedel 2021 för nytillkomna sökande
Under perioden 17 april till 1 juni 2020 utlyses en mellanomgång av ALF-projektmedel för 2021 som enbart riktar sig till nytillkomna sökande. Beviljade anslag gäller för 1 år (2021).
Registrera och uppdatera uppgifter i FoU i VGR innan 15 maj
Arbetet med att få fram en årsredovisning för FoU i VGR för 2019 inleddes i februari. Syftet var att få uppdaterad information om forskningsaktiva medarbetares arbetsplats, akademiska meriter, vetenskapliga publikationer och forskningsprojekt innan den 15 april då årsredovisningarna skulle publiceras. Med anledning av Corona-pandemin har datumet ändrats till 15 maj.
fler webbinarier
Då intresset för våra webbinarier om covid-19 och personlig skyddsutrustning varit mycket stort, erbjuder vi fler tillfällen. Välkommen att delta och ställa frågor via chattfunktionen.
Sex på arbetstid om SRHR i Coronakrisen
Nu finns ett nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid, som den här gången undersöker hur coronakrisen påverkar vår sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.
Inspelad docentföreläsning - Digital behandling i klinisk miljö - Sandra Weineland
Sandra Weineland bedriver forskning inom det huvudsakliga fältet digitala psykologiska behandlingsmetoder med fokus på hälsopsykologi och beteendemedicin. I flera av forskningsprojekten har teoretiska modeller inom bland annat kontextuell beteendeterapi utvecklats och prövats för både psykiska och somatiska tillstånd. Hon har även utvecklat modeller som ligger till grund för behandlingarna och studerat de teoretiserade verksamma mekanismerna. Parallellt med kliniskt arbete som specialistpsykolog i psykoterapi och forskning, är hon samordnare för en digital psykologimottagning inom primärvården.
webbinarier
Den rådande covid-19-pandemin har gett upphov till många frågor, både när det gäller bedömning av patienter med luftvägssymtom som inger misstanke om covid-19 och om personlig skyddsutrustning. Strama Västra Götaland vill därför hjälpa till med utbildning och försöka ge svar på era frågor. Välkomna att delta i något av våra webbinarier med möjlighet att ställa frågor via chatfunktionen, de första redan denna veckan!
Stramadag inställd
Mot bakgrund av utvecklingen av covid-19-pandemin måste vi tyvärr ställa in vår Stramadag för primärvård den 6 maj.
Bildspel till väntrums-TV och hjälpkort
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har tagit fram ett bildspel till väntrums-TV, samt hjälpkort med information om vart patienten kan vända sig för vård och stöd.
Nyhetsbrev från CERA
CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Nya kurser i utvärderingsmetodik
Vid psykologiska institutionen ger vi nu två kurser i utvärderingsmetodik. Kurserna vänder sig till dig som vill ha både en teoretisk och en praktisk bas i utvärderingsmetodik för att kunna arbeta med utvärderingar i privat eller offentlig sektor. Kunskaperna kan tillämpas inom alla samhällsvetenskapliga områden och tillämpningar.
Vårdcentral i Boårs satsar på gruppverksamhet för unga som sover dåligt
"Allt fler i åldern 15-19 äter sömnläkemedel i Västra Götaland. På mottagningen Ungas psykiska hälsa satsar man på gruppverksamhet för unga.– Mild till måttlig psykisk ohälsa ökar lavinartat. Då kan man förvänta sig att fler sover dåligt, säger Maria Sjöblom Hyllstam, enhetschef och psykolog"
Tillfälliga förändringar gällande sjukresor
Beslut har fattats gällande tillfälliga förändringar av tillämpning av sjukreseregelverket med anledning av covid-19:
Förlängning och förtydligande av beslut om patientavgifter
Beslut har fattats om förlängning och förtydligande av beslut om tillfälligt borttagen patientavgift för uteblivna eller sent avbokade besök:
Ny rapport
"Vilken sjukvård har personer i åldern 15–44 år som tagit sitt liv fått under den närmaste tiden före dödsfallet? Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Lunds universitet genomfört en studie för att besvara frågan".
RMR Ätstörningar
Kurstips höstterminen 2020
Nu är det dags att söka höstens fristående kurser på masternivå. En fristående kurs kan fungera som komplement i en annan utbildning, som kompetensutveckling eller för att bygga en examen i socialt arbete. Att läsa på masternivå förbereder dig också för vidarestudier på forskarnivå.
Reviderad rutin vårdhygien – covid-19
I takt med ny kunskap om covid-19 och hur det smittar revideras myndigheternas rekommendationer kontinuerligt om hur vi ska undvika att sprida smitta i vården. Västra Götalandsregionen har nu reviderat sina rutiner utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 20-03-30. Rutinen gäller för misstänkt och bekräftat fall av covid-19 inom all vård och omsorg.
Webbaserad utbildning; Droganvändning bland barn och ungdomar
Kunskapsstöd psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen bjuder in till denna utbildning.
Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi
Västra Götalandsregionen (VGR) avropar inom ramen för avtal med Psykologpartners AB en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med start höstterminen 2020.
Informationsinsatser till vissa grupper
Smittspridning av det nya coronaviruset SARS-Cov 2 pågår i samhället i Västra Götaland och antalet fall kommer att öka. Smittskydd Västra Götaland ser vi med oro på att stora grupper i samhället är svåra att nå via media, hemsidor och sociala medier. Det behövs därför göras särskilda insatser till dem.
Utlysningen av ALF-projektmedel för 2021 skjuts upp
Utifrån gällande Corona situation (Covid 19) har Medi-sam Forskning fattat beslut om att skjuta upp utlysningen för ALF-projektmedel  till motsvarande period 2021.
Risk för ökat våld i nära relationer under Coronakrisen
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen uppmärksammar i ett pressmeddelande, publicerat 19 mars, att barn och kvinnor på grund av Covid-19 är särskilt utsatta när möjligheten att lämna hemmet begränsas. Även Sveriges kvinno- och tjejjourer larmar om en särskilt allvarlig situation för barn och kvinnor som lever med en våldsutövande person, när de uppmanas stanna hemma.
Sex på arbetstid om ofrivillig barnlöshet
Det här nya avsnittet av podden Sex på arbetstid handlar om ofrivillig barnlöshet. Vad det är, vad det beror på och vilken hjälp som finns att få.
Provtagning Covid-19
Så här arbetar VGR för att hantera covid-19
För att på ett effektivt och samordnat sätt arbeta tillsammans som en region har regiondirektör Ann-Sofi Lodin utsett hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström som ansvarig för särskild organisation covid-19.
Återanvändning engångsvisir
Vårdhygien - Coronavirus
Senast uppdaterad: 2019-04-30 15:45