Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Vård- och insatsprogram Självskadebeteende
Som en del i arbetet med nationell kunskapsstyrning pågår framtagandet av fem olika Vård- och insatsprogram (VIP) inom programområdet Psykisk hälsa. Den 11 november lanseras VIP för självskadebeteende.
Inbjudan: Seminarium om självskadebeteende
Kunskapsstöd för psykisk hälsa VGR, Nationellt processteam självskada och SHEDO bjuder in till detta seminarium i Göteborg den 13 november kl.13-16.
Välkomna till höstens informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö!
Nu går det att anmäla sig till informationsmötena i oktober och november om framtidens vårdinformationsmiljö. Bland annat visas det nya gemensamma IT-stödet Millennium för första gången för en bredare publik.
RMR-LM Hypertoni
RMR-LM Astma hos barn
RMR-LM D-vitaminbrist
Nationella primärvårdskonferensen 1-2 oktober 2019 i Göteborg
1-2 oktober samlas medarbetare, ledare och beslutsfattare inom primärvård från hela landet för att diskutera framtidens primärvård. Socialminister Lena Hallengren och regeringens utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård, Anna Nergårdh, är några av de svenska högaktuella talarna.
RMR-LM Öppenvårdsdos
RMR-LM Borrelia
Prisjustering 190701
1/10 ansluter VGR Barns journal och...
Inbjudan: En dag för dig som möter patienter med långvarig smärta
Välkommen till en dag med fokus på jämlikt bemötande av patienter med långvarig smärta.
Regional konferens för klinisk forskning
Det här är startskottet för Gothia Forums första regionala konferens för klinisk forskning i vår roll som regional nod för Västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och norra Halland). Konferensen skall stärka samverkan och infrastruktur för klinisk forskning i Västra sjukvårdsregionen.
Spolvätskor nytt produktområde hos Läkemedelsnära produkter
Från och med 1 oktober 2019 tillhandahåller Läkemedelsnära produkter (LMN) ett nytt produktområde: Spolvätskor - natriumklorid och sterilt vatten. Spolvätskorna ingår i landstingssubventionen, Fria spolvätskor.
Inbjudan: Preventionskonferensen Förebygg.nu i Göteborg
Välkommen till konferensen som fortsätter att sprida kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet!
2019-09-02 Uppdaterat sortiment i Hamlet
En dag för dig som möter patienter med långvarig smärta
Välkommen till en dag med fokus på jämlikt bemötande av patienter med långvarig smärta.
Etikprövningsmyndigheten inför nytt ärendehanteringssystem
Etikprövningsmyndigheten lämnar nu det ärendehanteringssystem för etikprövningar som utvecklats i Prisma och utvecklar ett nytt.
Regional konferens för klinisk forskning
Konferensen anordnas av Gothia Forum och vänder sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, akademi och industri och har ett intresse för klinisk forskning.
Lanseringskonferens
Nationellt programområde psykisk hälsa bjuder in till lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende.
preventionskonferensen Förebygg.nu i Göteborg 13 – 14 november 2019
Välkommen till konferensen som fortsätter att sprida kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet!
Välkommen till Forum sexuell hälsa!
Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) anordnar en gratis halvdagsutbildning på fyra olika platser i regionen med tema ”rätt till vård ur ett migrationsperspektiv med fokus på Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)”.
Inbjudan: Fysisk aktivitet i hälso- och sjukvården – FaR-dagen 2019
Regionala terapigruppen Fysisk aktivitet bjuder in medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen till en utbildningsdag om fysisk aktivitet och FaR som behandlingsmetod.
Balansera mera - en nationell kampanjvecka 2019 för äldres säkerhet
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, vill uppmärksamma er på kampanjen ”Balansera mera – kampanj för att förhindra fallolyckor” som samordnas och genomförs av Socialstyrelsen. Kampanjen pågår under vecka 40, den 30 september – 6 oktober 2019.
Turné med gemensam utbildning för allmänmedicin, psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri
Kunskapsstöd psykisk hälsa arrangerar under hösten 2019 en gemensam utbildningsdag för primärvården, vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin i olika delar av regionen.
Välkomna att ta del av regionala utbildningar kring psykisk hälsa!
Utbildningarna bekostas med statliga stimulansmedel.
Sex på arbetstid om sexualitet och normbrytande intellektuell funktion
Sex på arbetstid är en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid.
Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland
Sedan 1 mars 2019 finns den länsövergripande SIP-samordnaren Jessica Ek på plats för ”Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland”.
Inspirationsdag om förbättrad samverkan kring rehabiliering och sjukskrivning
Save the date 12 november 2019! Då arrangeras en inspirationsdag i Göteborg kring förbättrad samverkan och framåtblick i arbetet med rehabilitering och sjukskrivning.
Påminnelse inbjudan: Arbetar du i reception/kassa på vårdcentral eller sjukhus?
Under tre tillfällen i september bjuder Lärandecentrum migration och hälsa (LMH) tillsammans med KomHIT in till en eftermiddag för utbildning i verktyg att använda i mötet med patienter som saknar svensk id-handling (bland annat nyanlända och asylsökande).
Nya rapporter
Här läser du om två nya rapporter om vårdansvar och kvinnorelaterade sjukdomar.
Seminarium - Alkohol och arbetsliv
Den 10 oktober arrangerar Systembolaget tillsammans med CERA ett kostnadsfritt halvdagsseminarium med särskilt fokus på alkohol och arbetsliv.
Vill du stärka kvaliteten på dina anslagsansökningar och din forskning?
Akademistatistik erbjuder statistisk och hälsoekonomisk expertis för forskare inom Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Akademin.
Regionala FoU-medel för 2020
Nu är det möjligt att söka regionala FoU-medel till patientnära klinisk forskning och utvecklingsarbete för 2020. Utlysningen omfattar nya och fortsatta medel till regionala samarbetsprojekt, samt fortsatta medel till forskning inom patientsäkerhetsområdet. Ansökningsperioden pågår till och med 1 oktober 2019.
Utlysning av projektbidrag för klinisk behandlingsforskning
Nu är det möjligt att söka projektbidrag från Vetenskapsrådet för planering av klinisk behandlingsforskning.  Utlysningen stänger den 27 augusti 2019, klockan 14.
Chans gå utbildningen Handläggning svårläkta sår även i höst
Utbildningen Handläggning av svårläkta sår ges vid två avslutande tillfällen i höst.
När datorspelandet blir problematiskt – gaming disorder hos barn och unga
Två seminarietillfällen är inplanerade under hösten, Göteborg 5:e september och Trollhättan 19:e september.
Appen "Strama nationell" med behandlingsriktlinjer mot infektioner
Nu övergår vi till att enbart använda nationella Stramas app med kopplad webbversion för aktuella behandlingsriktlinjer mot infektioner. Appen Strama VGR släcks ner.
2019-06-14 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Regionalt processteam ADHD/AST bjuder in till tre seminarier
I höst bjuder regionalt processteam ADHD/AST in till tre seminarier:
Hbtq-diplomering i nytt poddavsnitt
Nu finns ett nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid. Den här gången handlar det om Västra Götalandsregionens hbtq-diplomering.
Varierande användning av resistensdrivande antibiotika på sjukhus i VGR
Ny statistik för kvartal 1 2019 visar på varierande användning av resistensdrivande antibiotika och att det skiljer sig kraftigt mellan sjukhusen i VGR.
Nu rutin för hantering av person- och journaluppgifter vid könskorrigering
Nu finns en ny rutin som ska följas av hela VGR som gäller för hantering av person- och journaluppgifter vid könskorrigering. Här hittar du rutinen och samtyckesblanketten.
Ny utlysning av Innovationsfonden – fler möjligheter och längre tid
För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Utlysningen är öppen 10 juni 2019 – 1 mars 2020.
Välkomna till höstens regionala utbildningar från KPH!
Välkomna att anmäla er till höstens regionala utbildningar arrangerade av KPH, Kunskapsstöd för psykisk hälsa.
Utbildning i Återfallsprevention
En inbjudan till er som arbetar med eller kommer att arbeta med återfallsprevention.
Ansökan för sociala investeringsmedel - SIM
I juni öppnar ansökan för sociala investeringsmedel (SIM) från Västra Götalandsregionen. Syftet med SIM är att uppmuntra till verksamhetsutveckling och innovation för att främja barns och ungas framtida utveckling och hälsa med fokus på att gå ut grundskolan med godkända betyg.
Inspirationsdag: Levnadsvanor - på liv och död!
Vi upprepar förra årets succé! Levnadsvanor - på liv och död är en inspirationsdag om hälsa och levnadsvanor vid psykisk ohälsa.
Journal via nätet - införande av barns journaler 0-12 år
Västra Götalandsregionen ansluter barns journaler 0 till och med 12 år till e-tjänsten Journalen (journal via nätet) den 1 oktober 2019.
Vårdhygien - uppdaterade rutiner
Vårdhygien för primärvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen har uppdaterat rutinerna för basala hygienrutiner och klädregler samt städning och rengöring i primärvård - vårdpersonal:
Seminarium: Beroendesyndrom, teori och praktik - den beroende patienten i sjukvården
Regionalt processteam beroende bjuder in till seminarium "Beroendesyndrom, teori och praktik - den beroende patienten i sjukvården".
RMR Alkohol - påminnelse om utbildningar
Regionala medicinska riktlinjen (RMR) Alkohol - Skadligt bruk och beroende har nu lanserats. Här kommer därför en påminnelse om lämpliga utbildningar i åtgärder som är rekommenderade vid beroendetillstånd.
Nyhetsbrev 8 2019
Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Samordnade insatser för personer med samsjuklighet
Samordnade insatser för personer med samsjuklighet
Förändringar i regelverket för sjukresor från 1 juni
Regionfullmäktige beslutade 9 april om diverse förändringar i regelverket för sjukresor.
Den minskande trenden i antibiotikaförskrivningen håller i sig!
Förskrivningen av antibiotika på recept i Västra Götaland har minskat med 5% perioden april 2018 till mars 2019 jämfört med samma period föregående år.
"Jag har lärt mig att leva med det..."
I en intervjustudie berättade patienter med långvarig smärta att de efter att ha deltagit i multimodal smärtrehabilitering upplevde en större känsla av kontroll, både över smärtan och över sitt liv.
Nytt patientavgiftsanslag från 1 juni
Patientavgiftsanslag som gäller från 1 juni finns nu att ladda ner.
Bilder om levnadsvanor som informerar och inspirerar
Nu finns ett bildspel om levnadsvanor att visa i väntrum, personalrum och i entréer. Lägg ut det i tv-skärmar eller använd det i samband med diskussioner kring hälsa och livsstil.
Inbjudan: Arbetar du i reception/kassa på vårdcentral eller sjukhus?
Under tre tillfällen i september bjuder Lärandecentrum migration och hälsa (LMH) tillsammans med KomHIT in till en eftermiddag för utbildning i verktyg att använda i mötet med patienter som saknar svensk id-handling (bland annat nyanlända och asylsökande).
Nya intyg aktuella vid sjukskrivning av personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Den 1 januari 2019 har Arbetsförmedlingen tagit över hanteringen av läkarintyg för den som deltar i ett program och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från Försäkringskassan. För den som tar emot patienter i vården innebär detta bland annat att en ny intygsblankett ska användas om det blir aktuellt att sjukskriva patienter från sådan aktivitet. Patienten betalar patientavgift och läkarintyget ingår i avgiften.
Stramadag för primärvård 15 maj 2019
Nu kan du ta del av föreläsarnas presentationer från årets Stramadag för primärvård. Den ägde rum den 15 maj på Radisson Blu Hotell och lockade ca 110 deltagare, främst Stramas kontaktläkare i primärvården.
Unga och lust - nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar om unga och lust.
Seminarium Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre 20 maj
Nu kan du ta del av ett sammandrag av seminariet Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer som anordnades av CERA den 20 maj 2019
Anmälan till Förbygga.nu 2019 öppen
Välkommen att anmäla dig till Förebygg.nu den 13–14 november i Göteborg!
RMR-LM Bipolär sjukdom
Information för en god sjukskrivningsprocess
På sidorna för Försäkringsmedicin på Vårdgivarwebben hittar du som arbetar med sjukskrivning, rehabilitering eller andra försäkringsmedicinska frågor inom primärvård och länssjukvård det som behövs för att skapa en god sjukskrivningsprocess för patienter i Västra Götaland.
Inbjudan till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid självskadebeteende
Att möta anhöriga till personer med självskadebeteende.
Inbjudan: Utbildningsplanering för effekt i verksamhet
Här kommer inbjudan till en kurs i pedagogiska färdigheter för VGR:s interna utbildare.
Nytt register i den regionala förteckningen över kvalitetsregister
En nyhet i regional förteckning över kvalitetsregister 2019 är SiberR, Svenska internetbehandlingsregistret:
Ny standardremiss för cervixcytologi och HPV-analys
Ny nationell standardremiss gäller från och med 2019-04-26 i samband med att det nya nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention införs.
Nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid denna gång handlar det om våldtäkt.
Nyhetsbrev från CERA 190412
CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Inbjudan till lunchseminarium
”Spekulationer kring nya farmakologiska behandlingsprinciper för autism och negativa symptom vid schizofreni”
Höjdpunkter från säkerhetskulturdagen 10 april
Den 10 april 2019 ordnades en heldag om säkerhetskultur för vård- och HR-personal i VGR. Syftet var att belysa patientsäkerhet, arbetsmiljö och hur dessa är kopplade till varandra. Läs mer om dagen här och ta del av föreläsarnas presentationer.
Senast uppdaterad: 2019-04-30 15:45