Nyheter

Informationsträffar om förändringar – för alla kunder till Laboratoriemedicin SU
I slutet på april sker förändringar inom Laboratoriemedicin, som berör alla kunder som beställer prover eller tittar på analysresultat från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
18 oktober: Levnadsvanor - på liv och död!
Save the date: 18 oktober 2019! Då upprepar vi förra årets succé med inspirationsdagen om hälsa och levnadsvanor vid psykisk ohälsa, Levnadsvanor - på liv och död!
Utbildningsdag för KomHit kommunikationsvägledare
Nu erbjuds två olika kurstillfällen som ger kunskap om hur du som vårdpersonal kan underlätta kommunikationen med patienter som har en kommunikativ sårbarhet av något slag, exempelvis funktionsvariation eller ett förstaspråk som inte är svenska.
Ny utlysning av ALF-medel
Den 8 april öppnar en ny utlysning av ALF-medel för klinisk behandlingsforskning.
Nu finns nya Regnbågshäftet 2019 att ladda ner och beställa!
Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat uppdaterade ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppen vård, 2019” det så kallade Regnbågshäftet. Läs mer om innehållet och hur du beställer det här.
Överanvändning av antibiotikagruppen fluorokinoloner med allvarliga konsekvenser för resistens och biverkningsrisk
Strama Västra Götaland publicerar nu en ny antibiotikarapport som visar användningen av fluorokinoloner på sjukhus i VGR.
VGR-föreläsning, användning av benzodiazepiner
Användning av benzodiazepiner (vuxenpsykiatri)
Nyhetsbrev från CERA
Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Ny rapport om vårdkonsumtion bland invånare med flyktingbakgrund
Ny rapport visar att det finns stora skillnader i hälsa hos invånare med och utan flyktingbakgrund. Skillnaderna ökar efter tid i landet framför allt i yngre medelåldern.
Inbjudan till Spelreklam i fokus
Omregleringen på den svenska spelmarknaden har inneburit att 69 spel­bolag hittills ansökt om och fått licens för att bedriva spel. I villkoren ställs bland annat krav på måttfullhet i marknadsföringen, vilket uppmärksam­mats i den allmänna debatten. Civilminister Ardalan Shekarabi har nyligen tagit initiativ till samtal med spelbranschen och krävt en förändring. I annat fall väntar en skärpt lagstiftning.
2019-03-08 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Produktvisning förband och sårläkningsprodukter
Den 1 april 2019 börjar det nya avtalet Förband och sårläkningsprodukter inkl. gips att gälla. Inför avtalsstarten vill koncerninköp bjuda in dig som arbetar med dessa produkter till en produktvisning.
Har du en vårdfråga som gäller asylsökande?
Har du en vårdfråga som gäller till exempel asylsökande? Då finns information här på Vårdgivarwebben.
Utbildning: Samarbetsvård psykisk hälsa
Under 2019 arrangerar SKL en utbildning i Samarbetsvård psykisk hälsa. Utbildningen vänder sig till vårdcentraler och specialistpsykiatri som tillsammans vill förbättra vården för personer med psykisk ohälsa ur ett primärvårdsperspektiv.
Inbjudan: Uppstart av MI-nätverk
Tak i högkostnadsskydd höjs från 1 juni
Från och med 1 juni 2019 kommer högkostnadsskyddets tak för öppen hälso- och sjukvård att vara 1 150 kronor.
Podcasten Sex på arbetstid: Sex och depression
En av fem personer kommer någon gång under livets gång att insjukna i depression.
Administratörsgränssnittet i 1177 Vårdguidens e-tjänster låsta från 12 mars
Inera AB har informerat alla regioner om att de från 12 mars och en bit in i maj låser administrationsgränssnittet för 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Utbildning: Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik
FoU primärvård håller översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning (MFM301, 1,5 hp, grundnivå).
Sök utvecklingsmedel för arbete med området våld i nära relationer
Nu kan du söka utvecklingsmedel för att arbeta med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, barn som bevittnat/upplevt våld, hedersrelaterat våld samt sexuella övergrepp.
Inbjudan: Kunskapsdag om ECT
Kunskapscentrum för psykisk hälsa bjuder in till kostnadsfri kunskapsdag om ECT den 28 mars.
Regional nedtrappningsenhet kring läkemedelsberoende startas
Sedan 2013 har det i VGR bedrivits ett aktivt arbete med att minska användningen av beroendeframkallande läkemedel. Inledningsvis var detta arbete inriktat mot att minska nyinsättningar. Nu tas nästa steg genom att Medpro Clinic AB har tilldelats uppdraget att driva en regionövergripande verksamhet med inriktningen mot att hjälpa redan beroende patienter som vill minska eller sluta med sina läkemedel.
Inbjudan: Produktvisning förband och sårläkning
Den 1 april 2019 börjar det nya avtalet Förband och sårläkningsprodukter inklusive gips att gälla.
2019-02-14 Information om Myambutol
103 000 färre antibiotikarecept i Västra Götaland 2018 jämfört med 2013
Förskrivningen av antibiotika på recept fortsätter att minska i Västra Götaland, under 2018 med 4%. Med en förskrivning på 287 recept/1000 invånare och år är det bara i åtta av landets 21 regioner som förskrivningen är lägre.
Mässling – erbjudandet om gratis vaccination upphör
Smittskydd Västra Götaland informerar i sitt nyhetsbrev för februari bland annat om att erbjudandet om kostnadsfri vaccination för personer födda efter 1960 nu upphört.
2019-02-05 Information om BCG Vaccin
Inbjudan till seminarium – ”Att möta människor med olika religiös tillhörighet”
Ta chansen att ställa frågor till religiösa representanter från olika trossamfund! Vid seminariet får du möjlighet att diskutera olika situationer/förväntningar som kan uppstå i mötet med människor med olika religiös tillhörighet. Medverkande är Etiskt forum och representanter från judendom, kristendom, islam och buddhism m.fl..
Inbjudan till informationstillfälle 2019-03-14 om e-cigaretter, energidryck mm
Vad vet vi egentligen om e-cigaretter och hur skadliga är de? Energidrycker – är det något för våra barn och ungdomar? Kosttillskott, är det något som vi och våra ungdomar behöver äta? Ökar datorspelandet bland våra ungdomar och i så fall, vilka konsekvenser kan det få? Social resursförvaltning i Göteborgs Stad arrangerar en halvdagsutbildning om e-cigaretter, energidrycker, kosttillskott och kroppsideal samt om överdrivet dataspelande bland barn och ungdomar. Målgrupp är alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete.
KJV vann Svenska jämställdhetspriset
Vårdskiftet – en ny webbplats om utvecklingen av vår hälso- och sjukvård
Nu finns en ny webbplats som presenterar hur vi förändrar och utvecklar hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.
Sportfronts föreläsningsserie 2019
Påverka unga att göra hälsosamma val! Medverka på kunskapshöjande halvdagsseminarier om droger, våld om riskbeteenden.
Lyssna till OCD-podden
På den regionala enheten OCD-Tvångssyndrom Lerum arbetar teamet med tvångssyndrom och närliggande diagnoser. I podden samtalar Johannes Cannán-Magnusson med profiler inom OCD-området samt behandlare ifrån OCD-mottagningen som delar med sig av sin kunskap kring diagnos, behandling och forskning inom ämnet psykiatri och i synnerhet tvångssyndrom och närliggande diagnoser. OCD-podden är en podcast från Västra Götalandsregionen.
Inspirationsdag 2019-04-09 om Parenting Young Children - PYC - hembaserat föräldrastödsprogram
PYC är en hembaserat föräldrastödsprogram baserat på väl beprövade socialpedagogiska principer. Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter utifrån säkerhet, omvårdnad om och samspel med barnet. Initialt utvecklades programmet för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, men modellen har visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av en konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd.
BUP konferens 2019-04-24 - 25 tema Suicid - när den tunna isen brister
Plenarföreläsningar med bland annat Överläkare Anna Santesson, BUP Halland, Professor emeritus, M.D. Konrad Michel, Bern Schweiz och Adj professor, Leg läkare Clara Hellner, Karolinska Institutet, Stockholm
Inbjudan till konferens om Återhämtningsguiden - Göteborg 190221
Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Under eftermiddagen den 21 februari kommer det att hållas en konferens om Återhämtningsguiden i Göteborg
Telefontolk inom fem minuter med nya tjänsten TolkNu
Tolkförmedling Väst inför en ny tjänst, TolkNu, som möjliggör telefontolk inom fem minuter. TolkNu är särskilt framtagen för er som jobbar i verksamheter där tolkbehoven kan uppstå akut. Tjänsten är tillgänglig på alla språk dygnet runt, årets alla dagar.
2019-01-25 Ny upphandling av läkemedel
Podden Sex på arbetstid - sex och cancer
Varje år får mer än 60 000 personer i Sverige cancer. För många innebär det att livet ställs på ända med tuffa behandlingar och rädslor.
Inbjudan till seminarium om Hjärndoping - 2019-01-31
Målgruppen är idrottsmedicinskt och -psykologiskt utbildade, idrottslärare, kvalificerade idrottsledare och andra som är aktiva inom anti-doping. Utöver detta är massmedia en målgrupp för att få den meddelade kunskapen ut till den intresserade allmänheten. Nivån ska därför vara hög ur vetenskaplig synvinkel, men meddelas på ett sådant språk att exempelvis journalister kan ta till sig det sagda och extrahera det de tycker är viktigt att förmedla vidare. Utgångspunkten är ”idrott”, helst med svenska förtecken Valet av ämne föranleds främst av modafinilets framgångar som drog vid examina av olika slag och det stora bruket bland studenter, främst i USA. Det är sannolikt att modafinil kommer att bli aktuellt också i Sverige inom de närmsta åren. Samtidigt är det viktigt att relatera modafinilets effekter också till de redan dopingklassade amfetamin och anabola steroider och det inte dopingklassade kaffeinet, samt – särskilt – vilka mål man kan uppnå med modern idrottspsykologi. Dessutom ska helhet sättas i ett socialt och etiskt perspektiv.
Nya webbsidor ger hjälp att remittera rätt vid svårläkta sår
Nu finns sidor på Vårdgivarwebben som ger dig stöd vid remittering till sjukhus av patienter med svårläkta sår. Bakgrunden är den regionala medicinska riktlinjen (RMR) ”Sår – handläggning av svårläkta sår” som nu är införd i Västra Götalandsregionen.
Endometrios i primärvården - ny regional webbutbildning
Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka 10-15 procent av personer födda med livmoder i fertil ålder. Nu finns en webbutbildning med syfte att öka kunskap och kompetens för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios.
Sök pengar ur Innovationsfonden - start 21 januari
För medarbetare och verksamheter som vill skapa nya lösningar i hälso- och sjukvården finns det möjlighet att söka  upp till 100 000 kronor ur Innovationsfonden. Ansökningsperioden är mellan 21 januari och 10 februari.
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019
Den 20 december 2018 fattade riksdagen de beslut som krävs för att en ny nationell överenskommelse för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” ska kunna ingås mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-01-14 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Att komma till sin rätt - Slutseminarium 2019-02-07
Att komma till sin rätt är ett projekt med syfte att skapa metoder för hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken inom psykiatrin. Projektet som drivs av både personer med egen erfarenhet av psykos och av personal inom psykiatrin, presenterar nu sin slutrapport vid ett seminarium och visar ett par korta filmer om projektet.
Prisjustering 2019-01-01
Måndagsseminarier på Beroendemottagningen vt 2019
Är du nyfiken på beroendesjukdomar och skulle vilja lära dig mer? Intresset för höstens måndagsseminarier om Beroendesjukdomar med Dr Christian Simonsberg har varit mycket stort och vi har därför beslutat att köra ytterligare en omgång under våren 2019.
Thoughts on Resistant Depression, föreläsning med Stuart Montgomery 2019-02-14
Stuart Montgomery, professor emeritus i psykiatri, tidigare verksam vid Imperial College i London, är en pionjär och legendar vad gäller klinisk utvärdering av läkemedel mot depression och andra psykiatriska sjukdomar. Han har publicerat mer än 500 vetenskapliga artiklar, är citerad cirka 20.000 gånger, och var den som – tillsammans med Marie Åsberg – utvecklade den välbekanta Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS).
Nyhetsbrev 7 Journal via nätet/NPÖ del 2
CERA utlyser stipendium
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende - CERA utlyser ett stipendium på 10 000 kr för unga forskare eller mastersstudenter för att möjliggöra tid och utrymme för planering av framtida verksamhet. Det kan gälla en kommande studie eller en vistelse vid annan institution. Det kan handla om att utveckla eller stärka ett nationellt eller internationellt samarbete.
Nyhetsbrev 5:2018 om Samverkan vid in- och utskrivning
I nyhetsbrevet kan du läsa om de första resultaten och om uppföljning på sikt, rekrytering av en SIP-koordinator, om viktigt arbete i verksamheterna, nyheter i SAMSA IT-tjänst och kompletteringar av rutinen.
Utbildningen Handläggning av svårläkta sår fortsätter
Utbildningen Handläggning av svårläkta sår fortsätter vid några tillfällen i Göteborg under våren. De första datumen blir 21 och 22 februari.
Enkät sammanställd: God allmän barnkompetens på vårdcentralerna
Den allmänna barnkompetensen på vårdcentralerna är god, men visst ökat stöd från specialistnivån önskas.  Det visar den enkät om barnkompetens och stöd från specialistnivån som alla verksamhetschefer på vårdcentraler i VGR fick i oktober.
2018-12-07 Uppdaterat sortiment i Hamlet
VGR identifierar yrken med stort anställningsbehov
Västra Götalandsregionens kompetensförsörjningsplan för 2019 fokuserar mycket på yrken inom hälso- och sjukvård. Behovet är störst av arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter/sjukgymnaster, läkare, medicinska sekreterare, psykologer, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, tandhygienister, tandsköterskor och undersköterskor.
Ta del av de inspirerande föreläsningarna från Stramadagen för slutenvård
Den 13 november träffades läkare från slutenvården för att lära sig mer om antibiotikaanvändning och hur man aktivt kan jobba med att förminska förskrivningen på sjukhus. Nu kan du ta del av föreläsarnas presentationer i Powerpoint och film.
Alkoholstopp före operation
Fyra veckors nykterhet före en operation kan leda till halverad risk för komplikationer. Nu tittar Västra Götalandsregionen på att införa regiongemensamma riktlinjer för alkoholfria operationer.
Positiv trend - ökat användande av penicillin vid lunginflammation på sjukhus i VGR
Andelen patienter som inkommer med lunginflammation och som initialt behandlas med penicillin har ökat det senaste året. Målet om minst 55% penicillinbehandling nås av sjukhusen i Södra Älvsborg, vilket är en positiv utveckling.
Obstetrix står på tur för anslutas till Journalen
Projekt Journal via nätet förbereder anslutning av Obstetrix mödravårdsjournal till de nationella e-tjänsterna Journalen och NationellPatientÖversikt (NPÖ).
Lyssna på podcast om patientsäkerhet och arbetsmiljö
VGR-podden Fikapausen inspirerar och motiverar till förbättringsarbete inom patientsäkerhet och arbetsmiljö. Läs mer om arbetet och lyssna på avsnitten här.
VGR startar nu införandet av vårdens nya IT-stöd
Västra Götalandsregionen (VGR) har nu signerat kontraktet om ett nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården med Cerner Sverige AB. Detta efter att förvaltningsrätten avslagit överprövningen.
Klart med naturunderstödd rehabilitering i hela Skaraborg
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har upphandlat naturunderstödd rehabilitering och aktivitet i Skaraborg. Tidigare projekt i Västra Götalandsregionen visar på goda effekter av naturunderstödd rehabilitering, vad gäller minskade symtom på utbrändhet, depression, ångest samt minskad sjukskrivning och förbättrad arbetsförmåga.
Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 3 2018
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 2 % den senaste tolvmånadersperioden fram till och med september 2018 jämfört med samma period föregående år.
Rondkort för sjukhusvården - lanseras i hela Sverige!
Det nationella Strama-nätverket har tagit fram ett rondkort i fickformat för att underlätta dialogen mellan sjuksköterskor och läkare i handläggningen av patienter som behandlas med antibiotika inom slutenvården. Kortet lanseras nu i hela landet.
Skydda antibiotikan – nu finns nytt informationsmaterial att ladda ner
Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv. Nu är det Internationella antibiotikaveckan och ett bra tillfälle att uppmärksamma nytt informationsmaterial som kan användas i mötet med patienten.
Sprututbyte på fyra orter i Västra Götaland
Den 29 oktober startade den första av fyra mottagningar för sprututbyte i Västra Götaland.
Nationell biobankskonferens i Göteborg
Nu är anmälan öppen till Nationell Biobankskonferens 2019. Årets tema är ”Biobank Sverige - från idé till verklighet”.
Nytt informationsmaterial från Strama till patienter och anhöriga
Inför World Antibiotic Awareness Week nästa vecka lanserar vi nytt informationsmaterial som kan användas vid patientmötet. Nytt just nu är material om "När hjälper antibiotika" och "Bakterier i urinen hos äldre".
Vården ska komma närmare patienterna
Västra Götalandsregionen ställer om för en vård närmare patienterna. Det var huvudtemat när över 400 representanter från primärvården samlades för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR.
Så var den regionala MJG-dagen 11 oktober
Nu kan du ta del av presentationerna från den regionala dagen om markörbaserad journalgranskning den 11 oktober i Göteborg.
2018-11-05 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Hur stor påverkan har ärftliga faktorer på depression och andra psykiatriska tillstånd? Lunchseminarium 2018-11-28
Föreläsare: Mikael Landén, Professor/överläkare vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin
Påminnelse: Inbjudan till intresseanmälan för KBT basutbildning
Det finns möjlighet till regionalt finansierad KBT basutbildning (steg1) enligt upphandlat avtal med Evidens för medarbetare inom vuxenpsykiatri, rättspsykiatri, BUP, Habilitering&hälsa och primärvården.
Otydligt adresserade remisser till Barnmedicin på SU kommer att returneras
Information från Barnmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Nytt kunskapsstöd för samtal med barn
Professionella behöver bli bättre på att öka barn och ungas delaktighet i vård och omsorg, på deras egna villkor. Nu finns ett nytt kunskapsstöd för samtal med barn som Socialstyrelsen har tagit fram.
Presentationer från seminarium om FRAM
Vid seminariet den 4 oktober berättade tre grupperingar i VGR hur de har arbetat med FRAM-modeller i förlossningsvården. Detta för att öka förståelsen för hur patientsäkerhetsarbetet kan stärkas.
Senast uppdaterad: 2019-02-21 08:25