Nyheter

Stramadag för primärvård 15 maj 2019
Nu kan du ta del av föreläsarnas presentationer från årets Stramadag för primärvård. Den ägde rum den 15 maj på Radisson Blu Hotell och lockade ca 110 deltagare, främst Stramas kontaktläkare i primärvården.
Unga och lust - nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar om unga och lust.
Seminarium Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre 20 maj
Seminarium Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre - delta på plats i Göteborg eller direktsändning via webben
Anmälan till Förbygga.nu 2019 öppen
Välkommen att anmäla dig till Förebygg.nu den 13–14 november i Göteborg!
Seminarium: Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs Universitet välkomnar er till en eftermiddag 20 maj där de berättar om vad dagens forskning säger om alkohol och äldre. Seminariet ska även livesändas.
RMR-LM Bipolär sjukdom
Information för en god sjukskrivningsprocess
På sidorna för Försäkringsmedicin på Vårdgivarwebben hittar du som arbetar med sjukskrivning, rehabilitering eller andra försäkringsmedicinska frågor inom primärvård och länssjukvård det som behövs för att skapa en god sjukskrivningsprocess för patienter i Västra Götaland.
Inbjudan till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid självskadebeteende
Att möta anhöriga till personer med självskadebeteende.
MI-nätverket nu igång - nästa träff 3 juni
MI-nätverket välkomnar medarbetare inom VGR som har genomgått MI-utbildning och som önskar fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom MI. Även du som inte var med vid uppstarten är välkommen att delta.
Konferens: Digitalisering i praktiken
Den 28 maj arrangeras åter konferensen Digitalisering i praktiken. Målgrupper är medarbetare, kliniskt verksamma, studenter, lärare, forskare, verksamhetschefer och politiker verksamma inom Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt privata vårdgivare i Västra Götaland.
Inbjudan: Utbildningsplanering för effekt i verksamhet
Här kommer inbjudan till en kurs i pedagogiska färdigheter för VGR:s interna utbildare.
Nytt register i den regionala förteckningen över kvalitetsregister
En nyhet i regional förteckning över kvalitetsregister 2019 är SiberR, Svenska internetbehandlingsregistret:
Ny standardremiss för cervixcytologi och HPV-analys
Ny nationell standardremiss gäller från och med 2019-04-26 i samband med att det nya nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention införs.
Seminarium: God och nära vård i framtiden
Den 11 juni arrangeras ett seminarium där regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh presenterar det senaste i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.
Nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid denna gång handlar det om våldtäkt.
Var med och testa webbaserat kunskapsstöd Vård- och insatsprogram för självskadebeteende
Nu kan du som i ditt arbete möter personer som mår psykiskt dåligt vara med och testa ett webbaserat kunskapsstöd - Vård- och insatsprogram för självskadebeteende.
Nyhetsbrev från CERA 190412
CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Inbjudan till lunchseminarium
”Spekulationer kring nya farmakologiska behandlingsprinciper för autism och negativa symptom vid schizofreni”
Höjdpunkter från säkerhetskulturdagen 10 april
Den 10 april ordnades en heldag om säkerhetskultur för vård- och HR-personal i VGR. Syftet var att belysa patientsäkerhet, arbetsmiljö och hur dessa är kopplade till varandra. Läs mer om dagen här och ta del av föreläsarnas presentationer.
Årsredovisning FoU i VGR 2018 – nu tillgänglig för alla på webben
Alla forskningsaktiva, deras chefer, kollegor och andra forskningsintresserade kan nu enkelt ta del av den forskning som pågick i Västra Götalandsregionen under år 2018.
Inbjudan till utbildning i spel-beroende och problem
Välkommen till utbildningsdagar om spelberoende, spelmissbruk eller problem med spel om pengar i Göteborg och Skövde. Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem ekonomiska svårigheter och en allmän psykisk ohälsa är vanliga tecken. Från och med 2018 har kommuner och landsting/regioner fått ett tydligare ansvar för att förebygga spelproblem samt erbjuda råd, stöd och behandling.
Möjligen en svag nedgång av andel patienter med trycksår inom VGR vid årets punktprevalensmätning
I årets mätning, som genomfördes under vecka 10, deltog ungefär 2100 patienter inom somatisk slutenvård. Västra Götalandsregionens målvärde på <5% nåddes inte vid denna mätning.
Nytt informationsmaterial till patient vid skada i vården
Nu finns två uppdaterade broschyrer för dig som jobbar i vården som du kan ge till patient eller närstående. Informationen kan ges vid skada i vården och för att få veta vad patienten tycker kan bli bättre.
Aktuella utlysningar av ALF-medel
För närvarande pågår två utlysningar av ALF-medel. Det är ALF-medel till klinisk behandlingsforskning och ALF-projektmedel 2020
2019-04-08 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Basutbildning om spelproblem
Här kommer inbjudan till en utbildning kring spelproblem som Länsstyrelsen ytterst står bakom.
Inbjudan Forum sexuell hälsa 190509
Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till fortbildning på temat psykiatri och sexuell hälsa tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) den 9/5 kl 13.00-16.00. Eftermiddagen är kostnadsfri.
Inbjudan till seminarium
Inbjudan till seminarium – ”Att möta människor med olika religiös tillhörighet”
Seminarium: God och nära vård - en primärvårdsreform
Save the date: 11 juni 2019, Göteborg. Då besöker Anna Nergård, särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01), oss i Västra Götalandsregionen.
Studie i egen regi ger evidens för behandling vid sömnproblem
Nu startar Västra Götalandsregionen (VGR) den första så kallade strategiska studien där VGR själv är forskningshuvudman. Studien syftar till att ta fram evidens för förskrivning av så kallade tyngdtäcken för patienter med sömnproblem genom att studera användningen av täcken samt visa eventuella effekter på förbrukning av sömnläkemedel.
Gemensam utbildning för allmänmedicin, psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri
De senaste åren har mycket hänt inom området psykisk ohälsa/psykisk sjukdom för barn, ungdomar och vuxna.
Seminarium: Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre
CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) vid Göteborgs Universitetet hälsar välkommen till ett halvdagsseminarium den 20 maj om vad dagens forskning säger om alkohol och äldre.
RMR Akne är uppdaterad mars 2019
Information Syntocinon 190329
Hitta till den gemensamma portalen för alla laboratorieanalyser
Förra året driftsattes en gemensam analysportal för Laboratoriemedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Syftet var att samla alla analyser och provtagningsanvisningar till en enda portal där vårdgivare kan hitta samtliga analyser oavsett vilket lab inom SU som utför dem. Portalen riktar sig till alla vårdgivare som beställer prover från SU. Om du inte hittat dit ännu är det hög tid nu.
Nu kan alla ta del av lunchföreläsningar för specialistläkare
Varannan tisdag ger Medicinska kompetensutvecklingsrådet en tvärdisciplinär lunchföreläsning på videolänk kl 12.00-12.45 som kan ses på olika videolokaler runtom i regionen i realtid. Föreläsningen spelas även in och finns att titta på i efterhand.
Utbildning om säkerhetskultur
Den 10 april är du välkommen på en utbildning om säkerhetskultur i VGR. Dagen kommer bland annat innehålla ämnen som återhämtning kopplat till säkerhetskultur, patientberättelse, överbeläggningar och vårdskador. Läs mer och anmäl dig här.
Nyhetsbrev från CERA 2019-03-22
Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Inbjudan till hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre
Öppet seminarium om hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre
18 oktober: Levnadsvanor - på liv och död!
Save the date: 18 oktober 2019! Då upprepar vi förra årets succé med inspirationsdagen om hälsa och levnadsvanor vid psykisk ohälsa, Levnadsvanor - på liv och död!
Utbildningsdag för KomHit kommunikationsvägledare
Nu erbjuds två olika kurstillfällen som ger kunskap om hur du som vårdpersonal kan underlätta kommunikationen med patienter som har en kommunikativ sårbarhet av något slag, exempelvis funktionsvariation eller ett förstaspråk som inte är svenska.
Nu finns nya Regnbågshäftet 2019 att ladda ner och beställa!
Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat uppdaterade ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppen vård, 2019” det så kallade Regnbågshäftet. Läs mer om innehållet och hur du beställer det här.
Överanvändning av antibiotikagruppen fluorokinoloner med allvarliga konsekvenser för resistens och biverkningsrisk
Strama Västra Götaland publicerar nu en ny antibiotikarapport som visar användningen av fluorokinoloner på sjukhus i VGR.
VGR-föreläsning, användning av benzodiazepiner
Användning av benzodiazepiner (vuxenpsykiatri)
Nyhetsbrev från CERA
Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Ny rapport om vårdkonsumtion bland invånare med flyktingbakgrund
Ny rapport visar att det finns stora skillnader i hälsa hos invånare med och utan flyktingbakgrund. Skillnaderna ökar efter tid i landet framför allt i yngre medelåldern.
Inbjudan till Spelreklam i fokus
Omregleringen på den svenska spelmarknaden har inneburit att 69 spel­bolag hittills ansökt om och fått licens för att bedriva spel. I villkoren ställs bland annat krav på måttfullhet i marknadsföringen, vilket uppmärksam­mats i den allmänna debatten. Civilminister Ardalan Shekarabi har nyligen tagit initiativ till samtal med spelbranschen och krävt en förändring. I annat fall väntar en skärpt lagstiftning.
2019-03-08 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Har du en vårdfråga som gäller asylsökande?
Har du en vårdfråga som gäller till exempel asylsökande? Då finns information här på Vårdgivarwebben.
Inbjudan: Uppstart av MI-nätverk
Tak i högkostnadsskydd höjs från 1 juni
Från och med 1 juni 2019 kommer högkostnadsskyddets tak för öppen hälso- och sjukvård att vara 1 150 kronor.
Podcasten Sex på arbetstid: Sex och depression
En av fem personer kommer någon gång under livets gång att insjukna i depression.
Administratörsgränssnittet i 1177 Vårdguidens e-tjänster låsta från 12 mars
Inera AB har informerat alla regioner om att de från 12 mars och en bit in i maj låser administrationsgränssnittet för 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Utbildning: Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik
FoU primärvård håller översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning (MFM301, 1,5 hp, grundnivå).
Regional nedtrappningsenhet kring läkemedelsberoende startas
Sedan 2013 har det i VGR bedrivits ett aktivt arbete med att minska användningen av beroendeframkallande läkemedel. Inledningsvis var detta arbete inriktat mot att minska nyinsättningar. Nu tas nästa steg genom att Medpro Clinic AB har tilldelats uppdraget att driva en regionövergripande verksamhet med inriktningen mot att hjälpa redan beroende patienter som vill minska eller sluta med sina läkemedel.
2019-02-14 Information om Myambutol
103 000 färre antibiotikarecept i Västra Götaland 2018 jämfört med 2013
Förskrivningen av antibiotika på recept fortsätter att minska i Västra Götaland, under 2018 med 4%. Med en förskrivning på 287 recept/1000 invånare och år är det bara i åtta av landets 21 regioner som förskrivningen är lägre.
Mässling – erbjudandet om gratis vaccination upphör
Smittskydd Västra Götaland informerar i sitt nyhetsbrev för februari bland annat om att erbjudandet om kostnadsfri vaccination för personer födda efter 1960 nu upphört.
2019-02-05 Information om BCG Vaccin
Inbjudan till seminarium – ”Att möta människor med olika religiös tillhörighet”
Ta chansen att ställa frågor till religiösa representanter från olika trossamfund! Vid seminariet får du möjlighet att diskutera olika situationer/förväntningar som kan uppstå i mötet med människor med olika religiös tillhörighet. Medverkande är Etiskt forum och representanter från judendom, kristendom, islam och buddhism m.fl..
Inbjudan till informationstillfälle 2019-03-14 om e-cigaretter, energidryck mm
Vad vet vi egentligen om e-cigaretter och hur skadliga är de? Energidrycker – är det något för våra barn och ungdomar? Kosttillskott, är det något som vi och våra ungdomar behöver äta? Ökar datorspelandet bland våra ungdomar och i så fall, vilka konsekvenser kan det få? Social resursförvaltning i Göteborgs Stad arrangerar en halvdagsutbildning om e-cigaretter, energidrycker, kosttillskott och kroppsideal samt om överdrivet dataspelande bland barn och ungdomar. Målgrupp är alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete.
KJV vann Svenska jämställdhetspriset
Vårdskiftet – en ny webbplats om utvecklingen av vår hälso- och sjukvård
Nu finns en ny webbplats som presenterar hur vi förändrar och utvecklar hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.
Sportfronts föreläsningsserie 2019
Påverka unga att göra hälsosamma val! Medverka på kunskapshöjande halvdagsseminarier om droger, våld om riskbeteenden.
Lyssna till OCD-podden
På den regionala enheten OCD-Tvångssyndrom Lerum arbetar teamet med tvångssyndrom och närliggande diagnoser. I podden samtalar Johannes Cannán-Magnusson med profiler inom OCD-området samt behandlare ifrån OCD-mottagningen som delar med sig av sin kunskap kring diagnos, behandling och forskning inom ämnet psykiatri och i synnerhet tvångssyndrom och närliggande diagnoser. OCD-podden är en podcast från Västra Götalandsregionen.
Inspirationsdag 2019-04-09 om Parenting Young Children - PYC - hembaserat föräldrastödsprogram
PYC är en hembaserat föräldrastödsprogram baserat på väl beprövade socialpedagogiska principer. Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter utifrån säkerhet, omvårdnad om och samspel med barnet. Initialt utvecklades programmet för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, men modellen har visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av en konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd.
BUP konferens 2019-04-24 - 25 tema Suicid - när den tunna isen brister
Plenarföreläsningar med bland annat Överläkare Anna Santesson, BUP Halland, Professor emeritus, M.D. Konrad Michel, Bern Schweiz och Adj professor, Leg läkare Clara Hellner, Karolinska Institutet, Stockholm
Inbjudan till konferens om Återhämtningsguiden - Göteborg 190221
Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Under eftermiddagen den 21 februari kommer det att hållas en konferens om Återhämtningsguiden i Göteborg
Telefontolk inom fem minuter med nya tjänsten TolkNu
Tolkförmedling Väst inför en ny tjänst, TolkNu, som möjliggör telefontolk inom fem minuter. TolkNu är särskilt framtagen för er som jobbar i verksamheter där tolkbehoven kan uppstå akut. Tjänsten är tillgänglig på alla språk dygnet runt, årets alla dagar.
2019-01-25 Ny upphandling av läkemedel
Senast uppdaterad: 2019-04-30 15:45