Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Nya kurser i utvärderingsmetodik
Vid psykologiska institutionen ger vi nu två kurser i utvärderingsmetodik. Kurserna vänder sig till dig som vill ha både en teoretisk och en praktisk bas i utvärderingsmetodik för att kunna arbeta med utvärderingar i privat eller offentlig sektor. Kunskaperna kan tillämpas inom alla samhällsvetenskapliga områden och tillämpningar.
Vårdcentral i Boårs satsar på gruppverksamhet för unga som sover dåligt
"Allt fler i åldern 15-19 äter sömnläkemedel i Västra Götaland. På mottagningen Ungas psykiska hälsa satsar man på gruppverksamhet för unga.– Mild till måttlig psykisk ohälsa ökar lavinartat. Då kan man förvänta sig att fler sover dåligt, säger Maria Sjöblom Hyllstam, enhetschef och psykolog"
Tillfälliga förändringar gällande sjukresor
Beslut har fattats gällande tillfälliga förändringar av tillämpning av sjukreseregelverket med anledning av covid-19:
Förlängning och förtydligande av beslut om patientavgifter
Beslut har fattats om förlängning och förtydligande av beslut om tillfälligt borttagen patientavgift för uteblivna eller sent avbokade besök:
Ny rapport
"Vilken sjukvård har personer i åldern 15–44 år som tagit sitt liv fått under den närmaste tiden före dödsfallet? Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Lunds universitet genomfört en studie för att besvara frågan".
RMR Ätstörningar
Kurstips höstterminen 2020
Nu är det dags att söka höstens fristående kurser på masternivå. En fristående kurs kan fungera som komplement i en annan utbildning, som kompetensutveckling eller för att bygga en examen i socialt arbete. Att läsa på masternivå förbereder dig också för vidarestudier på forskarnivå.
Reviderad rutin vårdhygien – covid-19
I takt med ny kunskap om covid-19 och hur det smittar revideras myndigheternas rekommendationer kontinuerligt om hur vi ska undvika att sprida smitta i vården. Västra Götalandsregionen har nu reviderat sina rutiner utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 20-03-30. Rutinen gäller för misstänkt och bekräftat fall av covid-19 inom all vård och omsorg.
Webbaserad utbildning; Droganvändning bland barn och ungdomar
Kunskapsstöd psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen bjuder in till denna utbildning.
Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi
Västra Götalandsregionen (VGR) avropar inom ramen för avtal med Psykologpartners AB en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med start höstterminen 2020.
Informationsinsatser till vissa grupper
Smittspridning av det nya coronaviruset SARS-Cov 2 pågår i samhället i Västra Götaland och antalet fall kommer att öka. Smittskydd Västra Götaland ser vi med oro på att stora grupper i samhället är svåra att nå via media, hemsidor och sociala medier. Det behövs därför göras särskilda insatser till dem.
Utlysningen av ALF-projektmedel för 2021 skjuts upp
Utifrån gällande Corona situation (Covid 19) har Medi-sam Forskning fattat beslut om att skjuta upp utlysningen för ALF-projektmedel  till motsvarande period 2021.
Risk för ökat våld i nära relationer under Coronakrisen
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen uppmärksammar i ett pressmeddelande, publicerat 19 mars, att barn och kvinnor på grund av Covid-19 är särskilt utsatta när möjligheten att lämna hemmet begränsas. Även Sveriges kvinno- och tjejjourer larmar om en särskilt allvarlig situation för barn och kvinnor som lever med en våldsutövande person, när de uppmanas stanna hemma.
Sex på arbetstid om ofrivillig barnlöshet
Det här nya avsnittet av podden Sex på arbetstid handlar om ofrivillig barnlöshet. Vad det är, vad det beror på och vilken hjälp som finns att få.
Provtagning Covid-19
Så här arbetar VGR för att hantera covid-19
För att på ett effektivt och samordnat sätt arbeta tillsammans som en region har regiondirektör Ann-Sofi Lodin utsett hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström som ansvarig för särskild organisation covid-19.
Tillfälligt borttagande av avgift för uteblivet patientbesök
Beslut har fattats om att avgiften vid uteblivet patientbesök tillfälligt tas bort under tiden 17 – 31 mars 2020:
Återanvändning engångsvisir
Vårdhygien - Coronavirus
Ny samlad plats för e-tjänster på Vårdgivarwebben
Arbetsrelaterad information om de e-tjänster som Västra Götalandsregionen erbjuder idag har samlats på ett ställe på Vårdgivawebben.
Förskrivningen av antibiotika går både ner och upp
Förskrivningen av antibiotika på recept fortsätter att minska, under 2019 med 5% i Västra Götaland, som numera tillhör de sju regioner i Sverige med lägst receptförskrivning. Lägst förskrivning i Västra Götaland ses i Grästorps kommun.
Registrera och uppdatera uppgifter i projektdatabasen FoU i VGR innan den 15 april
Fram till den 15 april 2020 pågår ett intensivt arbete för att få fram en årsredovisning för FoU i VGR för 2019 med så mycket information som möjligt om forskningsaktiva medarbetares arbetsplats, akademiska meriter, vetenskapliga publikationer och forskningsprojekt.
Utlysningar av ALF-projektmedel och ALF-projektmedel yngre forskare för perioden 2021-23
Ansökningsperioden för båda utlysningarna startar den 17 april och pågår till den 1 juni 2020, kl 23.59. Inför utlysningarna arrangeras under mars informationsmöten för alla som planerar att lämna in ansökningar.
Utlysning av fondmedel till forskning om hjärt- och kärlsjukdomar
Emelle Fond vänder sig i första hand till yngre forskare som är verksamma i det geografiska området Göteborg och Södra Bohuslän. Fonden prioriterar särskilt doktorander och nydisputerade forskare som avser att etablera en egen forskningslinje. Sista ansökningsdag är 20 april 2020.
Riktlinje iKBT
Covid 19
Självtest vid warfarinbehandling
Naloxon via sprututbytesmottagning
Uppdaterat sortiment i Hamlet
Seminarium om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa
Årets upplaga av rapportserien ”Alkohol och samhälle”, som ges ut årligen, handlar om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. En av medförfattarna i forskargruppen som har skrivit rapporten, Frida Dangardt, kom till Nya regionens hus i Göteborg den 20 februari för att berätta om rapportens resultat och rekommendationer.
Socialstyrelsens Kunskapsstöd LARO är publicerad
Slutversionen av kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är publicerad.
RMR-LM Migrän
Emerade adrenalinlösning förfylld injektionspenna: ny uppdatering om aktiveringsfel
Läkemedelsverket har skickat ut säkerhetsinformation samt företagets brev till hälso- och sjukvårdspersonal:
Information från Kammarkollegiet om betalning av akutbesök
Kammarkollegiet tillhandahåller försäkringar för bland annat utländska besökare till statliga myndigheter samt inkommande utländska studenter till högskolor och universitet. I de försäkringar som kammarkollegiet erbjuder ingår ett skydd för akut sjukvård.
Universitetssjukvård i praktiken- vad händer i närmaste framtiden?
Save the date: 13 oktober 2020 - regional FoUU-dag i Borås.
En miljon barn- och ungdomsledare erbjuds utbildning om psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa som stress och oro är vanliga problem bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en webbaserad utbildning som ska hjälpa landets en miljon barn- och ungdomsledare att upptäcka och möta unga som mår psykiskt dåligt.
Nationell Psykos- och beroendekonferens 2020
Missa inte möjligheten att närvara på den nationella Psykos- och Beroendekonferensen 2020! Vi välkomnar er till Chalmers konferenscenter på Lindholmen i Göteborg den 12-14 maj.
Inbjudan till konferens om Sociala investeringar
Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen arbetat med sociala investeringar för att skapa förutsättningar för unga att gå ut skolan med godkända betyg. Hittills har regionutvecklingsnämnden finansierat 20 investeringar.
Nytt utseende på EU-kort från Storbritannien
Försäkringskassan informerar om att att nya EU-kort från Storbritannien ser annorlunda ut från och med 1 februari 2020.
Webbinarium om uppgiven PC-allergi
Det kommer allt fler rapporter som visar på negativa konsekvenser för patienter med uppgiven penicillinallergi. Det är således viktigt att utvärdera om uppgiven överkänslighet mot penicillin beror på allergi eller inte. Strama VG kommer hålla ett webbinarium om detta.
Inbjudan till heldag Forskningsplattform
Varmt välkommen till heldag för forskningsplattform psykisk hälsa och ohälsa i primärvård, onsdag den 7 oktober Campus Nya Varvet, Västra Frölunda
Vart är vi på väg och vad kan vi göra annorlunda?
Nära samverkan mellan regional och kommunal verksamhet är en förutsättning för att invånarna ska få tillgång till god vård och omsorg. I Västra Götaland finns en lång tradition och erfarenhet av samverkan.
Satsning på ungas psykiska hälsa prisas
2016 startade Västra Götalandsregionen ett projekt som innebär att fler barn och unga med lindrig psykisk ohälsa får hjälp direkt på vårdcentralen. Nu belönas projektet med Psynkpriset. Priset delas ut varje år för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa.
Inbjudan utbildningar kring psykisk hälsa
Kunskapsstöd psykisk hälsa bjuder in till följande utbildningar:
Uppdaterade regionala riktlinjer
Information om uppdatering respektive förlängning av fem regionala riktlinjer:
Regional Rutin Corona
Podden Sex på arbetstid om sexuella övergrepp på barn
Ett av fem barn har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Men det är sällan det kommer fram till myndigheter och det är bara en bråkdel som anmäls. Genom att ställa många och tydliga frågor kan vi hjälpa fler barn att berätta vad de varit med om.
Utlysning av sociala investeringsmedel 2020 - informationsträffar
Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel (SIM) är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen haft utlysningar där kommun och region i samverkan kan söka medel. Utlysningen för 2020 stänger 31 augusti.
Ny rapport från IOGT-NTO och CERA
Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar, är en ny rapport från IOGT-NTO i samarbete med Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, Svensk Sjuksköterskeförening, Svensk Förening för Allmänmedicin och Stiftelsen Ansvar för Framtiden.
IBS Irritable Bowel Syndrome
Utbildning i RUDAS
Kunskapsstöd för psykisk hälsa bjuder in till utbildningen RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) – ett mångkulturellt kognitivt test, den 3 april i Göteborg.
Patienters rätt till vård efter Brexit
Information från SKR angående patienters rätt till vård efter Brexit:
Information hos Smittskydd Västra Götaland om coronaviruset
För fortlöpande information om coronaviruset (2019-nCoV) läs Smittskydd Västra Götalands hemsida:
Venesectio
Biobank Väst inviger nytt laboratorium på Östra sjukhuset 26 februari
Invigningen är mellan kl. 12.00-15.00. Det kommer att bli presentationer från studier och av Biobank Västs tjänster, samt visning av laboratoriet.
Vårens utbildningar inom beroendekunskap
Kunskapsstöd för psykisk hälsa bjuder in till en rad utbildningar inom området beroendekunskap under våren.
Ny upphandling läkemedel
WE och CERA / Inbjudan till seminarium om Alkohol och droger i arbetslivet
Den 27 februari bjuder WE och CERA in till ett öppet halvdagsseminarium om alkohol och droger i arbetslivet.
Regional satsning på cannabisområdet i Västra Götaland
Så ska vi motverka ungas allt positivare syn på cannabis
Vill du stärka kvaliteten på dina anslagsansökningar och din forskning?
Akademistatistik erbjuder statistisk och hälsoekonomisk rådgivning gratis och till subventionerat pris för forskare som är anställda av Västra Götalandsregionen eller knutna till Sahlgrenska akademin.
Podden "Sex på arbetstid" om barns sexualitet
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar om barns sexualitet.
Webbutbildning om barnkonventionen
Sedan 1 januari i år är barnkonventionen svensk lag och inom Västra Götalandsregionen måste vi fortsätta vårt aktiva arbete med att stärka barnets rättigheter inom våra verksamhetsområden.
Prisjusering
Information om Metadon Abcur
Uppdaterat sortiment i Hamlet (december)
Demenssjukdom, utredning och uppföljning
RMR Monogen diabetes inklusive MODY
Tid för uthämtning av eTjänstekort stramas åt
eTjänstekort som har beställts och levererats till utgivningskontor måste hämtas ut inom 3 månader annars avregistreras de. Förändringen kommer gälla från och med 31 januari.
Specialistmottagning kring ME, fibromyalgi och smärta inrättas
Den specialiserade vården av patienter med ME, fibromyalgi och långvarig icke-malign smärta ska från 1 januari 2021 bedrivas av en mottagning vid Angereds närsjukhus. Det är inriktningen i ett beslut av västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
E-tjänster är samlingsbegreppet
Nyligen beslutades att e-tjänster är samlingsbegreppet för service som invånaren kan använda för att uträtta olika vårdärenden via webben eller andra elektroniska kanaler som mobiltelefon eller läsplatta.
Inbjudan till föreläsning om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa
Inbjudan till föreläsning om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa
Uppdaterat sortiment i Hamlet (november)
Fortsatt minskad förskrivning av antibiotika på recept
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland har minskat med 5 % jämfört med samma period föregående år och uppgår nu till 275 antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Det är bara sex regioner, främst i Norrland, som skriver färre recept till sina invånare.
Regional rutin - Potentiell organdonator
Temadag om Markörbaserad journalgranskning (MJG)
Den 6 november höll enhet patientsäkerhet en regional temadag kring MJG.
"Är det något vi behöver veta?"
Den 14 och 19 november arrangerade Kunskapscenter för jämlik vård och enhet patientsäkerhet regionala temadagar kring bemötande och kommunikation med utgångspunkt i klagomål och synpunkter på vården från patienter och deras närstående.
Organiserad prostatacancertestning prövas i Västra Götalandsregionen
Under 2020–2022 prövas organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen för män födda 1970–1972. Syftet är att erbjuda män samma information om prostatacancertestning och att organisera testningen på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt i regionen.
RMR PUJ-stenoser vuxna
RMR Malign hypertermi
Medarbetar- och patientsäkerhetsenkät 2019 - regionövergripande resultat
Nu har det regionövergripande resultatet från medarbetar- och patientsäkerhetsenkät 2019 kommit.
Så går implementeringen av samverkanslagen i Västra Götaland – första delrapporten publicerad
I början av november publicerades den första delrapporten om hur samverkan vid in- och utskrivning av patienter från sluten vård fungerar. Delrapporten visar att det finns tydliga uppfattningar om att samverkan mellan sjukhus, vårdcentraler, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård har förbättrats sedan hösten 2018, då implementeringen av samverkanslagen inleddes. Samtidigt framkommer det också att det finns mycket kvar att göra för att skapa bättre förutsättningar för vård- och omsorgspersonal att kunna samverka kring patienten vid in- och utskrivning.
Senast uppdaterad: 2019-04-30 15:45