Ny handbok om amning inom neonatalvården

Publicerad:

En regiongemensam handbok för neonatalvården har tagits fram. I samband med det har även de tidigare framtagna regiongemensamma amningsrutinerna i VGR uppdaterats.

Nu finns en handbok om amning med fokus på prematura/små, sena prematura och sjuka fullgångna barn. Handboken inkluderar information om:

 • Hud-mot-hud-vård av barnet och dess positiva inverkan på amning
 • WHO:s tio steg som främjar amning
 • Handmjölkning och uppsamling av råmjölk under graviditeten
 • Pumpning och mjölkproduktionen
 • Amningsstege-processen – prematura/små barn och den ammande
 • Amningsobservation
 • Tillmatning och övergång till amning

Exempel från den senaste forskningen som finns med i handboken är:

 • Vikten av tidig matning med råmjölk
 • Att signalstyrd matning kan resultera i att det prematura barnet övergår till full amning/oralmatning snabbare samt att sjukvårdsvistelse kortas ner
 • Undvikande av flaskmatning under tiden det prematura fött barn (<vecka 37) etablerar amning är kopplad till högre förekomst och längre duration av amning.

I samband med dessa uppdateringar har samtliga föräldrainformationsblad reviderats och flera nya informationsblad tagits fram:

 • Handmjölkning under graviditeten
 • Förvaring av bröstmjölk
 • Egenvård – såriga bröstvårtor och mjölkstockning
 • Egenvård – amningsnedläggning

Handboken har, på uppdrag av neonatalrådet, tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från samtliga neonatalverksamheter i VGR. 

I samband med att den nya handboken togs fram uppdaterades även de tidigare framtagna regiongemensamma amningsrutinerna i VGR och materialet döpte om till ”Amning – regiongemensam handbok i VGR” eftersom det bättre speglar innehållet som består av både en kunskapsöversikt och praktiska åtgärder för att främja amning.

Mer om de regiongemensamma handböckerna om amning i VGR