Digital ortopedkonsult

Här hittar du information om digital ortopedkonsult – ett koncept som går ut på att minska väntetiden för patienter med ortopediska besvär samt minimera administrationen genom hela vårdkedjan runt patientgruppen.

Digital ortopedkonsult är en arbetsform som håller på att implementeras i Sjuhärad med SÄS ortoped tillsammans med vårdcentraler och rehabenheter i Södra Älvsborg samt i Göteborgsområdet, både i egen och privat regi.

Den övergripande målsättningen med konceptet är att minska väntetiden för patienter med ortopediska besvär till behandling och minimera administrationen genom hela vårdkedjan runt denna patientgrupp. Detta uppnås genom ett digitalt trepartssamtal mellan patient, fysioterapeut eller primärvårdsläkare samt ortopedläkare för att under samma tillfälle förstå patientens problem och därigenom möjligheten till effektiv behandling samt att ha en snabb kommunikation med alla berörda.

Under 2024 planeras för ett breddinförande av detta tjänstekoncept inom ortopedin i VGR.

Utbildningsfilm digital ortopedkonsult

 

Kontaktuppgifter SÄS Ortoped

Catrine Folkesson, catrine.folkesson@vgregion.se
Undersköterska och administratör
Tfn: 033-616 3379

Marika Darius, marika.darius@vgregion.se
Assistent, vårdadministratör
Tfn: 033-616 2086


Kontaktuppgifter systemadministration

Nina Wessman, nina.wessman@vgregion.se
Privata vårdgivare, applikationsspecialist

Mari Andersson, mari.l.andersson@vgregion.se
Vårdgivare Närhälsan, sekreterare

Annica Svanström, annica.svanstrom@vgregion.se
Vårdgivare SÄS, samordnare för digitala vårdmöten SÄS


Projektgrupp

Mattias Ahlinder, mattias.ahlinder@vgregion.se
Överläkare, Kirurgi och ortopedi gem

Gudrun Greim, gudrun.greim@vgregion.se
Specialist allmänmedicin, verksamhetschef Närhälsan

Josefine Rössberger, josefine.rossberger@carlanderska.se
Specialist allmänmedicin, verksamhetschef Carlanderska vårdcentral och Rehab

Angelica Johansson, angelica.johansson@vgregion.se
It-projektledare, Projekt och förändringsledning

Malin Sköld, malin.skold@vgregion.se
Regionutvecklare, enheten Vårdval och fördjupad uppföljning

Kerstin Holm, kerstin.holm@vgregion.se
kommunikatör SÄS

Madeleine Stark, madeleine.stark@vgregion.se
Funktionsledare för samverkande vård och omsorg, koncernstab digitalisering

Annika Svanström, annika.svanstrom@vgregion.se
Samordnare för digitala vårdmöten SÄS

Magnus Johansson, magnus.e.johansson@vgregion.se
Huvudprojektledare