Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digital ortopedkonsult

Här hittar du information om digital ortopedkonsult – ett koncept som går ut på att minska väntetiden för patienter med ortopediska besvär samt minimera administrationen genom hela vårdkedjan runt patientgruppen.

Digital ortopedkonsult är en arbetsform som håller på att implementeras i Sjuhärad med SÄS ortoped tillsammans med vårdcentraler och rehabenheter i Södra Älvsborg samt i Göteborgsområdet, både i egen och privat regi.

Den övergripande målsättningen med konceptet är att minska väntetiden för patienter med ortopediska besvär till behandling och minimera administrationen genom hela vårdkedjan runt denna patientgrupp. Detta uppnås genom ett digitalt trepartssamtal mellan patient, fysioterapeut eller primärvårdläkare samt ortopedläkare för att under samma tillfälle förstå patientens problem och därigenom möjligheten till effektiv behandling samt att ha en snabb kommunikation med alla berörda.

Under 2023 planeras för ett breddinförande av detta tjänstekoncept inom ortopedin i VGR.

Patientinformation och material

Affischen och informationskortet kan beställas på Marknadsplatsen.

  • Beställningsnummer för affisch: VGR17387 
  • Beställningsnummer föri informationskort: VGR14579

Catrine Folkesson, catrine.folkesson@vgregion.se
Undersköterska och administratör
Tfn: 033-616 3379

Marika Darius, marika.darius@vgregion.se
Assistent, vårdadministratör
Tfn: 033-616 2086

Angelica Johansson, angelica.johansson@vgregion.se
Privata vårdgivare, IT-projektledare

Nina Wessman, nina.wessman@vgregion.se
Vårdgivare Närhälsan, Applikationsspecialist

 

Mattias Ahlinder, mattias.ahlinder@vgregion.se
Överläkare, Kirurgi och ortopedi gem

Gudrun Greim, gudrun.greim@vgregion.se
Specialist allmänmedicin, verksamhetschef Närhälsan

Josefine Rössberger, josefine.rossberger@carlanderska.se
Specialist allmänmedicin, verksamhetschef Carlanderska vårdcentral och Rehab

Angelica Johansson, angelica.johansson@vgregion.se
IT-projektledare, Projekt och förändringsledning

Malin Sköld, malin.skold@vgregion.se
Regionutvecklare, enheten Vårdval och fördjupad uppföljning

Kerstin Holm, kerstin.holm@vgregion.se
kommunikatör SÄS

Daniel Cederberg, daniel.cederberg@vgregion.se
Kommunikatör, Närhälsan

Madeleine Stark, madeleine.stark@vgregion.se
Funktionsledare för samverkande vård och omsog, koncernstab digitalisering

Suzana Maksimovic Wedberg, suzana.wedberg@vgregion.se
Ekonom

Magnus Johansson, magnus.e.johansson@vgregion.se
Huvudprojektledare

 

Senast uppdaterad: 2023-05-03 14:37