Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Socialtjänst ingår i samarbetsorganisationen och beredningsstrukturen under Ledningsrådet för hjälpmedel (ledningsrådet). Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av och får strategisk vägledning från ledningsrådet. Beredningsgruppen ska bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Mötestider
Beredningsgruppens representanter
Beredningsgruppens uppdrag
Ärendeprocess beredningsgrupp

Mötesplan

Våren 2023
23 januari, 08:00 – 10:00, digitalt
20 februari, 09.00 – 15.00, fysiskt i Göteborg
23 mars, 10.00 – 12.00, digitalt
27 april, 09.00 – 15.00, fysiskt i Göteborg
22 maj, 09.00 – 12.00, digitalt

Hösten 2023
Beredningsgruppen träffas 09:00-15:00, centralt i Göteborg följande datum: 
5 september
5 oktober
7 november
5 december

Beredningsgruppens representanter


Ordförande och sekreterare
Samverkansfunktionen: 
Martina Berglin martina.berglin@vastkom.se 
Linda Augustsson linda.m.augustsson@vgregion.se 


Kommunernas representanter
Nils Timan
nils.timan@funktionsstod.goteborg.se 
Göteborg Stad

Emelie Sundberg
emelie.sundberg@molndal.se 
Göteborgsregionens Kommunalförbund

Adam Krantz
adam.krantz@hjo.se
Skaraborgs Kommunalförbund

Jennie Halldén
jennie.hallden@trollhattan.se 
Fyrbodals Kommunalförbund

Maria Olsson
maria.olsson4@mark.se
Boråsregionens Kommunalförbund

Hjälpmedelscentralens representant

Christina Hammar
christina.hammar@vgregion.se
Hjälpmedelscentralen

Uppdrag

 • Beredning, uppföljning och revidering av regelverk för beställning av hjälpmedel inom socialtjänst.
 • Beredning och uppföljning gällande sortimentsfrågor samt revidering av processer inom det sortimentsarbete som sker avseende produkter med huvudsaklig initiering inom socialtjänst, i samverkan med Regionservice/hjälpmedelsförsörjaren.

Ansvar

Avseende produkter med huvudsaklig initiering/beställning inom socialtjänst:

 • Tolka, förklara och förtydliga regelverket samt vid behov föreslå åtgärder för utredning och förankring.
 • Hantera förslag till förändringar i regelverk/handbok
 • Sammanställa invånarnas och verksamheternas behov inför produktupphandlingar.
 • Säkra väl fungerande processer för in- och utfasning av produkter.
 • Hantera förslag till förändringar i sortiment och till utvärdering av produkter.
 • Beakta ekonomiska konsekvenser inför förslag till förändringar av regelverk och sortiment.
 • Omvärldsbevakning inom ramen för uppdraget.

Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter från och informera den organisationsnivå, kommunalförbund och nätverk som man representerar.

Mandat

 • Fatta beslut om redaktionella ändringar i regelverket.
 • Fatta beslut i sortimentsfrågor under pågående avtalsperiod.
 • I samband med upphandling fatta beslut i sortimentsfrågor som inte förväntas innebära betydande kostnadsökningar, kostnadsförskjutning eller sortimentsförändringar.
 • För övriga frågor inom beredningsgruppens område: Bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Arbetsorganisation

Beredningsgruppen ska bestå av 5 representanter för kommunerna i Västra Götaland, samt en representant från Hjälpmedelscentralen. Vid behov adjungeras ytterligare kompetens från Västra Götalandsregionen in. Representant aviserar till samverkansfunktionen och sin uppdragsgivare om hen avser att avsluta sitt uppdrag.

Representanter Antal Utses av
Kommun 5 Respektive kommunalförbundsområde och Göteborgs Stad via VästKom.
Hjälpmedelscentralen 1 Försörjningsförvaltningen
Ordförande och sekreterare N/A Samverkansfunktionen

Kompetenskriterier

Kompetens hos alla representanter:

 • Kunskap om socialtjänst och aktuella regelverk.
 • Kännedom om överenskomna sortimentsprocesser.
 • Förmåga att balansera perspektiven ekonomi, verksamhet, invånarbehov och säkerhet.
 • Tillgång till nätverk i den egna organisationen för att kunna inhämta och värdera information gällande de produktgrupper som omfattas.

Utöver ovan; Kompetens hos en eller flera representanter:

 • Strategisk förmåga
 • Kunskap om beställning av hjälpmedel, på övergripande nivå
 • Beställarkompetens för ett eller flera produktområden.
 • Digitaliseringskompetens inom socialtjänst

Adjungerad kompetens

Vid behov adjungeras kompetens från VGR, såsom digitaliseringskompetens inom hälso- och sjukvård, medicinsk kompetens, ekonomisk och juridisk kompetens.

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen sammanträder cirka fyra till åtta gånger per år utifrån behov.
 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer, beslut samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.
 • Vid behov tillsätts arbetsgrupper med expertkompetens för specifika frågor.
 • Vid behov sker samverkan med andra beredningsgrupper.
 • Vid behov involveras forum för information, dialog och förankring för att få förankring och perspektiv i frågor.
 • Samverkansfunktionen är sammankallande samt ordförande och sekreterare på mötena. Samverkansfunktionen rapporterar till ledningsrådet.
Senast uppdaterad: 2023-05-03 14:30