Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar för blås- och tarmdysfunktion

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland samarbetar i hjälpmedelsfrågor. På denna sida når du information kring nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. Sidan vänder sig främst till vårdgivare, förskrivare och försörjare.