Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedelsforum Socialtjänst

Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och försörjning av hjälpmedel som erbjuds/initieras inom socialtjänstens verksamheter. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en likvärdig grundsyn på beställning och försörjning för brukare i Västra Götaland.

Mötestider för Hjälpmedelsforum

Representanter i Hjälpmedelsforum (länk till egen sida)

Anmälan ny representant till Hjälpmedelsforum Socialtjänst

Uppdrag

Hjälpmedelsforum Socialtjänsts representanter ska:

 • Verka för gemensamma och samordnade arbetssätt inom hjälpmedelsområdet.
 • Ansvara för kommunikation och dialog avseende tillämpning av rekommendationer från beredningsgrupper och Ledningsråd för hjälpmedel
 • Föra in relevanta frågor som aktualiseras i respektive organisation.
 • Sprida information och förankra de frågor som hanteras i Hjälpmedelsforum Socialtjänst

Arbetsorganisation

Hjälpmedelsforum Socialtjänst består av representanter från kommunerna i Västra Götalandsregionen och Hjälpmedelscentralen. Ledningsrådet för hjälpmedel beslutar om eventuell förändring. 

Representanter Antal
Kommunerna i Västra Götaland 53, varav 5 från Göteborgs stad
Västra Götalandsregionen  
  Hjälpmedelscentralen 1

Kompetenskriterier

Kompetens hos representanter:

 • Kunskap om socialtjänstprocesser, vårdsamverkan och aktuella regelverk.
 • God kunskap om hjälpmedel.
 • Tillgång till nätverk i den egna organisationen för att kunna sprida information och förankra de frågor som hanterats.

Nomineringsprocess

 • Samverkansfunktionen initierar till respektive kommun att utse representant till Hjälpmedelsforum Socialtjänst.
 • Representant aviserar till samverkansfunktionen och sin uppdragsgivare om hen avser att avsluta sitt uppdrag.

Arbetsformer

 • Hjälpmedelsforum Socialtjänst har möte två till tre gånger per år, med inriktning på frågor där dialog är viktig. Kallelse skickas ut en månad innan möte och dagordning skickas ut senast två veckor innan möte.
 • Anmälan till möte ska göras enligt information.
 • Samverkansfunktionen är ordförande och sekreterare.
 • Mötesanteckningar och övriga dokument ska finnas tillgängliga för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.
 • Aktuell information förmedlas elektroniskt mellan mötena till representanterna, för vidare spridning till berörd enhet/verksamhet.
 • Vid behov sker samverkan med andra forum för information, dialog och förankring samt relevanta beredningsgrupper

Möten våren 2023

9 februari 13:00-14:30 ett digitalt uppstartsmöte

16 maj, 09:00-15:00, fysiskt centralt i Göteborg

Senast uppdaterad: 2023-03-01 09:30