Lista sortiment för förtroendeförskrivning borttagen

Leverantörer har opponerat sig mot den gemensamma listan över det sortiment som kan förtroendeförskrivas. Juridiska enheten har bedömt att listan strider mot gällande upphandling och beslut har fattats av Inköpsstyrgrupp Hjälpmedel OTA syn hörsel att listan ska tas bort.