Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Expertstöd och konsultation

Expertstöd kring produkter omfattar information, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning.

Expertstödets kompetens ska innefatta fördjupad och aktuell kunskap samt erfarenhet inom samtliga produktområden som ingår i överenskommelsen. Expertstödet ska ha ett konsultativt arbetssätt och ge råd och förslag till förskrivare.

Hjälpmedelscentralens information om konsultation


Hjälpmedelscentralen ska fortlöpande bevaka, följa och anpassa sig till den forskning och utveckling som görs inom samtliga produktområden som omfattas av Överenskommelsen. Hjälpmedelscentralen bör delta i projekt och forskning inom hjälpmedelsområdet och i utredningsarbetet i samband med införande av nya produkter.

Hjälpmedelscentralen ska genom projekt och/eller forskning/utvecklingsarbete bidra till att öka kunskapen om hjälpmedel och dess användning.


Vid konsultation ska den kompetens som krävs medverka, t ex
såväl hjälpmedelskonsulent som tekniker.

Expertstödet bedömer om det finns behov av medverkan av extern kompetens och arrangerar detta.


Konsultation ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler, vårdgivarens
lokaler eller vid behov i den miljö där patienten vistas
.


Hjälpmedelscentralen ska visa och erbjuda utbildning gällande aktuellt sortiment.

Visning av sortiment är en aktivitet i upphandlingsprocessens upphandlingsfas gällande implementering av avtal, för att visa förskrivare aktuellt sortiment efter ny upphandling. Visning ska erbjudas inom hela regionen.

Visning debiteras ej.Det är Hjälpmedelscentralen som har i uppdrag att anordna visning och utbildning gällande de produkter som omfattas av Överenskommelsen. Vårdgivarna har i och med Överenskommelsen uppdragit åt Hjälpmedelscentralen att upphandla produkterna.

Det är därför viktigt att alla kontakter med hjälpmedelsleverantörer hanteras av Hjälpmedelscentralen.

Genomgång av olika hjälpmedel inom ett produktområde kan beställas som en
uppdragsutbildning.

Hjälpmedelscentralens information om utbildning
Överenskommelser med industri


Information ska fortlöpande lämnas till vårdgivarna vid förändring av
sortimentet.

Information om förändringar i sortiment ska publiceras som nyhet på Hjälpmedelscentralens webbplats.


Hjälpmedelscentralen ska erbjuda utbildning som tillgodoser förskrivares behov av fördjupad kompetens kring hjälpmedelsprodukter kopplat till olika funktionsnedsättningar och förskrivning av hjälpmedel.

Utbildning kan ske i olika former och genom olika kommunikationskanaler/media.
Geografisk plats gällande de utbildningar inom basutbud som ges vid fysiskt utbildningstillfälle ska överenskommas vid planering i samverkan med Beredningsgrupp och Ledningsråd för hjälpmedel vid medicinsk behandling.


Ubildningsutbud gällande annonserade utbildningar ska planeras i samverkan mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen.

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22