Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fakturering

Fakturering ska göras månadsvis.


Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas IT-stöd och vara i Excelformat. Fakturan och underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest. Fakturaunderlag ska även kunna fås som PDF fil.  Överenskommelsen ska möjliggöra förtroendeförskrivning i enlighet med handboken. Fakturor på hjälpmedel som förtroendeförskrivs ska styras till rätt betalare.

Fakturering sker den siste i varje månad.

Hjälpmedel med funktionshyra
Vårdgivare faktureras av Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel.

I funktionshyra ingår kostnader för funktionsduglig produkt, logistik, montering/installation, ankomst/leveranskontroll, förebyggande och avhjälpande underhåll, rekonditionering, biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse, återtag och utrangering samt Hjälpmedelscentralens administrativa kostnader.

Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från den dag hjälpmedlet levererats. Funktionshyran upphör tre dagar efter att hämtorder registrerats i Websesam.

Köphjälpmedel och förbrukningsartiklar
Vårdgivare faktureras av Hjälpmedelscentralen vid fullgjord leverans.

Vårdgivare faktureras av läkemedelsnära produkter efter att beställning av skett.

Övrigt
Utförda tjänster, till exempel konsultation och akut leverans, faktureras på nästkommande faktura.

Beskrivning av prismodell och avgifter beskrivs i tillämpningsanvisningen för finansiell samverkanSenast uppdaterad: 2019-01-11 01:04