Support IT-stöd

Hjälpmedelscentralen ansvarar förbehörighetshantering samt användarsupport till vårdgivarna gällande IT-stöden.
Tillgänglighet och öppettider för användarsupporten ska styras utifrån vårdgivarnas behov. Användarsupporten ska ha en fördjupad kompetens om IT-stödet och rapportera aktuella supportbehov avseende volym och innehåll till Funktionskoordinator IT
.

Om Websesam

Hjälpmedelscentralens information om Websesam

SesamLMN

Läkemedelsnära produkter ansvarar för behörighetshantering samt användarsupport till vårdgivarna gällande IT-stödet Sesam LMN.

Läkemedelsnära produkters information om SesamLMN

Senast uppdaterad: 2019-01-11 01:04