Support IT-stöd

Hjälpmedelscentralen ansvarar förbehörighetshantering samt användarsupport till vårdgivarna gällande IT-stödet.
Tillgänglighet och öppettider för användarsupporten ska styras utifrån vårdgivarnas behov. Användarsupporten ska ha en fördjupad kompetens om IT-stödet och rapportera aktuella supportbehov avseende volym och innehåll till Funktionskoordinator IT
.

Om Websesam

Hjälpmedelscentralens information om Websesam


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22