Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Plan för uppföljning

I avtalets specifikation för tjänster anges vilka tjänster som ingår i överenskommelsen samt leveranstider och tillgänglighetskrav gällande utförandet av tjänsterna.

Hjälpmedelscentralen redovisar kvartalsvis.

Vid behov inhämtas även underlag kring Hjälpmedelscentralens förbättringsarbete.

Patientsäkerhet

Målsättning: att patientens behov av funktionellt fullgott hjälpmedel säkerställs.

NyckeltalSyfte
Table data  
   

 

Leveranssäkerhet

Målsättning: att säkerställa att beställd produkt och/eller tjänst levereras inom avtalad tid till den av förskrivaren angivna platsen.

NyckeltalSyfte
Table data  
   

Tillgänglighet

Målsättning: att god tillgänglighet uppnås och säkerställs för patient och förskrivare.

NyckeltalSyfte
Table data  
   

Volymer

Produkter

NyckeltalSyfte
Table data  

Tjänster

NyckeltalSyfte
Table data  

Övriga kategorier av felrapporter

Kommunikation och samverkan

NyckeltalSyfte
Table data  
Senast uppdaterad: 2019-09-12 15:00