Tabeller Finansiell samverkan

Produkter Kostnad
Hyreshjälpmedel Styrs av prismodellen
Hyreshjälpmedel (utanför sortiment) 6% av inköpspriset/månad
Restvärde Styrs av prismodellen
Köphjälpmedel Inköpspris + 12,8%
   
Tjänster Kostnad
Allmänt 628 kr/timme
Konsultation 628 kr/timme
Montering/demontering 628 kr/timme
Specialanpassning 628 kr/timme
Akut avhjälpande underhåll 1256 kr/timme
Jourreparation 1758 kr/timme
Jourreparation, storhelg 1947 kr/timme
Flytt av säng, samma geografiska område 754 kr
Flytt av säng, mellan geografiska områden 1256 kr
   
Avgifter Kostnad
Akut leverens, hjälpmedel 1000 kr
Bomkörningsavgift hjälpmedel 965 kr
   
Utbildningar (som inte ingår i basutbud) Kostnad
Uppdragsutbildning 628 kr/timme
Uteblivande från utbildning 1000 kr

 

Buffertförråd (per nivå) Kostnadsindex Månadskostnad
Stort 100 001 - 6 340 kr
Mellan 50 000 - 100 000 4 467 kr
Litet 12 001 - 50 000 1 729 kr
Mini 1 - 12 000 720 kr
Administration Enbart kundvärde 288 kr