Privata vårdgivare Södra området, del 1 och 2

Den här webbsidan innehåller information som riktas specifikt till privata vårdgivare inom Södra området. Sidan uppdateras allt eftersom.

Bilderna nedan beskriver den nya indelningen och tidplanen.

Implementeringsstrategi för Millennium
Tidplan för utrullning av Millennium
Utrullning hösten 2024 del 1
Utrullning hösten 2025 del 2