Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2023-10-19

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Implementering av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) - höstuppdatering från PRIMP
 • Workshops om samordnat införande av PSV i primärvård
 • Poddspecial om mens
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  Rehab:
 • Inbjudningar och utbildningar

  Vårdcentral:
 • Utbetalning av introduktionsfinansiering för Forxiga
 • Information från Central barnhälsovård
 • Samverkan viktig för hälsan hos barn och unga placerade i samhällsvård
 • Kort ger hjälp remittera rätt till Klinisk fysiologi
 • Information från länsgemensamt uppdrag Nationella vård- och insatsprogram, psykisk hälsa
 • Styrande dokument och kunskapsstöd