Digitala vårdtjänster

Utvecklingen av digitala vårdtjänster går i snabb takt. Målet är att använda digitaliseringens möjligheter för att ge invånarna en trygg och säker vård som skapar värde, ökar delaktigheten, ger medarbetarna en attraktivare arbetsplats och minskar resursbehoven i vården. Här finns information om digitala vårdtjänster som är färdigutvecklade och kan införas i verksamheten.

Senast uppdaterad: 2019-05-10 12:52