Läs om pågående forskning på en skärm nära dig!

Digitala skärmar i väntrum och andra lokaler används för att presentera information för de som befinner sig i lokalen. Nu finns det möjlighet att beställa information om aktuell forskning inom det egna verksamhetsområdet till sådana skärmar.

För att stärka den kliniska forskningen inom Västra Götalandsregionen och på så vis bidra till bättre vård och behandling av patienter är det viktigt för VGR:s vårdverksamheter att öka kunskapen både bland allmänheten och bland de egna medarbetarna om den forskning som pågår. 

Det finns nu ett enkelt sätt för Västra Götalandsregionens vårdverksamheter att kommunicera den forskning som genomförs på hemmaplan. Detta görs genom en speciell funktion som möjliggör spridning av information om pågående forskning på digitala informationsskärmar.

Beställning

Funktionen hanteras via Smartsign och projektdatabasen FoU i VGR. Funktionen kan beställas till skärm som redan finns på plats och forskningsinformationen kan visas tillsammans med det som redan presenteras. Ny skärm, mjuk- och hårdvara beställs via VGR IT Serviceportal. Vårdverksamheter med avtal inom vårdval har egna rutiner för beställning av hård- och mjukvara. 

Den populärvetenskapligt formulerade projektinformationen hämtas från forskningsprojektens beskrivningar i projektdatabasen FoU i VGR i form av en RSS-kanal. Verksamhetsområdet väljer självt vilka forskningsprojekt som ska visas och det finns möjlighet att specificera vilka forskningsområden man vill presentera. 

Information om pågående forskning beställs via verksamheternas FoU-guider:

Hitta din FoU-guide (researchweb.org)

Mer information

Support och vägledning hur du kommer igång med att visa aktuell forskning på digitala informationsskärmar:

Vägledningsdokument - KoAF

Support och vägledning i beställnings- och installationsprocessen för digitala informationsskärmar:

Slutanvändare (VGR IT SP) - Digitala Infoskärmar - beställning av Digital Infoskärm, tidigare Smartsign 10 (plexus-prod.vgregion.se)

Support och vägledning Smartsign:

Digitala infoskärmar - snabb introduktion (Smartsign) (plexus-prod.vgregion.se)

Projektdatabas för forskning och utveckling (FoU) i Västra Götalandsregionen:

FoU i Västra Götalandsregionen (researchweb.org)

Ytterligare information samt länkar till instruktionsfilmer (om hur publicering av projektdata går till) finns på sidan:

Om projektdatabasen FoU i VGR (researchweb.org) (Se flik "Kommunikation"

Kontakt för mer information:

fouivgr@vgregion.se