Söka forskningsmedel

Ska du göra en forskningsstudie kan du söka projektmedel. Ibland är det även möjligt att söka separata bidrag till kostnader i samband med förberedelser som etikprövning eller för att presentera resultat, till exempel på en konferens.

Villkoren skiljer sig mellan olika anslagsgivare och målgrupperna kan variera. Här nedan kan du se vilka anslag som finns och när det är ansökningsperiod.

Länkar

ALF-medel

Projektmedel till patientnära klinisk forskning som kan sökas av den som är docent och anställd inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin.

Mer information om utlysningar av ALF-medel och länkar till ansökningsformulär m.m.

TUA-medel

Projektmedel till klinisk forskning inom tandvård (Odontologi) som kan sökas av doktorer, docenter och professorer med anknytning till Institutionen för Odontologi, Göteborgs Universitet och/eller Folktandvården Västra Götaland.

Länk till mer information om TUA-medel och ansökningsformulär

Projektmedel till regionala samarbetsprojekt

Riktar sig till patientnära klinisk forskning och kan sökas av anställda i hela regionorganisationen eller anställda hos vårdgivare med avtal med Västra Götalandsregionen. Vetenskapligt samarbete mellan arbetsplatser i är ett grundläggande villkor.

Länk till mer information om bidragen och ansökningsformulär

Medel till forskning med inriktning mot folkhälsoområdet

Ekonomiska bidrag med syfte att utveckla folkhälsoarbetet och förbättra folkhälsan i Västra Götalandsregionen. Stödet vänder sig till regionala projekt och till projekt som genomförs lokalt om de är av intresse för hela VGR.

Länk till mer information och ansökningsformulär

Projektmedel Hälsopromotion i Västra Götaland -  tandvård och folkhälsa

Bidragen är avsedda för forskning om och utveckling av förebyggande strategier för tandhälsofrämjande arbete riktat mot svaga socioekonomiska. Bidrag kan även sökas för epidemiologisk forskning med ett hälsofrämjande perspektiv och för forskning för att öka kunskapen kring migration och tandhälsa hos barn och unga.

Länk till mer information om bidragen och ansökningsformulär

De lokala FoU-råden riktar sig till medarbetare inom sitt geografiska område. Utöver projektmedel kan råden ge bidrag till bland annat kursavgifter, språkgranskning, framställning av posters med mera.  Det kan också finnas andra lokala anslagsgivare inom de geografiska områdena.

Fyrbodal

Lokala FoU-rådet Fyrbodal

Göteborg och södra Bohuslän

Lokala FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän

Skaraborg

Lokala FoU-rådet Skaraborg

FoU-beredningsgruppen Skaraborgs sjukhus

Skaraborgsinstitutet

Södra Älvsborg

Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

Innovationsfonden är en permanent satsning från hälso- och sjukvårdsstyrelsen som avsätter 20 miljoner kronor per år till innovationsarbeten. Pengarna ska skapa möjligheter för hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare som vill utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar.

Mer information om innovationsfonden och hur du söker medel ur den:

https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/varden/innovationsfonden/

Birgitta Bryngelsson

Administrativ koordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-25 13:55