Frågor och svar eFrikort

Här är svar på vanliga frågor från medarbetare, men även svar på sådana frågor som du som medarbetare kan få från patienter.

Frågor och svar för medarbetare

Hur når jag eFrikort?

Du når eFrikort webbapplikation via länken nedan. Du som arbetar i ett av regionens PAS kan ha delar av funktionaliteten integrerad direkt i systemet (såsom AsynjaVisph, T4, ELVIS). För en del funktioner som exempelvis grupperingar och utträde behöver eFrikort webbapplikation nyttjas.

eFrikort webbapplikation

Hur gör vi om eFrikort ligger nere och inte fungerar?

Befintliga manuella rutiner gäller fortfarande med fysiska högkostnadskort.

Syns betalningar hos alla inom Västra Götalandsregionen?

ELVIS (används av sjukhusen i VGR), Asynja Visph (används av Närhälsan och delar av Habilitering & Hälsa), Folktandvårdens T4 och AuditBase är integrerade till eFrikort. De privata vårdgivare som ansluter sig till eFrikort (via bl a kassa/journalsystem Antwork SGX, Clinicbuddy, Cosmic, Journal 4, Nintegation, Rehab II och WebDoc) kommer också ha samma bild. Registreringar här syns i realtid mellan anslutna.

Frågor som kan komma från patienter

Håller systemet reda på vilken avgift jag ska betala?

Du är fortfarande ansvarig men systemet eFrikort hjälper dig att hålla reda på hur mycket du har betalat och när du når upp till frikortsgränsen. Söker du vård utanför Västra Götalandsregionen eller vårdas av en privat vårdgivare utan tillgång till systemet eFrikort ska du alltid spara dina kvitton och ta med för registrering hos den offentliga sjukvården.

Får jag ett frikort utfärdat direkt i handen?

Frikort kommer inte skrivas ut generellt eftersom det syns direkt i systemet i de flesta fall om du är berättigad till frikort för öppen hälso- och sjukvård.

Hur gör jag om jag söker vård utanför Västra Götalandsregionen eller går till vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort?

Du behöver be kassapersonal att skriva ut ett fysiskt frikort för att vid behov visa upp ditt frikort. Det finns än så länge inte en nationell lösning. Om du inte visar upp ditt frikort får du betala ordinarie patientavgift och kan sedan i efterhand begära tillbaka den betalda avgiften. Spara kvittot!

Vad gör man mellan regioner/landsting?

Regelverket kring högkostnadsskydd är nationellt och ingen ska behöva betala mer än 1 400 kr under en tolvmånadersperiod. Ett giltigt frikort från annan region eller landsting gäller även här och kan registreras i eFrikort webbapplikation.