Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar eFrikort

Här är svar på vanliga frågor från medarbetare, men även svar på sådana frågor som du som medarbetare kan få från patienter.

Frågor och svar för medarbetare

Hur når jag eFrikort?
Du når eFrikort webbapplikation via webben. Länk finns på vårdgivarwebben. Du som arbetar i ett av regionens PAS kan ha delar av funktionaliteten integrerad direkt i systemet. Från starten är systemen AsynjaVisph och T4 integrerade. För en del funktioner som exempelvis grupperingar och utträde behöver eFrikort webbapplikation nyttjas.

Systemet ELVIS har filöverföring till eFrikort och kassapersonalen fortsätter jobba enligt dagens befintliga process tills ELVIS är integrerat.

Hur gör vi om eFrikort ligger nere och inte fungerar?
Befintliga manuella rutiner gäller fortfarande med fysiska högkostnadskort.

Hur fungerar det med befintliga frikort och tidigare registrerade besök?
Besök, avgifter och frikort 12 månader bakåt i tiden kommer att läsas över till eFrikort.

Syns betalningar hos alla inom Västra Götalandsregionen?
Asynja Visph, som används av Närhälsan och delar av Habilitering & Hälsa, och Folktandvårdens T4 är integrerade till eFrikort. De privata vårdgivare som ansluter sig till eFrikort samt verksamheten inom Habilitering & Hälsa som använder AuditBase kommer också ha samma bild. Registreringar här syns i realtid mellan anslutna.

Sjukhusen i VGR och övriga som använder systemet ELVIS är inledningsvis ansluten till eFrikort via filöverföring. Det gör att registreringar mellan de offentliga sjukhusens system och eFrikort syns först efter upp till två dygn. När sjukhusens system ELVIS och Hörselverksamheten inom Habilitering & hälsas system AuditBase är uppgraderade och integrerade med eFrikort kommer den digitala kedjan inom den offentliga vården att vara komplett.

Frågor som kan komma från patienter

Håller systemet reda på vilken avgift jag ska betala?
Du är fortfarande ansvarig men systemet eFrikort hjälper dig att hålla reda på hur mycket du har betalat och när du når upp till frikortsgränsen. Söker du vård utanför Västra Götalandsregionen eller vårdas av en privat vårdgivare utan tillgång till systemet eFrikort ska du alltid spara dina kvitton och ta med för registrering hos den offentliga sjukvården.

Får jag ett frikort utfärdat direkt i handen?
Frikort kommer inte skrivas ut generellt eftersom det syns direkt i systemet i de flesta fall om du är berättigad till frikort för öppen hälso- och sjukvård.

Hur gör jag om jag söker vård utanför Västra Götalandsregionen eller går till vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort?
Du behöver be kassapersonal att skriva ut ett fysiskt frikort för att vid behov visa upp ditt frikort. Det finns än så länge inte en nationell lösning. Om du inte visar upp ditt frikort får du betala ordinarie patientavgift och kan sedan i efterhand begära tillbaka den betalda avgiften. Spara kvittot!

Vad gör man mellan regioner/landsting?
Regelverket kring högkostnadsskydd är nationellt och ingen ska behöva betala mer än 1150 kr under en tolvmånadersperiod. Ett giltigt frikort från annan region eller landsting gäller även här och kan registreras i eFrikort webbapplikation.

Senast uppdaterad: 2017-11-21 10:20