Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd

  • Ersättning för hälsoundersökning asylsökande/massflykt 2024-01-01 till 2024-12-31: 2 175 kr. Se ny RMR hälsoundersökningar vad som ingår.
  • För kvotflyktingar, anknytningar till flyktingar, barn som inte omfattas av statlig ersättning och asylsökande som fått uppehållstillstånd och inte hunnit göra en hälsoundersökning under asyltiden, gäller att hälsoundersökningen ska vara gjord inom 12 månader från det att personen blivit kommunplacerad.
  • Fakturering ska ske månadsvis. På fakturan ska alltid LMA-numret anges, när det gäller asylsökande.
  • För att få subventionerad vård som asylsökande ska ett giltigt LMA-kort uppvisas vid besök i vården. Gäller även asylsökande, som fått uppehållstillstånd och fullständigt personnummer men inte blivit kommunplacerade, utan fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket. Patientavgiften ska alltid dras av från det belopp som anges i underlaget.
  • Tolkbesök för asylsökande och personer utan tillstånd: Uppge den asylsökandes LMA-nummer eller gömd/papperslös vid beställning av tolk. Tolkförmedlingen skickar då fakturan direkt till  asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården.
  • För att se avgifter för asylsökande och personer utan tillstånd se patientavgiftshandboken

Utomlänsprislista 2024

Fakturahantering

Interna fakturor I84201
Fakturaenheten
462 80 Vänersborg

Externa fakturor
Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
FE 842
405 83 Göteborg

Referens: beställarid 4230000

Blanketter

Asylsökande hälsoundersökning

Asylsökande läkarvård och sjukvårdande behandling

Personer utan tillstånd hälsoundersökning

Personer utan tillstånd läkarvård och sjukvårdande behandling

Kontakt

asyl@vgregion.se