Betalning

Den som begär en hälsoundersökning eller intyg ska stå för kostnaden. Vid hälsovård, intyg och vaccinationer ska betalning ske med kort eller kontant i samband med besöket. För vissa intyg kan postförskott förekomma.

Avgifter för hälsovård, intyg och vaccinationer omfattas inte av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. Frikort gäller inte som betalning.

Vid önskemål om fakturering, till exempel vid hälsoundersökning av en grupp, begärd av en idrottsklubb, hänvisas till berörd ekonomiavdelning/chef.