Hälsoundersökning allmän

Allmän hälsoundersökning exklusive prov för HIV och PSA, 1 660 kr. Priset avser både barn och vuxna.


Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04