Hälsoundersökning allmän

Allmän hälsoundersökning exklusive prov för HIV och PSA, 1 700 kr. Priset avser både barn och vuxna.

Senast uppdaterad: 2018-12-31 23:04