Hälsoundersökning allmän

Allmän hälsoundersökning exklusive prov för HIV och PSA, 1 900 kr. Priset avser både barn och vuxna.