Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccination avgiftsfria

Avgiftsfria vaccinationer för barn

 • Vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är avgiftsfria.
 • Om vårdnadshavare vill få barnet vaccinerat mot Hepatit B ska detta erbjudas. Vaccin mot Hepatit B kan ingå i ett kombinationsvaccin. Om inte, ska vårdnadshavare betala vaccinpris exklusive omkostnadsbeloppet.
 • Vaccinationer av barn som tillhör riskgrupp avseende tuberkulos och Hepatit B är avgiftsfria.
 • Barn upp till 18 år som inte har vaccinerats i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet ska erbjudas vaccination avgiftsfritt.

Av regionen beslutade avgiftsfria vaccinationer

 •  Förebyggande läkarordinerad behandling ges utan kostnad till närmast berörda för personer som insjuknat i hepatit A respektive meningokockinfektion.
 • Förebyggande behandling av gravida kvinnor med immunglobulin mot röda hund inom mödrahälsovården.
 • Vaccination mot röda hund av nyförlösta kvinnor som efter immunitetsprövning visat sig ha otillräckligt skydd mot sjukdomen.
 • Vaccination mot hepatit B för intravenösa narkotikamissbrukare, män som har sex med män, sexualpartner till påvisade kroniska smittbärare av hepatit B-virus samt hushållskontakter med HBsAg-positiva personer, nyfödda barn till mödrar som har hepatit B-virusinfektion, dialys- och transplantationspatienter samt patienter med blödarsjuka.
 • Vid profylax mot hepatit B på grund av sticktillbud.
 • Vaccination mot tuberkulos av vuxna som inte tidigare vaccinerats och som finns i riskutsatt miljö.
 • Revaccination efter benmärgstransplantation mot polio, difteri/stelkramp, Haemophilus influenzae typ b samt mässling/påssjuka/röda hund.
 • Vaccination mot säsongsinfluensa som ges till riskpatient enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Senast uppdaterad: 2021-01-29 08:25