Vaccination avgiftsfria

Avgiftsfria vaccinationer för barn

 • Vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är avgiftsfria.
 • Om vårdnadshavare vill få barnet vaccinerat mot Hepatit B ska detta erbjudas. Vaccin mot Hepatit B kan ingå i ett kombinationsvaccin. Om inte, ska vårdnadshavare betala vaccinpris exklusive omkostnadsbeloppet.
 • Vaccinationer av barn som tillhör riskgrupp avseende tuberkulos och Hepatit B är avgiftsfria.
 • Barn upp till 18 år som inte har vaccinerats i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet ska erbjudas vaccination avgiftsfritt.

Av regionen beslutade avgiftsfria vaccinationer

 •  Förebyggande läkarordinerad behandling ges utan kostnad till närmast berörda för personer som insjuknat i hepatit A respektive meningokockinfektion.
 • Förebyggande behandling av gravida kvinnor med immunglobulin mot röda hund inom mödrahälsovården.
 • Vaccination mot röda hund av nyförlösta kvinnor som efter immunitetsprövning visat sig ha otillräckligt skydd mot sjukdomen.
 • Vaccination mot hepatit B för intravenösa narkotikamissbrukare, män som har sex med män, sexualpartner till påvisade kroniska smittbärare av hepatit B-virus samt hushållskontakter med HBsAg-positiva personer, nyfödda barn till mödrar som har hepatit B-virusinfektion, dialys- och transplantationspatienter samt patienter med blödarsjuka.
 • Vid profylax mot hepatit B på grund av sticktillbud.
 • Vaccination mot tuberkulos av vuxna som inte tidigare vaccinerats och som finns i riskutsatt miljö.
 • Revaccination efter benmärgstransplantation mot polio, difteri/stelkramp, Haemophilus influenzae typ b samt mässling/påssjuka/röda hund.
Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04