Forskningsprojekt/medicinsk studie

Patientavgift ska inte tas ut när en patient ingår i forskningsprojekt/medicinsk studie. Avgiftsfrihet ska endast tillämpas när ett besök ligger utanför patientens ordinarie behandling.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05